لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۹۱

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۹۱ کلا ۱۰۹ مقاله شامل ۷۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۷ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲۹ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱راهکارهای نوین آموزش زیست محیطی:مشارکت زنان
۲بررسی سری زمانی میانگین دمای ایستگاه سینوپتیک یزد و اثرات آن بر مصرف آب در بخش کشاورزی
۳استفاده از واحدهای پردازنده گرافیکی برای روش شبکه بولتزمن و اعمال آن به مساله لوله شوک
۴ابعاد پایداری حمل و نقل عمومی شهری با تاکید برBRT
۵سنجش رضایتمندی از سامانه اتوبوسهای تندرو شهریBRT در تهران
۶پایش خشک سالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده مطالعه موردی استان کرمانشاه
۷تاثیر اثرات تغییر اقلیم بر رواناب حوضه رودخانه کارون
۸ارتباط بین مدیریت دانش و سبک های رهبری در افزایش تعهد سازمانی شرکت اتوبوس رانی استان خوزستان (حمل و نقل جاده ای)
۹نقش مدیریت دانش در کاهش فرسودگی شغلی کارکنان بخش اتومبیل شرکت سهامی بیمه ایران
۱۰بکارگیری همسایگی مکانی در طبقه بندی نیمه نظارتی تصاویر ابر طیفی
۱۱پدیده تغییر پذیر بودن اثر امضا طیفی یک کلاس با مکان
۱۲مدیریت بحران با رویکرد برنامه ریزی شهری با استفاده از سیستم خطوط ویژه چندسرنشین
۱۳رابطه ی کاربرد مؤلفه های فناوری اطلاعات (استفاده ی سخت افزاری و نرم افزاری) با خلاقیت سازمانی در دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان
۱۴ارزیابی عملکرد دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی بر مبنای مدل تعالی سازمانی
۱۵تصفیه بیولوژیکی یون وانادیم با استفاده از رآکتورهای (SBR) و مقایسه با رآکتورهای (ICEAS)
۱۶بررسی عوامل مزاحم برروی جذب pb+2 توسط فیلم نازک نانوکامپوزیت Cu-Tio2/Chitosan بر روی بستر پلی کربنات
۱۷آنتن مجتمع فعال با ساختارفیدبک تشدیدی برای کاربردهای WIMAX درفرکانس 3.5GHZ
۱۸تأثیر رنگزاهای طبیعی بر میزان محافظت کالای پشمی در مقابل امواج ماوراء بنفش
۱۹اثر جایگزینی فلزات واسطه درخصوصیات نوری نانوکریستالهایZnSآلائیده با کبالت، منگنز و نیکل
۲۰خالصسازی گلیسیرین خام حاصل از فرآیند تولید سوخت بیودیزل
۲۱بررسی روشهای جداسازی گلیسیرین حاصل از فرآیند تولید سوخت بیودیزل
۲۲بررسی ویژگیهای مهمه روغن سهگونه کرچک بومی ایران به عنوان بیوروانکار
۲۳نقش مخاطرات محیطی در امنیت مرزی (مطالعه موردی زاهدان)
۲۴بسترسازی امنیت گردشگری دراستان سیستان و بلوچستان
۲۵بررسی چالشهای اقتصادی قاچاق کالا و ارز درمناطق مرزی
۲۶مهاجرت شهرنشینی و عدم آسایش اقلیمی مناطق مرزی مطالعه موردی زاهدان
۲۷طراحی، ساخت ارزیابی کولتیواتور-کودکار نرخ متغیر نقشه مبنا
۲۸بررس و اولویت بندی علل ع دم رغبت فرهنگیان استان ما زندران به فعالیت های ورزشی با تأکید بر سوق دهنده ها و موانع بازدارنده
۲۹تعیین غلظت بحرانی میسل (CMC) به روش کشش سطحی و محاسبه برخی از پارامترهای ترمودینامیکی آنها برای دو ماده CTAB و DTAB
۳۰یک روش تقریبی برای حل معادله انتگرال آبل
۳۱the effects of angular velocity drilling mud flow rate and weight on bit on stbility and vibration of drill string
۳۲بررسی سمیت تنفسی اسانس استخراج شده از گیاه درمنه جارو Artemisia annua بر آفت انباری شپشه گندم Sitophillus granaries
۳۳تعیین یک فرمولاسیون ترکیبی بهینه از سه اسانس گیاهی درمنه جارو، آقطی و باریجه با بیشترین تاثیر کشندگی بر آفت انباری شپشه برنج Sitophillus oryzae
۳۴بررسی دوام سمیت تنفسی اسانس گیاهان آقطی Sambucus racemosa و باریجه Ferula gummosa بر آفات انباری شپشه گندم Sitophillus granaries و شپشه برنج Sitophillus oryzae
۳۵سنتز نانوکامپوزیت گرافن - پلی آنیلین برای استخراج آبامکتین ازنمونههای آبی با استفاده ازروش استخراج با فاز جامد به همراه استخراج مایع مایع پخشی
۳۶محاسبه نمره کارایی شبکه فرایندی خاص از DEA
۳۷محاسبه گرمای واپاشی راکتور واحد یک در حادثه مجتمع نیروگاهی فوکوشیمای I ژاپن
۳۸راهبردهای توسعه توریسم روستایی درشهرستان همدان به شیوه Swot
۳۹قابلیت های گردشگری روستاهایی ابرو، خاکو، ورکانه درتوسعه توریسم همدان
۴۰ارزیابی و پهنه بندی زیست اقلیم گردشگری ارومیه با استفاده از دو شاخص اقلیمی
۴۱بکارگیری تغییرات اقلام صورت سود و زیان در پیش بینی رشد سود آتی
۴۲Anionic resins preparation by sulfonation of waste polystyrene and studying the products obtained
۴۳کاربرد مهندسی ژنتیک در کنترل بیماری های گیاهی
۴۴بارشهای سنگین پاییزه و زمستانه شهرستان تربت حیدریه و وتاثیر آن بر توسعه پایدار
۴۵نقش جاذبه های گردشگری در توسعه پایدار (مطالعه موردی:شهرستان زاهدان)
۴۶نقش گردشگری در توسعه روستایی (مطالعه موردی: روستای امامزاده داود)
۴۷تحلیلی بر نقشگردشگری مذهبی در توسعه پایدار
۴۸تعیین درجه توسعه یافتگی محلات شهری منطقه 8 تهران با استفاده از روش موریس
۴۹تاثیراستفاده ازبعضی علفکشهای خانواده های شیمیائی سولفونیل اوره ها و آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جهت کاهش تعدادسنبله و سنبلچه علف هرزچچم چندساله
۵۰ارزیابی شاخصهای کیفی لاین های امیدبخش گندم درشرایط اصفهان
۵۱بررسی تنوع ژنتیکی برخی ازارقام و لاین های فرانسوی و زودرس سیب زمینی درمقایسه با ارقام تجاری
۵۲ساخت و ارزیابی سلول خورشیدی رنگینه ای مبتنی بر رنگینه های طبیعی و الکترود های نانو ساختار
۵۳بررسی حساسیت ژنوتیپ های تجاری فلفل به پوسیدگی طوقه و ریشه
۵۴بررسی تنوع ژنتیکی برخی از لاین های میان رس سیب زمینی در مقایسه با ارقام تجاری
۵۵ارزیابی تنوع ژنتیکی در جو وحشی مورینوم با استفاده از صفات مورفولوژیکی
۵۶بررسی تنوع ژنتیکی صفات فنولوژی و مورفولوژیکی ژنوتیپهای امیدبخش گندم
۵۷بررسی میزان پوشش «استعدادیابی ورزشی » در برنامه های رادیویی ایران
۵۸طراحی و تعیین روایی و پایایی آزمون اختصاصی توان بی هوازی بدمینتون BSAT
۵۹شهر اسلامی الگویی مناسب برای برقراری عدالت اجتماعی و رسیدن به توسعه پایدار
۶۰بررسی اثر تنش شوری و اسید آسکوربیک بر میزان کلروفیل b, a و a+b در گیاه دارویی خرفه (.Portulaca oleracea L)
۶۱راهبردهای مدیریت کارآفرینی در توسعه روستایی با تأکید بر کشاورزی
۶۲اثرات اقتصادی بازارهای مرزی در توسعه ی روستاهای شهر آستارا
۶۳بررسی اثر شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر در 10 رقم از گل راعی (Hypericum perforatum L.)
۶۴تأثیرسطوح مختلف شوری وآسکوربیک اسید بر روی برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea L.)
۶۵مقایسه ی فعالیت ضد قارچی چهار اسانس گیاه دارویی بر روی رشد میسلیومی قارچ عامل پژمردگی گوجه فرنگی Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici)
۶۶بررسی اثر دگرآسیبی افشره آبی جو بر جوانه زنی، رشدگیاهچه، نشت پذیری غشاء سلولی و غلظت مالون دی آلدئید تعدادی از علف های هرز ذرت
۶۷روش های بازشناسی برخط حروف فارسی
۶۸معماری و ساختمان سازی نوین براساس مصالح سبز و بومی چوب بامبو
۶۹بررسی ساختار مدیریت شهری کلانشهر تهران در سازمانیابی کالبدی- فضایی وارائه راهکارهای ارتقای آن
۷۰بررسی تاثیر ترکیب آمونیوم مولیبدات و مخمر Cryptococcus laurentii M14 در کنترل کپک خاکستری میوه سیب
۷۱کنترل بیولوژیک مرگ گیاهچه رایزوکتونیایی لوبیا رقم محلی خمین با استفاده از Streptomyces microflavus استرین s6 در شرایط گلخانه
۷۲توسعه پایدار شهری و محیط زیست
۷۳تاثیر حمل ونقل غیر موتوری (NMT) درتوسعه پایدار شهری

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۰۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.