لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۸۸

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۸۸ کلا ۱۰۴ مقاله شامل ۹۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۳ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱تأثیر هیدروژل جاذب رطوبت Super AB A 200 بر انواع تخلخل خاک‌های شنی در شرایط مزرعه
۲تغییرات هدایت هیدرولیکی خاک تحت‌تأثیر هیدروژل‌های جاذب رطوبت در مزرعه
۳بهبود استحکام و مقاومت حرارتی بتن با استفاده از الیاف پلی پروپیلن
۴بررسی رفتار وابسته به زمان سازه های بتنی مسلح شده با میلگرد FRP
۵حذف رنگزای بازی زرد 28 از پساب شبیه سازی شده با استفاده ازباطله گل قرمز فعال شد
۶مکانیزم های احراز هویت
۷بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و برخی صفات کمی نخود زراعی در شرایط کرمانشاه ( Cicer arietinum)
۸آبیاری تکمیلی ؛ راهکاری بر کاهش اثرات تنش خشکی ارقام نخود دیم در غرب ایران
۹بررسی تنش خشکی برجوانه زنی گونه های آگروپیرون، بروموس، و چاودار
۱۰بررسی اثر تنش کم آبی و محلول پاشی سلنیوم بر میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) در ارقام پاییزه کلزا
۱۱تحلیل اقلیمی حوضه آبریز تالاب گاوخونی، ابرقو و مروست و نقش آن در اقتصاد کشاورزی منطقه
۱۲بررسی تنش کمبود آب و مقادیر مختلف و تقسیط نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت دانه در شرایط آب و هوایی خوزستان
۱۳سنتز چند نمونه "2-[4،5- دی هیدرو -5-اکسوپیرازول-4-ایل تو]-4- آریل تیازول ها"
۱۴سنتز چندنمونه از ایمینهای برم دار کومارین
۱۵سنتز چند نمونه از ترکیبات آنیل و بررسی خواص ترموکرومیک آنها در ناحیه ماورای بنفش
۱۶سنتز 2- (N- متیل پی پرید ینو) 1-فنیل سیکلو هگزانول
۱۷بررسی استفاده از آلومینا بعنوان پرکن ضد خوردگی و ضد سایش در پوشش های اپوکسی کف و مخازن
۱۸طراحی و ساخت یک سنسور غشایی پتانسیومتری +Ho3 به عنوان عامل پروپ در اندازه گیری داروی ترازوسین
۱۹جداسازی و آنالیز کیفی و کمی ترکیبات موجود در اسانس گیاه Rudbeckia hirta به روش کروماتوگرافی گازی، طیف سنجی جرمی (GC-GC/MS )
۲۰جداسازی و آنالیز کیفی و کمی ترکیبات موجود در اسانس گیاه lamium album به روش کروماتوگرافی گازی، طیف سنجی جرمی (GC-GC/MS )
۲۱تهیه و شناسایی طیفی یک ترکیب جدید فسفر آمید باخواص دارویی
۲۲ا N- بنزوئیل -``N ,N `- بیس (بنزوفنون هیدرازینیل) فسفریک تری آمید: تهیه و شناسایی طیفی
۲۳سنتز اکسیم از 2- (دی متیل آمینو متیل) سیکلو هگزانون
۲۴بررسی اثر روش های مختلف استخراج بر ترکیبات موجود در گیاه Achillea wilhelmsii با دو روش تقطیر با آب (HD) و مایکرویو هگزان (FSME)
۲۵بررسی خواص ساختاری یک فسفر آمیدیک کلرید جدید: سنتز و شناسایی طیفی
۲۶طراحی، سنتز و شناسایی طیفی یک فسفر آمیدیک کلرید جدید
۲۷استفاده از پلی آنیلین پوشش دهی شده بر روی سیلیکاژل در اندازه گیری ترکیبات آلی فسفره
۲۸سنتز چند نمونه از ایمینهای نیترو دار کومارین
۲۹سنتز سینامالدهید و برخی از مشتقات آن
۳۰هندسه ، ساختار و پیوند شیمیایی در ماده منفجره FOX-7
۳۱تولید بیودیزل از برخی دانه های روغنی قابل کشت در ایران
۳۲سنتز ترکیب 4- [(2و6 دی نیترو-4- تری فلوئورومتیل) فنیل آمینو]-1 و 4 -دی هیدرو -3- میتل - 1و2و4- تری آزول -5- تیون
۳۳سنتز مشتق N ، N- بیس [23-(17،11،5-تری ترشیو بوتیل- 28،27،26،5- تترا پروپوکسی کالیکس [4] آرن)] - 4 ، 4` - دی کربوکسامید جهت بازشناختی مولکولی
۳۴بررسی مقایسه انرژی تاتومری ها در رنگینه 2- (4 - هیدروکسی فنیل آزو) بنزوئیک اسید و طیف های IR,NMR توسط محاسبات ab initio
۳۵بررسی لیگاند، سنتز و شناسایی کمپلکسی از روی (33) با 2-(4- هیدروکسی فنیل آزو) بنزوئیک اسید
۳۶پیش تغلیظ سریع مقادیر ناچیز سرب، مس و روی در نمونه های آبی به وسیله ترکیب نانو متخلخل SBA-15 عامل دار شده با گروه های تری آمینه
۳۷اصلاح ساختمان شیمیایی الیاف پلی استر با استفاده از عملیات آنزیمی
۳۸بکارگیری نانو هیدروکسید آلومینیوم بمنظور دیرسوز نمودن الیاف سلولزی
۳۹مطالعه جذب پروتئین با استفاده از مدل لانگموییر
۴۰تاثیر تغییر دندانه های معدنی در رنگرزی رنگ های طبیعی بر قدرت شعله وری الیاف طبیعی و مصنوعی
۴۱سنتز ایمین از نمک 2- (دی متیل آمینومتیل) سیکلو هگزانون
۴۲مدلسازی خواص - ساختار مولکولی ثابت تشکیل کمپلکسهای گوناگون سرب با لیگاندهای ماکروسیکل در آب
۴۳تهیه دی تیو کارباماتهای جدید از واکنش مالئیک انیدرید،CS2 و آمین های نوع اول به روش تک ظرف و در غیاب کاتالیزور
۴۴سنتز و شناسایی کمپلکس جدید قلع (IV) تری فنیل کلرید با لیگاند 2و 4- دی متیل آمینو فنیل آزو بنزوئیک اسید
۴۵مقایسه رنگبری رنگزای اسیدی و بازی با استفاده از فرآیند اکسیداسیون پیشرفته UV/nano-TiO2/H2O2
۴۶تاثیر متقابل دو رنگزای بازیک زرد 28 و سبز مالاکیت بر روی یکدیگر و معدنی شدن در فرایند رنگبری با استفاده از اکسیداسیون پیشرفته UV/TiO2/H2O2
۴۷جذب کروم VI با استفاده از کامپوزیت پلی آنیلین سیلیکاژل از پساب آبکاری
۴۸بررسی خاصیت ضد میکروبی گرمیتول بر روی میکروار گانیزم های متداول موجود برروی منسوجات
۴۹تهیه پلی فنل های رسانا با استفاده از بیو کاتالیزورهای آنزیمی در شرایط ملایم
۵۰تهیه، شناسایی وساختار بلوری و مولکولی ترکیب کوئوردیناسیونی [Hg(4,4'-dmbpy)I2] و [Hg(5,5'-dmbpy)I2]
۵۱سنتز و بررسی کمپلکس های شیف باز نامتقارن مس (II) و نیکل (II)
۵۲بررسی کوانتم مکانیکی جریان حلقه و جابجایی شیمیایی در آنتی بیوتیکهای بتا لاکتام
۵۳محاسبات ابینیشو رزنانس مغناطیس هسته ای در داروی آنتی میکروبیال سولفامرازین و بررسی تغییرات آن با هالوژنهای مختلف
۵۴سنتز و شناسایی کمپلکس جدید لیگاند 2و 4- دی متیل آمینو فنیل آزو بنزوئیک اسید با وانادیم
۵۵حذف سریع یونهای سرب و کادمیم از نمونه های آبی و پساب با استفاده از ترکیب مزوپوری SBA-15 عامل دار شده
۵۶مدل سازی سیستم پروتین سازی در پروکاریوت ها و تاثیر فیزیکی و شیمیایی محیط بر روی آن با استفاده از محاسبات مکانیکی مولکولی و کوانتومی QM/MM
۵۷سنتز الکتروشیمیایی مشتقات 4- (دی هیدروکسی فنیل تیو)-H2 - کرومن -2- اون
۵۸Titania Sulfuric Acid/NaNO2 as a Novel Heterogeneous System for the Nitration of Phenols under Mild Conditions
۵۹کاربرد ترکیب نانو متخلخل MCM- 41 عامل دار شده با گروههای دی آمین جهت پیش تغلیظ سریع مقادیر ناچیز سرب، کادمیم و روی قبل از اندازه گیری با روش اسپکترومتری نشر نوری پلاسمای جفت شدگی القایی
۶۰ساخت و بررسی خواص نانو کامپوزیت Nd- TiO2 با تاکید بر خاصیت خود تمیز شوندگی
۶۱Pistachio Hulls, a New Source of Natural Dye for Wool Dyeing
۶۲Achillea, a New Source of Natural Dye for Wool Dyeing
۶۳Delphinium Zalil, a New Source of Natural Dye for Silk Dyeing
۶۴Dyeing Silk and Wool Yarns with Pistacia Atlantica Leaves
۶۵Color Fastness Properties of Silk Fibers Dyed with Cationic Dyes and Treated with ZnO Nanoparticles
۶۶بازنویسی منظومه های پنج گنج در ادبیات معاصر ایران
۶۷بررسی کوانتوم مکانیکی طیف IR کمپلکس کلسیم با لیگاند هابا
۶۸کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در کروماتوگرافی به منظور جداسازی دو ترکیب آمینوپیرین و آمینوآنتی پیرین
۶۹مطالعه شیمی محاسباتی (Ab initio) سنتز و شناسایی کمپلکس نیکل حاصل از لیگند جدید بازشیف 2-E)-(6-methoxypyridin-3-ylimino)methyl)phenol ))
۷۰سنتز و شناسایی کمپلکس کبالت حاصل از بازشیف 2-E)-(p-tolylimino)methyl)phenol ))
۷۱سنتز و شناسایی لیگند جدید بازشیف با استفاده از اتیلن دی آمین و سالیسیل آلدئید و 3- متیل تیو پروپیونالدیید
۷۲سنتز و شناسایی کمپلکس نیکل حاصل از 5-Methyl-2-(5-methylpyridine-2-yl)pyridine
۷۳سنتز N - پارا - نیتروبنزوئیل - 2 - اکسو - H2 - 6 - بروموکرومن - 3 - کربوکسامید
۷۴سنتز 2- ( N- پارا - متیل بنزوئیل هیدرازونو) - H2 - 7 - هیدروکسی کرومن - 3- کربوکسامید
۷۵سنتز N - پارا - نیتروبنزوئیل - 2 - اکسو - H2 - 6 - بروموکرومن - 3 - کربوهیدرازون آمید
۷۶سنتز و شناسایی کمپلکس مس با استفاده از لیگاند جدید بازشیف
۷۷سنتز و شناسایی کمپلکس روی از لیگاند جدید بازشیف حاصل از سالیسیل آلدئید و 5- آمینو - 2 - متوکسی پیریدین
۷۸سنتز نمک سدیم دی اکتیل سولفوکسینات به کمک کاتالیزگر انتقال فازی
۷۹تهیه ترکیب 5- متیل - 4 - ( 1 و 3و 5 تری فنیل - 1H - 1و2و4 - تریازول - 4 ( 5H) - ایل) - 2H 1و2و4 - تریازول 3 ( 4H) - تیون جهت استفاده درانواع سموم کشاورزی
۸۰سنتز و شناسایی کمپلکس پالادیم تهیه شده از لیگاند بازشیف حاصل از اتیلن دی آمین و سالیسیل آلدئید
۸۱سنتز و شناسایی کمپلکس نیترات مس حاصل از اتیلن دی آمید و سالیسیل آلدیید و 3 - متیل تیو پرو پیونالدیید
۸۲سنتز و شناسایی کمپلکس مس تهیه شده از لیگاند بازشیف سالف
۸۳بررسی ساختار الکترونی و خواص ترمودینامیکی لیگاندهای بازشیف نوع سالن به کمک روشهای محاسباتی
۸۴سنتز و شناسایی کمپلکس کروم با استفاده از لیگند جدید بازشیف 2-((7E)-((E)-2-(3(methylthio)propylideneamino)ethylimino)methyl)phenol
۸۵سنتز و شناسایی کمپلکس قلع حاصل از لیگاند جدید بازشیف تهیه شده از 5 _ آمینو - 2 - متوکسی پیریدین و 3 - متیل تیو پرو پیونالدیید
۸۶تهیه و شناسایی فسفو - 12 - تنگستیک مولیبدیک اسید و کاربرد کاتالیزوری آن در تهیه دی بوتیل فتالات
۸۷مطالعه شیمی محاسباتی (Ab initio) سنتز و شناسایی کمپلکس کبالت - هالیدها ، مس - هالیدها و نقره هالیدهای حاصل از لیگند گوانیدین
۸۸مطالعه شیمی محاسباتی (Ab initio) طول پیوند و زوایای پیوندی کمپلکس کبالت - هالیدها، مس - هالیدها و نقره هالیدهای حاصل از لیگند گوانیدین
۸۹ساخت نانو کامپوزیت سیلیکا آئروژل - کربن اکتیو جهت جذب فلزات سنگین از محلول آبی
۹۰جذب کادمیم با استفاده از کربن نانوتیوپ و کربن فعال و بررسی تاثیر بستر آلژینات کلسیم بر میزان جذب
۹۱اندازه گیری مقادیر ناچیز Pb+2 در آب بوسیله HPLC- Uv-Vizible بعد از استخراج آن به روش میکرواستخراج مایع - مایع پخشی
۹۲افزایش کارایی مصرف آب در خاکهای رسی
۹۳انتخاب دبی مناسب در سیستم آبیاری قطرهای به منظور کاهش تلفات آب و افزایش بهره برداری از سیستم
۹۴آنالیز حساسیت یک پمپ گریز از مرکز نسبت به پارامترهای هندسی
۹۵ارایه روش ابتکاری برآورد تقاضای ریلی براساس مدلهای MADM
۹۶تحلیل آماری دماهای یخبندان با رویکرد مدیریت ریسک یخبندان های جاده ای در استان های لرستان و چهارمحال و بختیاری
۹۷تحلیل آماری دماهای یخبندان با رویکرد مدیریت ریسک یخبندان های جاده ای در استان های لرستان و چهارمحال و بختیاری
۹۸بررسی کارایی نوعی کود نیتروژنه کندرها ساخته شده بر پایه زئولیت
۹۹مدلسازی اثرات متقابل شوری - نیترات آمونیم بر اساس مدل های خطی و غیرخطی رشد
۱۰۰بررسی بلورینگی PA6 در آمیخته های ABS/PA6 تهیه شده به روش پلیمرشدن و سازگاری درجا

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۰۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.