لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۲۰ مقاله شامل ۲۰۶ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۷ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۷ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Mechanical properties and fracture behavior of B4C-nano/micro SiC composites produced by pressureless sintering
۲A phosphine-mediated synthesis of 2,3,4,5-tetra-substituted N-hydroxypyrroles from α-oximino ketones and dialkyl acetylenedicarboxylates under ionic liquid green-media.
۳Effects of additive amount, testing method, fabrication process and sintering temperature on the mechanical properties of Al2O3/3Y-TZP composites
۴Analyzing the microstructures of W-ZrC composites fabricated through reaction sintering and determining their fracture toughness values by using the SENB and VIF methods
۵Identification of Bactrian camel cell lines using genetic markers.
۶A computational study on the endohedral alkali metal and ion B
۷Genetic Diversity and Molecular Characterization of Iranian Durum Wheat Landraces (Triticum turgidum durum (Desf.) Husn.) Using DArT Markers.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۲۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.