لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۹۳

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۹۳ کلا ۲۱۶ مقاله شامل ۲۰۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۵ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱A checklist of stag beetles (Coleoptera: Scarabaeoidea: Lucanidae) from Iran.
۲An annotated catalog of the Iranian Miridae (Hemiptera: Heteroptera: Cimicomorpha).
۳An annotated catalog of the Iranian Pentatomoidea (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomomorpha).
۴Response of liver antioxidant defense system to acute and chronic physical and psychological stresses in male rats.
۵Theoretical 14N and 17O nuclear quadrupole resonance parameters for tirapazamine and related metabolites
۶Fracture toughness determination and microstructure investigation of a B4C-NanoTiB2 composite with various volume percent of Fe and Ni additives
۷The influence of tyrozine on energetic property in graphene oxide: A DFT study
۸Overview of some materials and test methods for antimicrobial finishing on textile
۹Bacterial cellulose as high performance nano biopolymer
۱۰Survey on nanofiber material as drug delivery systems

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۱۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.