لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۸۵

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۸۵ کلا ۲۷ مقاله شامل ۲۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱مصالح ساختمانی زیست محیطی
۲بکارگیری الیاف بازیافت شده از منسوجات ضایعاتی در صنعت ساختمان
۳بررسی قابلیتها و پتانسیل های توریسم ورزشی تبت ایران و تأثیر آن برتوسعه شهرها
۴انسان، ساختمان ، شهر و محیط زیست
۵رویکرد ظرفیتی برای توسعه پایدار محیط شهری
۶کاربرد GIS در برنامه ریزی و مکان یابی فضاهای تخلیه (جمعیت آسیب دیده از زلزله (مطالعه موردی منطقه 22))
۷بررسی میزان انتشار و آلایندگی فلزات سنگین ناشی از یک واحد صنعتی و تاثیر آن بر روی محیط زیست
۸نقش عوامل اقلیمی،هیدرولوژیکی وژئومرفولوژیکی با پروژه های ساختمانی در حریم رودخانه های فرحزاد و درکه
۹مکانیابی اماکن اسکان موقت جمعیت های آسیب دیده از زلزله با بهره گیری از سامانه های اطلاعات مکانی (مطالعه موردی منطقه 2 شهرداری تهران)
۱۰مدیریت بحران، حلقه مفقود شده در حوادث طبیعی ایران با تأکید بر تجربیات زلزله بم ( چالش ها، راهکارها)
۱۱مروری بر نانو وایرها، روش‌های ساخت و کاربردها
۱۲سنجش اثر ماده افزودنی با پایه نیترات اُکتیل بر کاهش مصرف سوخت خودروهای دیزلی سنگین
۱۳سنتز، شناسایی و تعیین ساختار بلوری و مولکولی کمپلکس Zn(II) به دست آمده از ترکیب انتقال پروتون پی پیرازینیم 4- هیدروکسی پیریدین- 6،2 دی کربوکسیلات
۱۴سنتز، شناسایی و تعیین ساختار بلوری کمپلکس Mn2(hypydc)2(H2O)(OH)2.4H2O]n]
۱۵سنتز، شناسایی و تعیین ساختار بلوری کمپلکس قلع (VI) به دست آمده از ترکیب انتقال پروتون جدید بنزن - 1و3 - دی آمونیوم بیس (هیدروژن پیریدین - 2و6- کربوکسیلات) دی هیدرات
۱۶سنتز، شناسایی و تعیین ساختار بلوری کمپلکس [Ni(hypydc) (H2O)3] به دست آمده از ترکیب انتقال پروتون پی پیرازینیم 4- هیدروکسی پیریدین - 6،2- دی کربوکسیلات
۱۷بررسی تحلیل شناسایی نقاط انحراف در فرایندآموزش رشت ههای مدیریت در نظام آموزش عالی کشور
۱۸بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه سه رقم کتان روغنی در ورامین
۱۹بررسی تاثیر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ماش در منطقه شهرری
۲۰بررسی رابطه بین شاخص های رشد با عملکرد ارقام امیدبخش پنبه در منطقه ورامین
۲۱بررسی هبستگی برخی از صفات کمی با عملکرد ارقام امیدبخش پنبه در منطقه ورامین
۲۲تاثیر کاربرد اسیدآبسیزیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا در شرایط تنش کم آبی
۲۳اثر شوری (کلرید سدیم) بر عملکرد و فاکتور تورم دانه اسفرزه (Plantago Ovata) در شرایط گلخانه
۲۴روابط خارجی ایران در دوره زندیه
۲۵مدیریت بقایای گیاهی و نقش آن در برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی کشور

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.