لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۰۸ مقاله شامل ۹۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Sonochemical synthesis and characterization of new seven coordinated zinc, cadmium and mercury nitrate complexes: New precursors for nanostructure metal oxides.
۲Analysis of conjugate natural convection within a porous square enclosure occupied with micropolar nanofluid using local thermal non-equilibrium model
۳Sonochemical synthesis and characterization of new seven coordinated zinc, cadmium and mercury nitrate complexes: New precursors for nanostructure metal oxides
۴Age, growth and spawning season of Luciobarbus esocinus Heckel, 1843 in Gamasiab River, Iran
۵Ameliorative action of farnesol on cyclophosphamide induced toxicity in mice
۶Flow patterns and heat transfer of oil-water two-phase upward flow in vertical pipe
۷The use of orange peel essential oil microemulsion and nanoemulsion in pectin-based coating to extend the shelf life of fresh-cut orange
۸Comprehensive study of the impacts of surrounding structures on the aero-dynamic performance and flow characteristics of an outdoor unit of split-type air conditioner
۹Study of respiratory chain dysfunction in heart disease.
۱۰Determination of antibiotic resistance pattern and virulence genes in Escherichia coli isolated from bovine with subclinical mastitis in southwest of Iran.
۱۱Interaction between Herpes Virus Infections and IL10 and Risk of Bone Marrow Suppression.
۱۲Structural investigation of a new cadmium coordination compound prepared by sonochemical process: Crystal structure, Hirshfeld surface, thermal, TD-DFT and NBO analyses.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۰۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.