لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۸۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۸۷ کلا ۴۳ مقاله شامل ۲۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۴ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Response of mungbean varieties to different sowing dates.
۲Dichlorido(di-2-pyridylamine)mercury(II)
۳An innovative real-time system for infra-red focal plan array image enhancement based on FPGA
۴(4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline-2 N,N′) diiodidomercury(II)
۵A pseudo-noise code synchronizer circuit design for DS-DQPSK spread spectrum receiver with 0.6 μm CMOS
۶(5,5′-Dimethyl-2,2′-bipyridine-κ2 N,N′)diiodidomercury(II)
۷1,4,10,13-Tetra-oxa-7,16-diazo-niacyclo-octadecane bis-[tetra- chloridoaurate(III)] dihydrate
۸Tetra-chlorido(4,4′-dimethyl-2,2′-bipyridine-2 N,N′)platinum(IV)
۹(4,4′-Dimethyl-2,2′-bipyridine-κ2 N,N′)diiodidomercury(II)
۱۰Diaqua-(2,2′-bipyridine-5,5′-dicarboxyl-ato-κ2 N,N′)(ethyl-enediamine-κ2 N,N′)copper(II) 2.5-hydrate

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.