لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۸۹

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۸۹ کلا ۷۲ مقاله شامل ۵۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱گردشگری الکترونیک رویکردی نوین در همگرایی کشورهای اسلامی، با تاکید بر نقش محوری ایران
۲Structure and Geometry of Isomers of Nano N20 Clusters
۳بررسی پتانسیل استخراج فلزات سنگین در pHهای مختلف به وسیله گیاه Medicago sativa L
۴بررسی پتانسیل استخراج فلزات سنگین در مراحل مختلف رشد گیاه Medicago sativa L
۵بررسی اثر HPC و PVP بر روی خاصیت فتوکاتالیستی نانوکامپوزیت Nd-TiO2/SiO2 تحت تابش ناحیه مرئی
۶New Approach to Linear and Nonlinear Stability Analysis of Drill String
۷شبکه های حمل و نقل و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی شهرها مطالعه موردی ؛ استان لرستان
۸آمایش سرزمین و توسعه پایدار از دیدگاه جغرافیای کاربردی
۹نقش عوامل طبیعی درتوسعه واستقرارکانونهای جمعیتی شهرستان اهر
۱۰پیش درآمدی بر، از صرفه جویی انرژی در ساختمان تا رویکرد راهبردی –ساختاری در اصلاح الگوی مصرف انرژی در برنامه ریزی شهری
۱۱فرونشست زمین، بحران، ریسک و مدیریت آن
۱۲ویژگی های ژئوتوریستی غارهامورد استان همدان
۱۳نقش مشارکت در توانمند سازی سکونتگاه های غیررسمی
۱۴شهرهای جدید در نظام آمایش منطقه کلانشهری تهران مطالعه موردی: شهرجدید پردیس
۱۵جهانی شدن، صنایع دستی عشایر و تأثیرگذاری آن در بقاء و تداوم نظام عشایر
۱۶بررسی ساماندهی سکونتگاه های حاشیه ای وتاثیرآن درتوسعه سکونتگاه های شهری (نمونه موردی کوی سیاحی اهواز)
۱۷برنامه ریزی مدیریت بحران درکاهش اثرات بلایای طبیعی شهرها
۱۸نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری با رویکرد مشارکتی (مطالعه موردی منطقه ۱۰ شهرداری تهران)
۱۹آنالیز مودال ماشین تراش به روش اجزای محدود جهت بهبود کارکرد دینامیکی فیکسچر تراشکاری
۲۰بررسی تئوری هوش سازمانی با رویکرد هومئوستازی
۲۱معرفی فرایند جامع برای گزینش محلات در اولویت برنامه سامان دهی وتوانمندسازی مورد: سکونت گاههای غیررسمی شهر گنبد کاووس
۲۲نگرشی نوین بر بیواستراتیگرافی کوه های ری(بی بی شهربانو)
۲۳مطالعات دی الکتریک و امپدانس نانوالکتروکوپلیمریزاسیون انیلین و ارتوفنیلن دی امین جهت اندازه گیری اسکوربیک اسید به روش ولتامتری پالس تفاضلی
۲۴بررسی و مقایسه فرایند اکسیداسیون ترکیبات هیدروکربنی پری سایکلیک اروماتیک با استفاده از نانوکاتالیزورهای متفاوت اکسید اهن و نقره تحت تاثیر هوادهی مداوم
۲۵بررسی بکارگیری نانوذرات مختلف در میزان اکسایش باقیمانده های سنگین نفتی تحت تاثیر امواج ماکروویو
۲۶نگرش نظری بر تاثیر حلقه بورازین در پیش بینی ویژگیهای ایزومرهای ظرفیت C36
۲۷مطالعه نانو الکتروکوپلیمریزاسیون انیلین - پیرول به وسیله بررسی پارامترهای طیف نگاری الکتروشیمیایی امپدانس
۲۸مطالعه محاسباتی جذب سطحی گاز H2 برروی نانوساختارهای فولرن C24(D6d) C20(Ih)و C26(D3h
۲۹ردیابی باقیمانده داروی کاربامازپین در نمونه های سرم و اورین با طراحی کارتریجهای انباشته از نانوذرات پلیمری
۳۰سنتز ترکیب 4-((4-کلرو بنزیلیدن ) - امینون ) - 5- متیل - 2و4-دی هیدرو - 1و 2و 4- تری ازول -3- تیون توسط نانوکاتالیست های مختلف
۳۱طراحی اپتیکی یک سیستم حرارتی دوربرد سرد شونده کاتادیوپتریک در محدوده طول موجی 5-3 میکرون
۳۲طراحی سیستم اپتیکی یک سامانه ردیاب ستاره ای
۳۳دموکراسی شهری و فضاهای عمومی شهر
۳۴بررسی عملکرد پارامترهای موثر در بهبود پلیمریزاسیون امولسیونی استایرن توسط روش تاگوچی
۳۵مدیریت در بحران مالی ، عوامل و راهکارهای برون رفت از آن
۳۶بررسی تاثیر عوامل محیطی بر نگرش های کارآفرینانه و کسب و کار دانشجویان
۳۷شناسایی برخی عوامل همبسته با نگرش های کارآفرینانه دانشجویان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری)
۳۸انتقال صوت از پوستههای استوانهای دو جدارهء مرکب جدار نازک، با طول بینهایت
۳۹شبیه سازی عددی یک محفظه میکروجت و بررسی پایداری احتراق در آن
۴۰بهینهسازی مصرف انرژی در سیستم بخار یک کارخانه کاغذ
۴۱بررسی عوامل موثر بر ساخت فیلم نازک نانوکامپوزیت TiO2/Chitosan روی بستر پلی کربنات
۴۲طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی بوسیله الگوریتم کلونی مورچگان و ژنتیک
۴۳راهکارهای بهینه زیست محیطی در گردشگری ساحلی خلیج فارس و توسعه پایدار آن
۴۴ارزیابی ارتباط پهنه بندی ژئومورفولوژی با توسعه روستایی با استفاده از Gis (مطالعه موردی:دهستان خاوه شمالی از توابع نور آباد لرستان)
۴۵تحلیل و ساماندهی فضاهای توریستی شهرستان خرم آباد
۴۶اثر باکتری های محرک رشد ( PGPR ) و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان
۴۷بررسی تأثیر باکتری های محرک رشد وکود نیتروژن بر صفات کیفی و کمی آفتابگردان (Helianthus annus L.)
۴۸بررسی اثر استفاده از نانو تکنولوژی و بسته بندی نانویی بر کاهش ضایعات محصولات کشاورزی
۴۹ایران کلید امنیت خلیج فارس
۵۰بررسی وضعیت موجود شاخصهای مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، براساس الگوی کوانیووانگ
۵۱رهبری آموزشی: از مدیریت دانش تا سرمایه فکری
۵۲بررسی رابطه ابعاد مدیریت دانش با کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی، در منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی
۵۳بازشناسی عوامل موثر بر نگرشهای کارآفرینانه دانشجویان، راهبردی برای مدیریت آموزشهای کارآفرینی در دانشگاه
۵۴مطالعه برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی دانه فندق دهان بسته
۵۵بررسی اثرات ذرات نانو نقره برتحمل به شوری گیاه زیره سبز درمراحل جوانه زنی درشرایط آزمایشگاهی Cuminum cyminum L
۵۶درآمدی بر شعر نیمایی
۵۷شناسایی عوامل موثر بر انتقال فناوری
۵۸اثر ضد میکروبی روغن اسانسی گیاه Artemisia deserti Kracsh
۵۹روغن فرار و فعالیت ضد میکروبی گیاه Artemisia kermanensis podl
۶۰دولت شایسته و جهانی شدن در ایران 1404
۶۱اثر آمیخته پلیمری SBS و HVS براصلاح خواص فیزیکی و شیمیایی عایق های امولسیونی پایه قیری
۶۲Synthetic routes toward 2-substituted 2-imidazolines under microwave irradiation
۶۳Computational Study of Interaction (nickel or ferrous) With aliphatic thiol during deactivation in HDS of diesel fuel
۶۴Interaction between CO and O on Pt (001) Surface The Density Functional Theory Study (DFT)
۶۵Catalytic oxidation of CO on Pt(001) and Pd(001) surfaces An Ab initio Density Functional Theory Study
۶۶A Density Functional Theory Study of the Interaction between CO and O on Pt(001) and Rh(001) surfaces
۶۷CO Oxidation on Pt(001) , Pd(001) and Rh(001) surfaces the Density Functional Theory Study(DFT)
۶۸DFT Calculations on Computational of interaction between Aliphatic sulfur Compounds with Ni and Fe In hydrodesulfurization of oil petroleum
۶۹A density functional theoretical studies on the Boroles dianion: Structure, Properties and Aromaticity
۷۰Quantum mechanical study of catalytic reaction of CO and H2 for methanol synthesis
۷۱The study of chemical adsorption of H on ZnO surface

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۷۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.