لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۸۶

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۸۶ کلا ۹۸ مقاله شامل ۹۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۶ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ساختار شکست کار ( WBS )-اولین ابزار مدیریت پروژه
۲آسیب شناسی و راهکارهایی برای مدیریت پروژه های شهری مطالعات موردی مقایسه ای برج میلاد و برج کوالالامپورمالزی
۳سازه و فرم معماری پل های بتنی مدرن و تاثیر آن در خوانایی شهر؛ نمونه موردی پل بتنی شهر گتوند و مقایسه با پل های تهران
۴بررسی تاثیر کاربرد کمپوستهای زئولیتی بر عملکرد آفتابگردان تحت رژیمهای متفاوت آبیاری
۵ارزیابی تاثیر ماده افزودنی بهبود دهنده عدد ستان برمیزان آلاینده‌های خروجی از خودرو دیزلی سنگین
۶کاهش اثر بلایا در محله های شهری واجد بافت فرسوده (با به کارگیری تکنیک SWOT) نمونه موردی: محله امامزاده حسن در منطقه هفده تهران
۷طراحی یک نمونه موتور سوئیچ رلوکتانس برای استفاده در کولرهای آبی و تحلیل حساسیت بر روی ابعاد و پارامترهای آن
۸مطالعه وبررسی مخروط افکنه های دامنه ی جنوبی البرز
۹ادغام تصمیم گیری طبقه بندی طیف و بافت برای بهبود صحت طبقه بندی تصاویر ابرطیفی
۱۰تلفیق سنجش از راه دور وسیستم اطلاعات جغرافیایی برای تحلیل وارزیابی پوشش زمین
۱۱بررسی تاثیر روانکار در کنترل حرکت ورق در کشش عمیق چند مرحله ای پوسته موتور برف پاک کن خودرو
۱۲بررسی شکل دهی افزایشی ورقها و شبیه سازی فرایند به روش اجزای محدود
۱۳سرعت جذب رنگ قرمز دانه بر روی لیف پشم
۱۴شناسایی برخی از باکتری های رشد یافته بر روی فرش ماشینی آکریلیکی
۱۵بررسی خواص مکانیکی و حرارتی فیلمهای ژلاتین کراس لینک شده با گلوتارآلدئید
۱۶پوشش دهى میکروکپسول متیل متاکریلات حاوى مواد معطربر روى منسوج پلی استر
۱۷استفاده از الیاف پلی پروپیلن در مقاوم سازی بتن
۱۸محاسبه عناصر قطری نمایش ماتریسی هامیلتونی برای نوسانگر هارمونیک وابسته به زمان محبوس شده در یک جعبه
۱۹طراحی اپتیکی سیستم دوربین مادون قرمز
۲۰بررسی آماری معادله Camassa- Holm
۲۱بررسی نمودار فاز دمای صفر زنجیره ی xxz در میدان مغناطیسی عرضی
۲۲ضرایب عبور و بازتاب در سیم کوانتمی سه بعدی با سطح مقطع متغیر
۲۳حل معادلات هایزنبرگ برای پتانسیل درجه چهارم
۲۴پراکندگی هسته و نیروهای اتلافی
۲۵محاسبه معادله حاکم بر تابع چگالی احتمال معادله فیشر
۲۶مدل گیسین و مکانیک کوانتمی
۲۷خصوصیات اپتیکی تلسکوپ های بزرگ
۲۸ویژه مقادیر انرژی حالت های مقید برای سیم های کوانتمی با سطح مقطع متغیر
۲۹بررسی کوانتمی ذره در داخل جعبه با دیواره های متحرک
۳۰بررسی معادله بنجامین- بونا- ماهونی از دیدگاه فرآیندهای تصادفی
۳۱تحلیل تر از برخورد معادله Camassa-HoLm
۳۲شناسائی تاثیرگذارترین عوامل بر رضایت شغلی اساتید واحد شهر ری با بهره گیری از تحلیل همبستگی
۳۳تاثیر ماده ضد میکروبی کلرواستیل کلراید روی کالاهای 100% پنبه ای
۳۴سنتز عوامل انتقال بارآلی بر پایه ایندول
۳۵سنتز هتروآروماتیک ایزواکسازولها با استفاده از امواج ریز موج
۳۶سنتز رنگزای دیسپرس ری اکتیو و کاربرد آن روی کالای مخلوط پشم/پلی استر
۳۷بررسی اثر رنگ های طبیعی بر خواص شعله وری منسوجات پنبه ای
۳۸تاثیر عوامل جوانه زای مختلف بر رفتار همجوشی سیستم شیشه سرامیک SiO2-CaO- MgO (Na2O)
۳۹بررسی اثرات تغییرات شرایط دندانه دادن بر خواص استحکامی خامه پشمی فرش
۴۰تهیه پلیمر قالب مولکولی داروی وراپامیل
۴۱بررسی اثر ارتقا دهده پتاسیم بر میزان تولید الفین ها در کاتالیست کبالت بر پایه آلومینا در سنتز فیشر- تروپش
۴۲آنالیز توپولوژی و ساختار کوانتمی خوشه های کوچک نیتروژنی Nn n=4,6,8 با پوسته بسته الکترونی با استفاده از تئوری کوانتمی اتم در مولکول
۴۳رنگبری پسابهای رنگی با استفاده از نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر روی پوشش پلیمری
۴۴مقایسه دو روش هارتری- فاک و تئوری تابع چگالی در محاسبه ثابت های پوششی و پارامترهای NMR کمپلکسهای کرومات و مولیبدات با آلانین و گلایسین
۴۵بررسی ساختار و خصوصیات الیاف کریستالی فوتونیک (PCF)
۴۶تعیین ایزوترم جذب رنگرزی کالای پروتئینی با رنگزای اسپرک
۴۷جداسازی ایزومرهای سیس و ترانس آمین های بدست آمده از اکسیم 2-(1- سیکلوهگزنیل) سیکوهگزانون و 1-(2- اکسوسیکوهگزیل) 1-2- سیکلوهگزان دی ال
۴۸مطالعه سطح انرژی پتانسیل تبدیل نیتروماتون به N- هیدروکسی فرمامید
۴۹اثر کاتیونه کردن پنبه توسط بوتیل تری متیل امونیوم کلراید و افزایش جذب رنگ در چاپ با رنگ های ری اکتیو
۵۰تاثیر اشعه ماورای بنفش و آب اکسیژنه در حذف رنگ ری اکتیو از پسابهای صنعتی نساجی
۵۱ضدباکتری کردن کالای پشمی با استفاده از رنگ های طبیعی
۵۲زئولیتها، بستری مطلوب برای کشاورزی پایدار
۵۳سنتز5- دی متیل آمینو نفتالن-1- سولفونیل سلولز
۵۴تاثیر کاتیونهای فلزات قلیایی و قلیایی خاکی بر روی خواص دارویی نایتروکسلین
۵۵شناسایی مواد تشکیل دهنده روغن های اسانسی حاصل از برگ های گیاه (کاکوتی کوهی) Ziziphora clinopodioides
۵۶سنتز سیس- 2- پی پیریدینو- 2- فنیل سیکلو هگزانول و جداسازی ایزومرهای نوری آن
۵۷تولید صنعتی سیمان با استفاده از بوکسیتهای کم عیار
۵۸باز شدن هسته دوستی 2-(1- سیکلوهگزنیل) سیکلوهگزانول اکسید
۵۹روابط QSAR تغییرات الکترونها به بار طبیعی اتم ها در کمپلکسهای اسیدهای آمینه گلایسین و آلانین با عناصر واسطه
۶۰افزایش میزان احیاء و سرعت تولید هیدروکربن ها با استفاده از کاتالیزور رودیم- کبالت بر پایه آلومینا در سنتز فیشر تروپش
۶۱تهیه کمپلکس های کربوکسیل دار فتالوسیانین کبالت به عنوان رنگینه
۶۲مطالعه ترمودینامیکی- بیوشیمیایی کمپلکسهای عناصر واسطه با a- اسید آمینه های موجود در بعضی از پروتئین های با سایت فعال
۶۳سنتز و شناسایی آزا کراون اترها
۶۴محاسبه و بررسی طیف های NMR کامفرول و مقایسه ی آنها با نتایج تجربی
۶۵تهیه رزین شبکه ای رسانای آنلین - فرم آلدئید و بررسی خواص فیزیکی آن
۶۶مطالعات آغازین اثر تغییرات استخلاف های هالوژنی بر میان NICS حلقه های ترکیب 1- (4- فلوئوروفنیل) - 2 و 3- دی هیدرو -1 H - نفتو - 1 و 2 - e 1 و 3 اکسازین -3- اُن
۶۷بررسی تاثیر تغییرات استخلاف های هالوژنی بر میزان جریان آروماتیسته NICS حلقه های ترکیب 5- فلوئوروفنیل - 1 و 3 و 7 و 9 - تترا متیل پیرید و 2 و 3- d - 5 , 6 :d دی پیریمیدین - 2 و 4 و 6 و 8 تترون
۶۸مطالعه و بررسی و روش سنتز رنگ اسید اورنج 7
۶۹استفاده از Hyamine به عنوان واکنشگر برای اندازه گیری اسپکتوفوتو متر کبالت به روش استخراج مایع- مایع هموژن
۷۰کاتالیزورهای پایدار شده در مواد متخلخل مزوحفره
۷۱سنتز رکیب 2- کلرو -1 و 3- دی نیترو -5- تری فلوئورومتیل بنزن
۷۲سنتز رکیب 2- کلرو -5- تری فلوئورو متیل پیریدین
۷۳بررسی اثر زمان آبکافت و زمان کلسینه کردن در سنتز درشت ساختار کروی TS-1
۷۴بررسی ویژگی های کانی شناسی و پترولوژی سنگ های تزوینی ارورتن در شمال غرب اردستان اصفهان
۷۵بیواستراتیگرافی تشکیلات سد لار در البرز مرکزی
۷۶Effect of 1 adrenoceptors and AT1 receptors on water intakein adult male rats
۷۷شناسایی و مقایسه ترکیبات موجود در اسانس برگ گیاه دارویی مور خوش Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo در مراحل رویشی و گلدهی
۷۸بررسی اثر 12 تیمار کودی (شیمیایی و آلی) بر عملکرد و اسانس گیاه زیره سبز توده خراسانی
۷۹بررسی اثر کم آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ارقام هیبرید ذرت
۸۰مطالعه ی اثرات القای تنش خشکی ناشی از کم آبی بر تغییرات ریخت شناسی و ساختار تشریحی - تکوینی یک رقم از گیاه کلزاBrassica napus L.
۸۱تهیه کلید گرده شناسی و فلور گیاهان مورد استفاده زنبور عسل در کوهپایه های استان تهران
۸۲مانگرو جنگل های حرا آخرین ذخیره گاه زیست کره
۸۳تشریح مقایسه ای دستگاه گردش خون
۸۴سنتز، شناسایی و تعیین ساختار بلوری دو کمپلکس روی II) وکبالتII) به دست آمده ازترکیب انتقال پروتون جدید پیریدینیم- ٤-کربامید بنزن- ١،٤ -دی کربوکسیلات- ٢،٥ -دی کربوکسیلیک اسید دیهیدرات
۸۵بررسی اثر غلظت تترا اتیل ارتوتیتانات در سنتز درشت ساختار کروی1-TS
۸۶بررسی اثر نوع رزین تبادل یون در سنتز درشت ساختارکروی 1-TS
۸۷تهیه، شناسایی و بررسی ساختار بلوری N--( ۶- آمینو پیریدین )-٢-N′-بنزویل تیواوره
۸۸ساخت شناسایی و تعیین ساختاربلوری دو مشتق از بنزویل ایزوتیوسیانات
۸۹مؤلفه های ژئوپلیتیکی موثر کشورهای پیرامون در تدوین استراتژی توسعه پایه آمایش سرزمین کشور
۹۰محیط زیست و توسعه پایدار
۹۱تاثیر دو تنظیم کننده رشد حشرات (IGRs) بر سفید بالک گلخانه
۹۲موضوع شناسی پول و جایگاه آن دراحکام فقهی کاهش ارزش پول

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۹۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.