لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۹۴ کلا ۴۷۴ مقاله شامل ۴۴۶ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۶ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Molecular Breeding Strategy and Challenges Towards Improvement of Blast Disease Resistance in Rice Crop.
۲Secondary metabolites constituents and antioxidant, anticancer and antibacterial activities of Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm grown in different locations of Malaysia.
۳Multiplex SSR-PCR approaches for semi-automated genotyping and characterization of loci linked to blast disease resistance genes in rice.
۴Marker-assisted backcrossing: a useful method for rice improvement.
۵Ferrocene functionalized nanoscale mixed-oxides as a potent phosphate adsorbent from the synthetic and real (Persian Gulf) waters.
۶Photoelectric characterization of fabricated dye-sensitized solar cell using dye extracted from red Siahkooti fruit as natural sensitizer.
۷Common materials for using bio tissue engineering
۸Band-notched compact rectangular ring antenna using triple Ω-Shaped structures for UWB systems
۹Substitution effect on thermochemical properties of gas-phase tirapazamine by density functional theory
۱۰Improved double-gate armchair silicene nanoribbon field-effect-transistor at large transport bandgap
۱۱Crystalline Bacterial Surface Layer (S-Layer) Opens Golden Opportunities for Nanobiotechnology in Textiles
۱۲A new method for energy-efficient cooperative communication and increasing network life

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴۷۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.