لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۹۲

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۹۲ کلا ۱۸۱ مقاله شامل ۱۵۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۶ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲۱ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی سمیت تنفسی اسانس استخراج شده ازگیاه درمنه جاروArtemisia annua برآفت انباری شپشه برنج Sitophillus oryzae
۲آنالیز مدارات مجتمع در Smart Cards
۳بررسی سخت افزار کارت هوشمند
۴تحلیل تغییرات اقلیم کیش به روش مند- کندال
۵تحلیل روند وقوع پدیده اقلیمی گرد و غبار در جنوب ایران در 40 سال اخیر
۶مطالعه مکانیسم برهم کنش داروی ضد سرطان اکسالی پلاتین با بازهای تشکیل دهنده DNAگوانین به روش Ab initio
۷مطالعه محاسباتی بر روی توتومرهای نوکلئوبازگوانین
۸بررسی محاسباتی اثرنانوساختارفولرن برروی پارافنیلن دی آمین
۹تاثیرفولرن برقدرت بازی پارافنیلن در آمین با روش های شیمی کوانتومی
۱۰بررسی رفتاربادبندهای لاغرمقاوم سازی شده با ورقهای FRP
۱۱تهیه بایودیزل با استفاده از کاتالیزورهای هتروژن بازی چند جزیی در مقیاس نانو
۱۲تکنیک جدیدتشخیص پلاک خودرو برپایه بهبود تغییرات رنگ با استفاده ازفیلترکالمن وتصمیم گیری شبکه عصبی
۱۳طراحی بین لایه ای برای تکنیکهای T-ARQو AMC درشبکه های بی سیم و امکان جایگزینی آن با دایورسیتی
۱۴تخصیص بهینه توان برای پروتکل مشارکتی تقویت و ارسال چندرله ای با استفاده ازالگوریتم ازدحام ذرات
۱۵مدلسازی کانال بین خودرویی V2V درباندفرکانسی 60GHz
۱۶افزایش توان تحویل داده شده دریک موجبر کانال پلاسمونیک باشیارV شکل
۱۷آنتن مجتمع فعال باساختارفیدبک تشدیدی برای کاربردهای رادارباند S درفرکانس 3 GHz
۱۸تأثیر فصل کاشت و مقادیر مختلف کود زیستی ورمی کمپوست بر خصوصیات کیفی زنوتیپ پیشرفته عدسILL6037 در شرایط دیم منطقه خرم آباد
۱۹ارزیابی اثرات فصل کاشت و مقادیر مختلف ورمی کمپوست بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد عدس رقم بیله سوار در شرایط دیم منطقه خرم آباد
۲۰شناسائی راهکار مناسب بکارگیری هوش تجاری با استفاده از مدل QFD موردمطالعه: بانک ملت
۲۱تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی دستگاه های استان کرمان
۲۲خواص نوری و ویژگی های هدایتی در شبکه های گوناگون فیبرهای کریستال فوتونیکی
۲۳بررسی اثر خمش بر روی ویژگیهای پاشندگی فیبرهای کریستال فوتونیکی با شبکه شش ضلعی
۲۴شبکه های اجتماعی ومحرمانگی اطلاعات
۲۵تهیه موادآندی پیل سوختی اکسیدجامد
۲۶بررسی تاثیرات نانوحامل فولرن برداروی زایلومتازولین بااستفاده ازمحاسبات کوانتومی Abi nitio
۲۷تولیدوبررسی ویژگیهای نوری و فعالیت فتوکاتالیستی نانوساختارهای نیمرسانای آلائیده II-VI
۲۸ساخت مواداولیه کاتدی پیل سوختی اکسیدجامدبااستفاده ازکمپلکس های فلزی
۲۹بررسی تاثیراستخلاف برخواص شیمیایی مشتقات آلکیلی وآلکوکسیدی فولروایزوکسازولین بااستفاده ازمحاسبات کوانتومی درفاز گاز
۳۰پیش تغلیظ جیوه II درنمونه های آبی محیط زیست با استفاده ازنانوگرافن اکساید اصلاح شده با پورفیرین که با پیوندکووالانس مرتبط شده اند
۳۱بررسی اثر سینتیکی حذف فلز سنگین روی از آب به کمک جاذب سیلیکا آئروژل هیدروفیلیک
۳۲حذف فلز سنگین روی از آب به کمک جاذب سیلیکا آئروژل هیدروفیلیک
۳۳بررسی حذف مواد آلاینده آلی رنگزای در مقادیر کم از آبهای آلوده شده طی فرایند های اکسایش پیشرفته در حضور پتاسیم پراکسی دی سولفات
۳۴مطالعه سینتیکی تخریب دیواره باکتری با استفاده از گرافن اتصال یافته با پلی آمید
۳۵بررسی در صد تخریب الاینده های زیست محیطی بر سطح اکسید گرافن اصلاح شده با فوتوکالتالیست های TiO2
۳۶تحلیل رابطه فرصت های سرمایه گذاری با نسبت ارز ش بازار به ارز ش دفتری سهام
۳۷بررسی نقش کیفیت زندگی کاری در عملکرد کارکنان (مطالعه موردی:سازما ن بنیاد اندیشه اسلامی)
۳۸تبیین مدیریت آموزشی به عنوان یک رشته علمی
۳۹مطالعه فرآیندهای طبیعی در شکل گیری دریاچه تار
۴۰حذف تری هالومتان ازآب وپساب خروجی تصفیه خانه ها توسط کربن فعال تهیه شده ازپوست گردو
۴۱استخراج کیتوسان ازپوست میگو وبررسی کاربرد آن درحذف رنگزای مستقیم زرد24 ازمحلول آبی
۴۲مروری برعملکردجلبک آزولا درحذف رنگزاها ازپساب: مطالعات ناپیوسته وستونی
۴۳ارزیابی جایگاه گردشگری مذهبی امامزاده داوود به عنوان یکی از قطبهای گردشگری مذهبی
۴۴برآورد آبدهی متوسط سالانه حوزه‌های آبخیز با استفاده از مدل‌های تجربی (مطالعه موردی حوزه آبخیز درکه)
۴۵تکنیک جدید شناسایی پلاک خودرو بر پایه بهبود تغییرات رنگ با استفاده ازفیلتر کالمن و تصمیم گیری شبکه عصبی
۴۶تخصیص بهینه توان برای شبکه های مشارکتی تک رله ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک
۴۷ارائه الگویی نو از اشتراک گذاری طیف در سیستم های هوشمند
۴۸طراحی بین لایه­ای بین توابع صف و AMC جهت تعیین تقطه­ی کار بهینه سیستم با کیفیت سرویس تضمین شده
۴۹طراحی آنتن آرایه ای مایکرواستریپی برای درمان سارکوم اندام به روش Hyperthermia
۵۰کاربرد الگوریتم آشکارسازی CFARدوبعدی در رادارهای پسیو مبتنی بر سیگنال OFDM
۵۱بررسی سیستم جستجوگر آشیانه یاب های دوگان راداری باند ka با قابلیت احتمال شنود کم و مادون قرمز برای موشکهای کروز
۵۲مقایسه و شبیه سازی سیستم تعیین هوشمند Bipolar Disorder توسط EEG
۵۳طبقه بندی سیگنال‌های الکتروانسفالوگرام براساس شبکه عصبی شعاع مبنا ( RBF)
۵۴تحلیل عملکرد و بهینه سازی تقویت کننده های نوری هیبرید بوسیله تغییر در طول EDFAو تنظیم جریان SOAدر سیستم های مخابرات نوری WDM
۵۵بررسی تغییر اقلیم و اثرات آن بر طوفان های گرد و غباری در استان سیستان و بلوچستان
۵۶مدل سازی ریاضی سینتیک و مکانیسم واکنش آبپوشی سیمان
۵۷بررسی پدیده قاچاق هوبره در زیستگاههای خراسان جنوبی (مطالعه موردی: زیستگاههای بیابانی شهرستان زیرکوه)
۵۸جدیدترین و کارآمدترین دستاوردها در زمینه تشخیص انحراف اسناد اسکن شده
۵۹بررسی مزیت نسبی صادراتی گیاهان دارویی ایران
۶۰بررسی اثر خشکی و بر همکنش آن با آسکوربات برمیزان پرولین و قند در گیاه دارویی بادرشبو Dracocephalum moldavica L
۶۱آشکارسازی تغییرات در تصاویر چند زمانه حاصل از رادار دهانه ترکیبی توسط میدان های تصادفی مارکوف پنهان
۶۲پیش بینی شاخص صنعت بانک ها تحت تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از شبکه عصبی
۶۳گردشگری ساحلی و بررسی جایگاه آن در ایران با رویکرد توسعه پایدار
۶۴ارتباط گردشگری ورزشی با توسعه اشتغال زایی، ایجاد درآمد و سرمایه گذاری مطالعه موردی: کرج
۶۵تحلیل آثار گردشگری روستایی بر توسعه مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستانک)
۶۶ارزیابی اقلیم گردشگری شرق استان لرستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیا (GIS) و مدل (TCI)
۶۷واکاوی قابلیت های توسعه گردشگری در روستای کندوان و راهبردهای توسعه آن
۶۸نقش و اهمیت ساماندهی و زیباسازی فضاهای عمومی در توسعه گردشگری شهری
۶۹SWOT گردشگری و توسعه پایدار شهر قزوین با استفاده از مدل
۷۰بررسی مفهوم برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی وتعامل آنها
۷۱نقش آموزشهای فنی و حرفه ای درتوسعه کارآفرینی دراستان اصفهان مطالعه موردی: شهرستان کاشان
۷۲ارزیابی رابطه بین ساختارمالی باسودآوری شرکتها؛بارویکرد مقایسه ای بین صنایع استراتژیک وغیراستراتژیک دربورس اوراق بهادار ایران
۷۳پهنه بندی محدوده شهری تهران براساس میزان آسیب پذیری معابر اصلی،ناشی از گسیختگی سطحی پس از وقوع زمین لرزه پایه
۷۴بررسی و مقایسه فیبرهای کریستال فوتونی با فیبرهای معمولی در شبکه های مخابراتی
۷۵بررسی اثر خمش بر روی ویژگیهای پاشندگی فیبرهای کریستال فوتونیکی با شبکه مستطیلی
۷۶تشریح جزئیات مدولاسیون و اصول طیف گسترده
۷۷بهینه سازی خطی تعیین سرعت باد در نیروگاه های بادی
۷۸کنترل بهینه برداری موتورهای سنکرون خطی مغناطیس دائم داخلی بر اساس الگوریتم ژنتیک
۷۹حذف بیولوژیکی رنگزا Remazol Blue BRF با استفاده از جاذب زیستی جلبک آزولا:
۸۰مروری بر مطالعات تئوریک استفاده از مدل مارکویتز در ارزیابی پروژه های سرمایه ای
۸۱ارزیابی پهنه‌بندی اکوتوریسم بر پایه AHP,GIS در شناسایی توان اکولوژیک برای توسعه روستایی - شهری (مطالعه موردی: بخش راین، شهرستان کرمان)
۸۲ارائه روشپیشبینی بهینه خطی با استفاده از الگوریتمPSO جهت تعیین سرعت باد در نیروگاه های بادی
۸۳بررسی ارتباط میان شاخصهای فرهنگ سازمانی و مدییت دانش در شرکت نفت و گاز پارس
۸۴مصرف بهینه انرژی در سیستم مخابرات مشارکتی خوشهای
۸۵مروری بر خواص ژلاتین و گستره کاربردی آن در فن آوری نانو و پزشکی
۸۶مروری بر برخی خواص پزشکی نانو الیاف کیتوسان
۸۷مروری بر کاربرد نانو کامپوزیت های آلجینات در حدف فلزات سنگین
۸۸مروری بر الکتروریسی نانو الیاف بر پایه پلی کاپرولاکتان و ژلاتین
۸۹بررسی برخی پارامترهای موثر در الکتروریسی نانو الیاف پلی کاپرولاکتان
۹۰مروری بر خواص و کاربردهای نانوالیاف کیتوسان / پلی وینیل الکل
۹۱بررسی برخی پرامترهای موثر بر الکتروریسی نانوالیاف پلی وینیل الکل
۹۲مروری بر برخی خواص نانو کامپوزیت های حاصل از ماتریس پلی پروپیلن
۹۳ارزیابی امنیت سیستم عامل ها
۹۴مقایسه کارآیی الگوریتم های تشخیص کجی در تصاویر اسناد متنی
۹۵بررسی سینتیکی اثر نانو ذرات ZnO و CdS نشانده شده به ترکیب گرافن- دی اکسید تیتانیوم به منظور بالا بردن فعالیت فوتو کاتالیستی
۹۶بررسی اثر pH نانو ذرات Cds و ZnO نشانده شده به ترکیب گرافن- دی اکسید تیتانیوم به منظور بالا بردن فعالیت فوتوکاتالیستی
۹۷برنامه ریزی مسکن و برآورد نیاز بالقوه آن (مطالعه موردی: استان یزد)
۹۸رابطه معماری سنتی در گردشگری پایدار (مطالعه موردی: نواحی استان یزد)
۹۹بررسی تأثیرات زیست محیطی صنعت گردشگری در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: جزیره ابوموسی)
۱۰۰شناسائی بافتهای فرسوده منطقه 8 تهران با استفاده از تکنیک GIS جهت مدیریت بهینه در برنامه ریزی شهری

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۸۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.