لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۸۹

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۸۹ کلا ۷۲ مقاله شامل ۵۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱گردشگری الکترونیک رویکردی نوین در همگرایی کشورهای اسلامی، با تاکید بر نقش محوری ایران
۲بررسی پتانسیل استخراج فلزات سنگین در pHهای مختلف به وسیله گیاه Medicago sativa L
۳بررسی پتانسیل استخراج فلزات سنگین در مراحل مختلف رشد گیاه Medicago sativa L
۴بررسی اثر HPC و PVP بر روی خاصیت فتوکاتالیستی نانوکامپوزیت Nd-TiO2/SiO2 تحت تابش ناحیه مرئی
۵New Approach to Linear and Nonlinear Stability Analysis of Drill String
۶شبکه های حمل و نقل و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی شهرها مطالعه موردی ؛ استان لرستان
۷آمایش سرزمین و توسعه پایدار از دیدگاه جغرافیای کاربردی
۸نقش عوامل طبیعی درتوسعه واستقرارکانونهای جمعیتی شهرستان اهر
۹پیش درآمدی بر، از صرفه جویی انرژی در ساختمان تا رویکرد راهبردی –ساختاری در اصلاح الگوی مصرف انرژی در برنامه ریزی شهری
۱۰فرونشست زمین، بحران، ریسک و مدیریت آن
۱۱ویژگی های ژئوتوریستی غارهامورد استان همدان
۱۲نقش مشارکت در توانمند سازی سکونتگاه های غیررسمی
۱۳شهرهای جدید در نظام آمایش منطقه کلانشهری تهران مطالعه موردی: شهرجدید پردیس
۱۴جهانی شدن، صنایع دستی عشایر و تأثیرگذاری آن در بقاء و تداوم نظام عشایر
۱۵بررسی ساماندهی سکونتگاه های حاشیه ای وتاثیرآن درتوسعه سکونتگاه های شهری (نمونه موردی کوی سیاحی اهواز)
۱۶برنامه ریزی مدیریت بحران درکاهش اثرات بلایای طبیعی شهرها
۱۷نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری با رویکرد مشارکتی (مطالعه موردی منطقه ۱۰ شهرداری تهران)
۱۸آنالیز مودال ماشین تراش به روش اجزای محدود جهت بهبود کارکرد دینامیکی فیکسچر تراشکاری
۱۹بررسی تئوری هوش سازمانی با رویکرد هومئوستازی
۲۰معرفی فرایند جامع برای گزینش محلات در اولویت برنامه سامان دهی وتوانمندسازی مورد: سکونت گاههای غیررسمی شهر گنبد کاووس
۲۱نگرشی نوین بر بیواستراتیگرافی کوه های ری(بی بی شهربانو)
۲۲مطالعات دی الکتریک و امپدانس نانوالکتروکوپلیمریزاسیون انیلین و ارتوفنیلن دی امین جهت اندازه گیری اسکوربیک اسید به روش ولتامتری پالس تفاضلی
۲۳بررسی و مقایسه فرایند اکسیداسیون ترکیبات هیدروکربنی پری سایکلیک اروماتیک با استفاده از نانوکاتالیزورهای متفاوت اکسید اهن و نقره تحت تاثیر هوادهی مداوم
۲۴بررسی بکارگیری نانوذرات مختلف در میزان اکسایش باقیمانده های سنگین نفتی تحت تاثیر امواج ماکروویو
۲۵نگرش نظری بر تاثیر حلقه بورازین در پیش بینی ویژگیهای ایزومرهای ظرفیت C36
۲۶مطالعه نانو الکتروکوپلیمریزاسیون انیلین - پیرول به وسیله بررسی پارامترهای طیف نگاری الکتروشیمیایی امپدانس
۲۷مطالعه محاسباتی جذب سطحی گاز H2 برروی نانوساختارهای فولرن C24(D6d) C20(Ih)و C26(D3h
۲۸ردیابی باقیمانده داروی کاربامازپین در نمونه های سرم و اورین با طراحی کارتریجهای انباشته از نانوذرات پلیمری
۲۹سنتز ترکیب 4-((4-کلرو بنزیلیدن ) - امینون ) - 5- متیل - 2و4-دی هیدرو - 1و 2و 4- تری ازول -3- تیون توسط نانوکاتالیست های مختلف
۳۰طراحی اپتیکی یک سیستم حرارتی دوربرد سرد شونده کاتادیوپتریک در محدوده طول موجی 5-3 میکرون
۳۱طراحی سیستم اپتیکی یک سامانه ردیاب ستاره ای
۳۲دموکراسی شهری و فضاهای عمومی شهر
۳۳بررسی عملکرد پارامترهای موثر در بهبود پلیمریزاسیون امولسیونی استایرن توسط روش تاگوچی
۳۴مدیریت در بحران مالی ، عوامل و راهکارهای برون رفت از آن
۳۵بررسی تاثیر عوامل محیطی بر نگرش های کارآفرینانه و کسب و کار دانشجویان
۳۶شناسایی برخی عوامل همبسته با نگرش های کارآفرینانه دانشجویان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری)
۳۷انتقال صوت از پوستههای استوانهای دو جدارهء مرکب جدار نازک، با طول بینهایت
۳۸شبیه سازی عددی یک محفظه میکروجت و بررسی پایداری احتراق در آن
۳۹بهینهسازی مصرف انرژی در سیستم بخار یک کارخانه کاغذ
۴۰بررسی عوامل موثر بر ساخت فیلم نازک نانوکامپوزیت TiO2/Chitosan روی بستر پلی کربنات
۴۱طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی بوسیله الگوریتم کلونی مورچگان و ژنتیک
۴۲راهکارهای بهینه زیست محیطی در گردشگری ساحلی خلیج فارس و توسعه پایدار آن
۴۳ارزیابی ارتباط پهنه بندی ژئومورفولوژی با توسعه روستایی با استفاده از Gis (مطالعه موردی:دهستان خاوه شمالی از توابع نور آباد لرستان)
۴۴تحلیل و ساماندهی فضاهای توریستی شهرستان خرم آباد
۴۵اثر باکتری های محرک رشد ( PGPR ) و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان
۴۶بررسی تأثیر باکتری های محرک رشد وکود نیتروژن بر صفات کیفی و کمی آفتابگردان (Helianthus annus L.)
۴۷بررسی اثر استفاده از نانو تکنولوژی و بسته بندی نانویی بر کاهش ضایعات محصولات کشاورزی
۴۸ایران کلید امنیت خلیج فارس
۴۹بررسی وضعیت موجود شاخصهای مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، براساس الگوی کوانیووانگ
۵۰رهبری آموزشی: از مدیریت دانش تا سرمایه فکری
۵۱بررسی رابطه ابعاد مدیریت دانش با کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی، در منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی
۵۲بازشناسی عوامل موثر بر نگرشهای کارآفرینانه دانشجویان، راهبردی برای مدیریت آموزشهای کارآفرینی در دانشگاه
۵۳مطالعه برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی دانه فندق دهان بسته
۵۴بررسی اثرات ذرات نانو نقره برتحمل به شوری گیاه زیره سبز درمراحل جوانه زنی درشرایط آزمایشگاهی Cuminum cyminum L
۵۵درآمدی بر شعر نیمایی
۵۶اثر ضد میکروبی روغن اسانسی گیاه Artemisia deserti Kracsh
۵۷روغن فرار و فعالیت ضد میکروبی گیاه Artemisia kermanensis podl
۵۸دولت شایسته و جهانی شدن در ایران 1404

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۷۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.