لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۹۰

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۹۰ کلا ۱۳۷ مقاله شامل ۱۱۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۷ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۳ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱حذف مواد الاینده رنگی از پساب توسط جاذب ارزان قیمت نانوذرات چوب بامبو
۲استفاده از نانوذرات الیاف نارگیل برای حذف الاینده رنگین از پساب
۳طراحی بافل اپتیکی یکسامانه ستارهیاب
۴طراحی اپتیکی یکسیستم حرارتی کوتاه در محدوده طول موجی 8 تا 12 میکرون
۵مدیریت سرمایه فکری
۶تاثیر روی در جذب مس از محلولهای آبی
۷رنگرزی و بررسی ثبات شستشویی کالای پشمی رنگرزی شده با رنگزای استخراج شده از گیاه آویشن
۸بررسی ایزوترم جذب رنگزای بازیک Basic Blue از پساب رنگرزی توسط نانو ذرات چوب بامبو
۹رنگرزی پارچه نایلونی با رنگرزای استخراج شده از قهوه
۱۰بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی نخهای فانتری بوکله و پارچه های حلقوی پودی بافته شده با تغییر نوع مواد اولیه ساختاری
۱۱بررسی اثر تنش ناشی از تثبیت ابعاد و شستشوی خانگی بر روی برخی از خصوصیات مکانیکی پارچه های پنبه های،پلی استری و پنبه/پلی استر قبل و بعد از رنگرزی
۱۲بهبود خاصیت ضد آب کردن کالای سلولزی عمل شده با تترا فلوروکربن و نانو Tio2
۱۳تهیه نانو کامپوزیت نایلون 6/رس به روش پلیمریزاسیون درجا
۱۴بهره گیری از امواج ما فوق صوت در فرآیند تکمیل پنبه با نرم کننده ی نانیونیکی(با قابلیت استفاده روش در تکمیل نرم کننده های آنیونیکی و کاتیونیکی)
۱۵بهره گیری از پوست پیاز قرمز و بادمجان به عنوان ضایعات برای رنگرزی پارچه پشمی و مطالعه ثبات های رنگی آنها در حضور دندانه های مختلف
۱۶بررسی اثر لیزر در رنگبری پارچه ی پنبه ای
۱۷بررسی اثر ازن در میزان جذب آب و رنگبری کالای پنبه ای رنگرزی شده با رنگزای راکتیو
۱۸بررسی سینتیک رنگزای بازیک basic Blue41 از پساب های رنگرزی توسط
۱۹بررسی پایدار در معماری بومی(مطالعه موردی شهر دزفول)
۲۰طراحی آسایش اقلیمی،ساختمانی و بهینه سازی در جهت گیری معابر(مطالعه موردی:شهر نمین در استان اردبیل)
۲۱تجلی نقوش جانوری در فرش ترکمن
۲۲بررسی ژئوتوریسم شهرستان الیگودرز
۲۳حرکات رودخانه ای و پدیده های ژئومورفیک مورد: رودخانه هراز
۲۴نگاهی به موقعیت زمین شناسی و کانسارهای معدنی جزیره هرمز در خلیج فارس
۲۵بررسی و مقایسه انواع روشهای جهت یابی سیگنالهای چند گانه مبتنی بر زیرفضا
۲۶حذف رنگزای سمی سبز مالاشیت با استفاده از فرآیند اکسیداسیون تر و نانو پرلیت مغناطیسی
۲۷تعیین سن جایگزینی جاندیر 3140 درمنطقه ورامین
۲۸بررسی اثر تنش حرارتی برخصوصیات جوانه زنی رازیانه ( Foeniculum Vulgare
۲۹اثر محلول پاشی سطوح مختلف اسید بوریک بردرصدروغن و عملکرد روغن دانه ارقام پاییزه کلزا (Brassica napus L.)
۳۰بررسی اثر مقادیر مختلف مصرف نیتروژن پایه برعملکرد اقتصادی و بیولوژیک ارقام پاییزه کلزا (Brassica napus L.)
۳۱بررسی اثرات تلقیح با کودهای بیولوژیک آزوسپریلوم و ازتوباکتر و نیتروژن بر رشد عملکرد و اجزای عملکرد کلزای بهاره در آذربایجان غربی
۳۲زراعت حفاظتی کلزا به کمک باکتری های محلول کننده فسفر
۳۳بررسی اثرات تنش کمبود آب بر برخی صفات فیزیولوژیکی هیبریدهای مختلف ذرت
۳۴تحلیل ابعاد و اثرات مرتبط اقلیم در طرح ریزی شهری
۳۵اقلیم سرد در ایران و معماری ساختمان در ارتباط با حفاظت از انرژی
۳۶الزامات توسعه پایدار گردشگری الکترونیکی و نقش آن در صنعت هتل داری
۳۷توسعه اکوتوریسم بخشی از استراتژی کنترل مناطق حفاظت شده ورویکردی نوین درتوسعه پایدار (مطالعه موردی استان همدان)
۳۸کاربرد شاخص پایداری عملکرد (SPI) برای خط مشی گذاری و توسعه گردشگری
۳۹نقش تالاب انزلی در توسعه پایدار گردشگری و برنامه ریزی های پایدار
۴۰ویژگی های ژئوتوریستی اشکال کارست استان همدان
۴۱بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم بخار یک پالایشگاه نفت
۴۲بررسی کاربرد نانو فتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم و نانو کاتالیست مغناطیسی آهن در حذف فلزات سنگین از پسابهای صنعتی
۴۳تعیین و ررسی برخی ویژگ یهای فیزیکی بذر خربزه
۴۴ارزیابی پیامدهای گردشگران نمونهموردی: شهراهواز شهری در اقتصادشهر
۴۵امکانسنجی فنی و اقتصادی استفاده از سیستم گرمایش خورشیدی در ساختمان اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
۴۶استفاده از سامانه GIS در بررسی تغییرات مکانی پتاسیم قابل دسترس دشت آبسرد استان تهران
۴۷بررسی محاسباتی برهمکنش نانولوله بورونیترید 5.5 دوپ شده با لیتیم و باز آلی سیتوزین
۴۸محاسبات کامپیوتری برروی داروی تولازولین متصل به نانوساختار فولرن
۴۹بررسی گرافن عاملدار شده با اسید دی اکسی ریبونوکلئیک درمقیاس نانو
۵۰بررسیمحاسباتی انرژی انتقال بار دراتمهای دهنده و گیرنده الکترون درداروی ضدحساسیت تتراهیدروزولین روی نانوساختار فولرن
۵۱مطالعات برروی میزان مشارکت پذیری اوربیتال P درداروی دکستروآمفتامین متصل به نانوساختار فولرن
۵۲مطالعه تئوری جذب کلر برنانو کلاستر بور کربن درموقعیت های مختلف
۵۳مطالعه جذب سطحی گازهای کربن مونوکسید و هیدروژن بطور مخلوط برنانولوله های بورنیترید 7و7 بهروش مونت کارلو
۵۴بررسی محاسباتی برهمکنش نانولوله بورونیترید 5.5 دوپ شده با لیتیم و باز آلی آدنین
۵۵مطالعه تاثیر تغییرات استخلاف های هالوژنی برروی داروی تیرامین و نانوحامل فولرن
۵۶بررسی اثر حلال برروی پایداری نانوساختارهای C60 C20 و C60CisPt با استفاده از محاسبات کوانتومی
۵۷مطالعه محاسباتی جذب سطحی گاز H2 برسطح نانوساختار بور - کربن درموقعیت های مختلف به روش کوانتومی
۵۸مطالعه ی آغازین اثر استخلاف هالوژن ومحاسبات NMR برداروی زایلومتازولین ونانوحامل آن
۵۹مطالعه کوانتومی جذب سطحی گاز هیدروژن روی نانوساختار C20 و مقایسه آن با ساختارهای جایگزین شده با Si
۶۰بررسی تانسورهای حفاظت شیمیایی NMR درمشتقات هالوژنی نانو حاملهای فولرنی متیل دوپا
۶۱بررسیمحاسباتی : اثراتنانو ساختار فولرن برداروی لوودوپا
۶۲بررسی عوامل موثربرروی جذب C r 6+ توسط فیلم نازک نانوکامپوزیت Cu-TiO2/Chitosan برروی بستر پلی کربنات
۶۳بررسی محاسباتی میزان مشارکت اوربیتالهای P درپیوندهای سیگمای نانوساختار فولرنی نیکوتین با تغییر استخلافهای هالوژنی آن
۶۴استفاده از سامانه GIS در بررسی تغییرات مکانی پتاسیم قابل دسترس دشت آبسرد،استان تهران
۶۵کاربرد رویکرد سیستمی در حل مسئله اشتغال از طریق مدیریت بهینه اموزش مهارت
۶۶بررسی اصلاح خواص پلی ساکاریدهای کاربردی در صنایع غذایی با استفاده از تکنولوژی پلاسما
۶۷بررسی نقش ژئومرفولوژی در مکان یابی مناطق شهری و مدیریت بحران زلزله با استفاده ازنرم افزارGIS مورد: منطقه کن – سولقان
۶۸تغییر اقلیم و افزایش درجه حرارت مهمترین عامل تخریب پوشش گیاهی و توسعه بیابان ها مطالعه موردی: ایستگاه یزد
۶۹بررسی تنوع زیستی دراقلیم نیمه خشک فراسرد مطالعه موردی: حوزه آبخیز طرود
۷۰نقش سواد رسانه ای (به عنوان پارادایمی موثر) در صنایع فرهنگی
۷۱قشم در گرانبها و دژ استوار خلیج فارس
۷۲راهبردهایی برای توسعه صنعت گردشگری جزیره قشم مطالعه موردی :گردشگری ژئوتوریسم (زمین شناختی)
۷۳تغییرات دما و تاثیر آن بر گردشگری قشم (مطالعه موردی ایستگاه های بندر عباس و کیش)
۷۴توسعهی گردشگری درمانی با استفاده از هالوتراپی غارهای نمکی در جزیره قشم
۷۵ضرورت توجه به توانهای ژئوپارک قشم در راستای توسعهی پایدار
۷۶تعامل بین گردشگری ساحلی و راهکارهای زیست محیطی گامی در جهت توسعه پایدار قشم
۷۷تدوین برنامه راهبردی ورزش همگانی استان کرمان
۷۸تأثیر تمرینات دایرهای پلیومتریک بر شاخصهای آمادگی جسمانی بازیکنان نخبه هندبال
۷۹مقایسه انگیزش مشارکت ورزشی ورزشکاران رشته های برخوردی و غیر برخوردی
۸۰بررسی ارتباط مؤلفه های نیمرخ لیپیدی خون و سلامت روانی دانشجویان دختر فعال و غیر فعال
۸۱بررسی و مقایسه ی اجزای عملکرد لاینهای امیدبخش گندم درشرایط اصفهان
۸۲مطالعه آزمایشگاهی افزایش ضریب انتقال حرارت سیستم خنک کاری تراکتور با استفاده ازفن آوری جدید نانوسیالات
۸۳بررسی اثررژیمهای مختلف غذایی با کودهای دامی شیمیایی و باکتریهای محرک رشد PGPR برعملکرد کمی و کیفی ارقام هیبرید آفتابگردان
۸۴بیوزوناسیون سری رسوبی ائوسن زیرین ایلردین دربرش چلونک شرق بلوک لوت براساس گونه های آلوئولینها
۸۵رابطه بین کیفیت خدمات ادارک شده و وفاداری مشتریان استخرهای سرپوشید شهر اصفهان
۸۶بررسی پارامترهای الکتروریسی موثربرقطرنانوالیاف پلی آکریلونیتریل براساس طراحی آزمایش به روش رویه پاسخ
۸۷سنتز وشناسایی نانوساختارهای درخت سان دارای گروه های فعال شیمیایی
۸۸جلوگیری ازنفوذتابش نورفرابنفش به درون شیشه توسط نانوذرات تیتانیم دی اکسیدمحتوی یونهای آهن
۸۹طراحی مدل مفهومی و ریاضی تعالی منابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران
۹۰The Effects of Drilling Mud and Weight on Bit on Stability and Vibration of Drill String
۹۱هنجاریابی آزمون استعدادیاب HOT دردانش آموزان نوجوان شهراصفهان
۹۲بررسی نقش گونه وارداتی Eucalyptus regnans در تغییر پوشش گیاهی و زیستی نواحی همجوار
۹۳شهر الکترونیک، گامی در جهت دستیابی به شهر پایدار
۹۴تبیین جایگاه شهرهای میانی در توسعه فضایی کلان منطقه آذربایجان
۹۵ارزیابی تاثیر اجتماعی فرهنگی و تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه با تاکید بر ارائه راهنمای جامع ارزیابی
۹۶بررسی روند تحولات جمعیت شهر نشینی و اسکان غیر رسمی در منطقه شهری تهران و آینده نگری گسترش آن
۹۷بررسی تغییرات پوشش سطحی برف با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS مورد:حوضه ابریز خراسان
۹۸راهکارهای کنترل بحران آب در کشور با توجه به تغییرات اقلیمی جهانی با تاکید بر تغییر رژیم بارش مطالعه موردی حوضه آبگیر زردکوه بختیاری
۹۹آماده سازی روند تغییرات دما و بارش در ایستگاه های منتخب حوضه ابر کارون بزرگ
۱۰۰مدیریت بحران سیل در طرح های توسعه شهری مطالعه موردی قمرود

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۳۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.