لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۹۱

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۹۱ کلا ۱۲۱ مقاله شامل ۸۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۷ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲۹ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱راهکارهای نوین آموزش زیست محیطی:مشارکت زنان
۲بررسی سری زمانی میانگین دمای ایستگاه سینوپتیک یزد و اثرات آن بر مصرف آب در بخش کشاورزی
۳Surface analysis of polyvinyl chloride/kaolin nanocomposites
۴استفاده از واحدهای پردازنده گرافیکی برای روش شبکه بولتزمن و اعمال آن به مساله لوله شوک
۵ابعاد پایداری حمل و نقل عمومی شهری با تاکید برBRT
۶سنجش رضایتمندی از سامانه اتوبوسهای تندرو شهریBRT در تهران
۷پایش خشک سالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده مطالعه موردی استان کرمانشاه
۸تاثیر اثرات تغییر اقلیم بر رواناب حوضه رودخانه کارون
۹ارتباط بین مدیریت دانش و سبک های رهبری در افزایش تعهد سازمانی شرکت اتوبوس رانی استان خوزستان (حمل و نقل جاده ای)
۱۰نقش مدیریت دانش در کاهش فرسودگی شغلی کارکنان بخش اتومبیل شرکت سهامی بیمه ایران
۱۱بکارگیری همسایگی مکانی در طبقه بندی نیمه نظارتی تصاویر ابر طیفی
۱۲پدیده تغییر پذیر بودن اثر امضا طیفی یک کلاس با مکان
۱۳مدیریت بحران با رویکرد برنامه ریزی شهری با استفاده از سیستم خطوط ویژه چندسرنشین
۱۴رابطه ی کاربرد مؤلفه های فناوری اطلاعات (استفاده ی سخت افزاری و نرم افزاری) با خلاقیت سازمانی در دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان
۱۵ارزیابی عملکرد دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی بر مبنای مدل تعالی سازمانی
۱۶تصفیه بیولوژیکی یون وانادیم با استفاده از رآکتورهای (SBR) و مقایسه با رآکتورهای (ICEAS)
۱۷بررسی عوامل مزاحم برروی جذب pb+2 توسط فیلم نازک نانوکامپوزیت Cu-Tio2/Chitosan بر روی بستر پلی کربنات
۱۸آنتن مجتمع فعال با ساختارفیدبک تشدیدی برای کاربردهای WIMAX درفرکانس 3.5GHZ
۱۹تأثیر رنگزاهای طبیعی بر میزان محافظت کالای پشمی در مقابل امواج ماوراء بنفش
۲۰اثر جایگزینی فلزات واسطه درخصوصیات نوری نانوکریستالهایZnSآلائیده با کبالت، منگنز و نیکل
۲۱خالصسازی گلیسیرین خام حاصل از فرآیند تولید سوخت بیودیزل
۲۲بررسی روشهای جداسازی گلیسیرین حاصل از فرآیند تولید سوخت بیودیزل
۲۳بررسی ویژگیهای مهمه روغن سهگونه کرچک بومی ایران به عنوان بیوروانکار
۲۴نقش مخاطرات محیطی در امنیت مرزی (مطالعه موردی زاهدان)
۲۵بسترسازی امنیت گردشگری دراستان سیستان و بلوچستان
۲۶بررسی چالشهای اقتصادی قاچاق کالا و ارز درمناطق مرزی
۲۷مهاجرت شهرنشینی و عدم آسایش اقلیمی مناطق مرزی مطالعه موردی زاهدان
۲۸Adsorption properties of CO on (4,4) and (5,5) armchair single-walled carbon nanotubes: a density functional study
۲۹NMR parameters of Si-doped And Ge-doped(6,0) zigzag single-walled Carbon nanotubes: a density functional study
۳۰طراحی، ساخت ارزیابی کولتیواتور-کودکار نرخ متغیر نقشه مبنا
۳۱بررس و اولویت بندی علل ع دم رغبت فرهنگیان استان ما زندران به فعالیت های ورزشی با تأکید بر سوق دهنده ها و موانع بازدارنده
۳۲تعیین غلظت بحرانی میسل (CMC) به روش کشش سطحی و محاسبه برخی از پارامترهای ترمودینامیکی آنها برای دو ماده CTAB و DTAB
۳۳یک روش تقریبی برای حل معادله انتگرال آبل
۳۴the effects of angular velocity drilling mud flow rate and weight on bit on stbility and vibration of drill string
۳۵بررسی سمیت تنفسی اسانس استخراج شده از گیاه درمنه جارو Artemisia annua بر آفت انباری شپشه گندم Sitophillus granaries
۳۶تعیین یک فرمولاسیون ترکیبی بهینه از سه اسانس گیاهی درمنه جارو، آقطی و باریجه با بیشترین تاثیر کشندگی بر آفت انباری شپشه برنج Sitophillus oryzae
۳۷بررسی دوام سمیت تنفسی اسانس گیاهان آقطی Sambucus racemosa و باریجه Ferula gummosa بر آفات انباری شپشه گندم Sitophillus granaries و شپشه برنج Sitophillus oryzae
۳۸سنتز نانوکامپوزیت گرافن - پلی آنیلین برای استخراج آبامکتین ازنمونههای آبی با استفاده ازروش استخراج با فاز جامد به همراه استخراج مایع مایع پخشی
۳۹MSBM MODEL FOR CAPACITY UTILIZATION OF BUYER-SUPPLIER
۴۰محاسبه نمره کارایی شبکه فرایندی خاص از DEA
۴۱محاسبه گرمای واپاشی راکتور واحد یک در حادثه مجتمع نیروگاهی فوکوشیمای I ژاپن
۴۲راهبردهای توسعه توریسم روستایی درشهرستان همدان به شیوه Swot
۴۳قابلیت های گردشگری روستاهایی ابرو، خاکو، ورکانه درتوسعه توریسم همدان
۴۴ارزیابی و پهنه بندی زیست اقلیم گردشگری ارومیه با استفاده از دو شاخص اقلیمی
۴۵بکارگیری تغییرات اقلام صورت سود و زیان در پیش بینی رشد سود آتی
۴۶Kinetic and Mechanistic Study of the Reduction of Osmium (VI) by Lactic Acid
۴۷Solvent effects on (15)N and (35)Cl NMR tensors of medazepam using polarizable continuum model and density functional theory
۴۸A comprehensive survey upon palladium(II) complexes of hydrazone of isoniazid
۴۹A kinetic survey upon the effective presence of iridium(VI) in a catalyzed oxidation reaction in an aqueous alkaline medium
۵۰A survey upon an efficient way for purification of COAL
۵۱Anionic resins preparation by sulfonation of waste polystyrene and studying the products obtained
۵۲The effects of implicit water molecules and resonance interactions on the stability and NMR tensors of hallucinogenicharmine
۵۳Electrodeposition of platinum nanoparticles on polyaniline modified electrode in phosphoric acid medium
۵۴کاربرد مهندسی ژنتیک در کنترل بیماری های گیاهی
۵۵بارشهای سنگین پاییزه و زمستانه شهرستان تربت حیدریه و وتاثیر آن بر توسعه پایدار
۵۶نقش جاذبه های گردشگری در توسعه پایدار (مطالعه موردی:شهرستان زاهدان)
۵۷نقش گردشگری در توسعه روستایی (مطالعه موردی: روستای امامزاده داود)
۵۸تحلیلی بر نقشگردشگری مذهبی در توسعه پایدار
۵۹تعیین درجه توسعه یافتگی محلات شهری منطقه 8 تهران با استفاده از روش موریس
۶۰تاثیراستفاده ازبعضی علفکشهای خانواده های شیمیائی سولفونیل اوره ها و آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جهت کاهش تعدادسنبله و سنبلچه علف هرزچچم چندساله
۶۱ارزیابی شاخصهای کیفی لاین های امیدبخش گندم درشرایط اصفهان
۶۲بررسی تنوع ژنتیکی برخی ازارقام و لاین های فرانسوی و زودرس سیب زمینی درمقایسه با ارقام تجاری
۶۳ساخت و ارزیابی سلول خورشیدی رنگینه ای مبتنی بر رنگینه های طبیعی و الکترود های نانو ساختار
۶۴بررسی حساسیت ژنوتیپ های تجاری فلفل به پوسیدگی طوقه و ریشه
۶۵بررسی تنوع ژنتیکی برخی از لاین های میان رس سیب زمینی در مقایسه با ارقام تجاری
۶۶ارزیابی تنوع ژنتیکی در جو وحشی مورینوم با استفاده از صفات مورفولوژیکی
۶۷بررسی تنوع ژنتیکی صفات فنولوژی و مورفولوژیکی ژنوتیپهای امیدبخش گندم
۶۸بررسی میزان پوشش «استعدادیابی ورزشی » در برنامه های رادیویی ایران
۶۹طراحی و تعیین روایی و پایایی آزمون اختصاصی توان بی هوازی بدمینتون BSAT
۷۰شهر اسلامی الگویی مناسب برای برقراری عدالت اجتماعی و رسیدن به توسعه پایدار
۷۱بررسی اثر تنش شوری و اسید آسکوربیک بر میزان کلروفیل b, a و a+b در گیاه دارویی خرفه (.Portulaca oleracea L)
۷۲راهبردهای مدیریت کارآفرینی در توسعه روستایی با تأکید بر کشاورزی
۷۳اثرات اقتصادی بازارهای مرزی در توسعه ی روستاهای شهر آستارا
۷۴بررسی اثر شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر در 10 رقم از گل راعی (Hypericum perforatum L.)
۷۵تأثیرسطوح مختلف شوری وآسکوربیک اسید بر روی برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea L.)
۷۶مقایسه ی فعالیت ضد قارچی چهار اسانس گیاه دارویی بر روی رشد میسلیومی قارچ عامل پژمردگی گوجه فرنگی Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici)
۷۷بررسی اثر دگرآسیبی افشره آبی جو بر جوانه زنی، رشدگیاهچه، نشت پذیری غشاء سلولی و غلظت مالون دی آلدئید تعدادی از علف های هرز ذرت
۷۸روش های بازشناسی برخط حروف فارسی
۷۹معماری و ساختمان سازی نوین براساس مصالح سبز و بومی چوب بامبو
۸۰سیستم خبره فازی تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی (مورد کاوی صنعت سیمان)
۸۱بررسی ساختار مدیریت شهری کلانشهر تهران در سازمانیابی کالبدی- فضایی وارائه راهکارهای ارتقای آن
۸۲بررسی تاثیر ترکیب آمونیوم مولیبدات و مخمر Cryptococcus laurentii M14 در کنترل کپک خاکستری میوه سیب
۸۳کنترل بیولوژیک مرگ گیاهچه رایزوکتونیایی لوبیا رقم محلی خمین با استفاده از Streptomyces microflavus استرین s6 در شرایط گلخانه
۸۴توسعه پایدار شهری و محیط زیست
۸۵تاثیر حمل ونقل غیر موتوری (NMT) درتوسعه پایدار شهری
۸۶الزامات تحول رابطه قوه مقننه و مجریه با مدیریت های محلی در افق 1404 جمهوری اسلامی ایران
۸۷Insitu co-polymerization of ɛ-caprolactam and polyether polyol toward amorphousPA
۸۸اثر نوع نانوسیلیس بر خواص نانوکامپوزیت پلی اتیلن ترفتالات سیلیس
۸۹شناسایی و تغییرات جمعیت عنکبوت ها (Arthropoda: Araneae)در مزارع برنج استان مازندران
۹۰ارتباط ادراک از منابع قدرت مربیان و رضایتمندی جودوکاران نخبه ایران
۹۱تاثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری، استرس و بهزیستی روانشناختی ورزشکاران نخبه
۹۲تاثیر برنامه تمرین ترکیبی منتخب بر قدرت عضلانی و عملکرد حرکتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS)

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۲۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.