لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۹۵

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۹۵ کلا ۵۶۵ مقاله شامل ۵۲۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲۴ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی خواص انرژیتیک مشتقات ماده پر انرژی TEX با نانو ساختارهای فولرنی دارای کربن متفاوت در شرایط مختلف دمایی، به روش DFT
۲بررسی تاثیر نحوه اتصال نانو ساختار (B(12)N(12 با ماده پر انرژی TEX بر خواص انرژیتیک مشتقات حاصله در شرایط مختلف دمایی، به روش DFT
۳بررسی انرژیتیک مشتقات قفس بور نیترید با ماده پر انرژی HMX در دماهای مختلف، به روش تئوری تابعی چگالی
۴مطالعه تاثیر حجم و سطح نانو ساختارهای مختلف دارای کربن مشابه در مشتقات ماده پر انرژی TEX در شرایط مختلف دمایی، به روش DFT
۵بررسی تاثیر نانو ساختارهای مختلف دارای کربن مشابه در مشتقات ماده پر انرژی HMX در شرایط مختلف دمایی، به روش DFT
۶مطالعه اثر فولرنهای دارای کربن متفاوت بر خواص انرژیتیک ماده پر انرژی HMX در شرایط مختلف دمایی، به روش DFT
۷مطالعه محاسباتی خواص ترکیبات ماده آکتوژن با نانو ساختارهای مختلف هم وزن
۸حذف مس از محلول های آبی توسط نانوکامپوزیت Tio(2)/pectin/bentonite
۹سنتز نانوکامپوزیت TiO(2)/pectin/bentonite
۱۰تهیه ی نانو کیتوسان به منظور استفاده در صنایع نساجی و پزشکی
۱۱سنتز نامتقارن جدید S- کتامین با کمک کایرال کمکی S- ترشیو بوتان سولفونامید و با بکارگیری پیش ماده باز مانیخ
۱۲بررسی رهایش داروی ضد سرطان (تاموکسی فن) از نانوالیاف پلی کاپرولاکتون کیتوسان
۱۳بررسی اثر ضد میکروبی و رهایش دارو از نانو الیاف سلولز میکروبی تکمیل شده با مواد آنتی بیوتیکی
۱۴بررسی سینتیک جذب رنگزای بازیک 159 از پساب رنگرزی توسط هیدروژل مغناطیسی آلجینات سدیم
۱۵مطالعه اثر فولرن های دارای کربن متفاوت بر خواص انرژیتیک ماده پر انرژی تری نیترو تولوئن TNT در شرایط مختلف دمایی، به روش DFT
۱۶مطالعه تاثیر نانو ساختارهای مختلف دارای کربن مشابه در مشتقات ماده پر انرژی TNT در شرایط مختلف دمایی، به روش محاسباتی
۱۷مطالعه خواص شیمیایی ماده پر انرژی RDX و مشتقات آن با نانو ساختارهای مختلف هم جرم به روش تئوری تابعی چگالی
۱۸بررسی محاسباتی تاثیر جرم ، حجم و سطح بر خواص انرژیتیک مشتقات ماده پرمنفجرهRDX با فولرنهای دارای کربن متفاوت
۱۹سنتزنانوذرات اکسید آهن
۲۰بررسی پارامترهای ترمودینامیکی تشکیل مشتقات کاربازول با نانو قفس بور نیترید در شرایط مختلف دمایی، به روش تئوری تابعی چگالی
۲۱سنتز نانو مس در بستر هیبریدی در شرایط معمولی و التراسونیک
۲۲جستاری به انواع کاروانسراها در ایران
۲۳بررسی معنایی کاربرد رنگها در تزئینات کاشیکاری مساجد دوره صفوی از دیدگاه حکمت هنراسلامی : نمونه موردی مسجد شیخ لطف الله
۲۴نقش شهرداری ها در تحقق پذیری حقوق شهروندی با رویکرد مشارکتی
۲۵ارزیابی اثرات فصل کاشت و مقادیر مختلف ورمی کمپوست بر خصوصیات ریخت شناسی و بهره وری از بارش رقم عدس بیله سوار در شرایط دیم منطقه خرم آباد
۲۶بررسی اثرات فصل کاشت پائیزه و بهاره زود هنگام و مقادیر مختلف ورمی کمپوست بر درجه باردهی، تلاش زاد آوری و عملکرد زیست توده عدس
۲۷بررسی تاثیر تاریخ کاشت و مصرف کود زیستی ورمی کمپوست بر روی عملکرد دانه و مقدار پروتئین دانه عدس رقم بیله سوار در شرایط دیم
۲۸الکتروریسی نانو الیاف کامپوزیتی پلی کاپرولاکتون نانو اکسید مس
۲۹اندازه گیری داروی ونلافاکسین بر پایه روشهای الکتروشیمیایی با استفاده از الکترود کربنی اصلاح شده با پلی پیرول قالب مولکولی
۳۰شناسایی سطح سوخت در مخازن بهم پیوسته هواپیما (مدل ریاضی مخازن) با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی بوسیله تابع عملگر سیگموئید پارامتریک
۳۱سنتز نانو ذرات اکسید آهن به روشی ساده و بررسی کاربرد دارویی نانو ذرات متخلخل اکسید اهن
۳۲تبیین ضرورت یکپارچگی خدمات ابری و اینترنت اشیا با رویکرد تضمین کیفیت سرویس
۳۳اندازه یابی بهینه نیروگاه بادی خورشیدی وموتور ژنراتورهای گازی در حالت مستقل از شبکه با الگوریتم ازدحام ذرات
۳۴برپا سازی کانال کنترل مشترک در شبکه های رادیو شناختی موردی با یک فرستنده/گیرنده وکانال پشتیبان
۳۵کنترل ولتاژ موتور القایی در زمان راه اندازی به کمک الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری
۳۶روش تشخیص جزیرهای شدن منبع تولید پراکنده به کمک تبدیل موجک و جنگل تصادفی
۳۷بررسی کانال چند مسیره در سیستم OFDM و بهبود عملکرد آن با استفاده از روش های فیلتر وینر و کالمن
۳۸بررسی روش های درونیابی در تخمین کانال در سیستم OFDM
۳۹شبیه سازی و مقایسه ی عملکرد دو سیستم چند حاملی FFT-OFDM و WPT-OFDM با استفاده از خانواده های متفاوت موجک در کانال AWGN
۴۰کاهش مرتبه مدل فضای حالت مبتنی بر سری زمانی با روش PCA و فیلتر کالمن
۴۱کنترل سرعت موتور سنکرون آهنربا دائم با کمک تخمین گرهای سرعت و گشتاور
۴۲سرویس IPTV با شخصی سازی خودکار
۴۳ارزیابی پیاده سازی IPTV با استفاده از روش بی سیم
۴۴بررسی نقش سبک رهبری خدمتگزار بر ایجاد سرمایه انسانی و کارآفرینی در سازمان
۴۵شناسایی چالش ها و فرصت های فرهنگ شهرنشینی در ایران با تأکید بر شهر جدید پرند
۴۶راهکارهای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری منطقه یک شهر تهران  با استفاده از مدل تحلیلی SWOT
۴۷الزام وچرایی حفاظت ازبرند
۴۸بررسی روش های ایجاد آشوب درسیستم های دینامیکی به منظور شناسایی عوامل بروز بحران در سازمان ها
۴۹بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی در وزارت امور اقتصادی و دارایی
۵۰طراحی مدل عوامل موثر بر موفقیت نو آوری باز با رویکرد شبکه سازی در شرکت های دانش بنیان با استفاده از تکنیک های دلفی فازی مطالعه موردی شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات مستقر در پارک علم و فناوری پردیس
۵۱استفاده از تکنولوژی شبکه اجتماعی و عملکرد آن برروی رابطه با مشتری با بهره گیری از آزمایش توانمندی مدیریت ارتباط با مشتری
۵۲بررسی تاثیرات همسویی استراتژیهای دانشی براستراتژی سازمان
۵۳بررسی تاثیر اقدامات استراتژیک منابع انسانی بر ظرفیت مدیریت دانش گروه صنعتی پاکشو
۵۴بررسی روش های ارزیابی عملکرد مدیران معاونت مالی و اداری در سازمان تامین اجتماعی
۵۵طراحی کنترل کننده های همزمان SSSC و پایدارساز سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم ترکیبی (PSO-GA) به منظور بهبود نوسانات سیستم های قدرت
۵۶تولید گیت NOT با استفاده از اثر غیر خطی XPM و تغییر پلاریزاسیون با استفاده از فیبر فوتونیک کریستال
۵۷بررسی و ارزیابی جامع پارامتری روند تکاملی سکوها و استانداردهای پخش تلویزیون دیجیتال
۵۸بهبود عملکرد سیستم های مبتنی بر OFDM در کانال محو شونده و AWGN با استفاده از برخی خانواده های موجک
۵۹بهبود در دستیابی بهتر به پاسخ فرکانسی کانال OFDM با استفاده از روش های درون یابی یک بعدی و دو بعدی
۶۰ارائه روشی موثر برای تخمین کانال در سیستم OFDM با استفاده از شبکه عصبی
۶۱جبران توان راکتیو در نیروگاه بادی توسط ادوات FACTS
۶۲بررسی برنامه ریزی مشارکت واحدهای نیروگاهی براساس سود با در نظر گرفتن مشارکت همزمان در بازارهای مختلف و ارائه مدلی کاربردی تر
۶۳تخصیص توان به واحد هایD2D رادیو شناختگر با تداخل ناشی از ایستگاه پایه ماکروسل در شبکه سلولی دو رده ای
۶۴ارائه ی الگوریتمی موثر برای برای حمله به الگوریتم تکاپوی مشترک در سیستم پخش ویدئویی دیجیتال
۶۵بررسی تاثیر مدیریت سرمایه های فکری بر عملکرد کارکنان در سطح سازمان
۶۶گذری از معماری پایدار
۶۷انتخاب بهینه لایه های بال کامپوزیتی به روش الگوریتم ژنتیک
۶۸پیش بینی عمر خستگی مواد کامپوزیت هیبریدی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
۶۹کاهش احتمال برخورد در شبکه حسگر بیسیم براساس مسیریابی مشارکتی و بهینه سازی توان
۷۰بررسی پوشش و اتصال در شبکههای حسگر سیار
۷۱شبیه سازی عددی صعود حباب در سیال ویسکوالاستیک از نوع گیزیکس با روش ذره ای WC-SPH
۷۲اثر تنش خشکی و روشهای مصرف باکتری های محرک رشد (PGPR) بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان آسکوربات پراکسیداز و گلوتاتیون پراکسیداز گیاه دارویی بومادران (.Achillea millefolium L) در منطقه شهرری
۷۳مدیریت ارتباط با مشتری توسط زنجیره تامین وتکنیک های داده کاوی
۷۴بررسی چالش ها و ریسک های بکارگیری رایانش ابری در زنجیره تامین
۷۵مطالعه اهمیت و ضرورت بزرگ داده ها در ایران
۷۶برپا سازی کانال کنترل مشترک در شبکه های رادیو شناختی اقتضائی توزیع شده با یک کد مشترک
۷۷بررسی برنامه ریزی مشارکت واحدهای نیروگاهی بر اساسسود با درنظرگرفتن مشارکت در بازار قرارداد دوجانبه به صورت همزمان با بازارهای انرژیو رزرو به منظور کاهش ریسک حضور در بازار های انرژی و رزرو
۷۸ایجاد شهر هوشمند، بستری بر انتظام فضایی شهرها
۷۹نظریه های ساخت شهرهای اسلامی و ساختار شهرهای ایرانی پس از ظهور اسلام
۸۰ویژگی های فناوری اینترنت اشیاء و کاربرد آن در تجارت
۸۱رادار آرایه فازی چرخشی
۸۲بررسی رابطه بین مهارت های سه گانه مدبربت با عملکرد مدیران ابتدایی مدارس شهرستان پاکدشت از دبدگاه معلمان در سال تحصیلی
۸۳بررسی موجبات طلاق به درخواست زوجه در حقوق ایران (مطالعه تطبیقی)
۸۴بازجستی بر طلاق در حقوق خانواده از منظر حقوق اسلامی
۸۵بررسی پارامترهای ترمودینامیکی تشکیل مشتقات TNT با نانو ساختار گرافن و قفس بور نیترید در شرایط مختلف دماییف به روش تئوری تابعی چگالی
۸۶بررسی پارامترهای ترمودینامیکی تشکیل مشتقات ماده 1-4- نیتروفنیل 1- هیدروژن تترازول NPHT با نانو ساختار قفسی بور نیترید در شرایط مختلف دمایی به روش تئوری تابعی چگالی
۸۷بررسی پارامترهای ترمودینامیکی تشکیل مشتقات ماده 5- پیکریل آمینو 4، 3، 2، 1 تترازول PAT با نانو ساختار گرافن و قفس بور نیترید در شرایط مختلف دمایی به روش تئوری تابعی چگالی
۸۸بررسی پارامترهای ترمودینامیکی تشکیل مشتقات ماده پر انرزی ATTZ با نانو قفس بور نتیرید د رشرایط مختلف دمایی به روش تئوری تابعی چگالی
۸۹بررسی پارامترهای ترمودینامیکی تشکیل مشتقات ماده بیس نیترامین BNA بانانو قفس بور نتیرید در شرایط مختلف دمایی، به روش تئوری تابعی چگالی
۹۰بررسی پارامترهای ترمودینامیکی تشکیل مشتق ماده {1,5-b} تترازولو {1و2و4} تری آذین TTA با نانو قفس بور نیترید در شرایط مختلف دمایی، به روش تئوری تابعی چگالی
۹۱رابطه بین مدیریت بر مبنای هدف تیمی و ایجاد مثبت گرایی در سازمان
۹۲رابطه هموارسازی سود بر قیمت سهام، بازده سهام، حجم مبادلات در شرکتهای پذیرفته بورس تهران
۹۳شناسایی و تاثیر عوامل موفقیت در اجرای مدیریت مشارکتی در سازمانها
۹۴بررسی چالش های اجتماعی - کالبدی بافت های جدید الاحداث از منظر مدیریت شهری ( مطالعه موردی : مسکن مهر اسلامشهر )
۹۵معماری پایدار در خانه های کویری
۹۶امنیت اجتماعی در سکونتگاه های غیر رسمی
۹۷مدیریت امنیت اجتماعی در سکونتگاه های غیر رسمی مطالعه موردی گنبدکاووس
۹۸بررسی حوادث غیر مترقبه در فرایند توسعه روستایی در شهرستان قزوین
۹۹راهکارهای تامین مالی صنعت بهسازی و نوسازی شهری
۱۰۰تامین مالی صنعت بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه کارشناسان مطالعه موردی تهران

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۵۶۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.