لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۹۵

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۹۵ کلا ۵۷۸ مقاله شامل ۵۴۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۴ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲۴ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی خواص انرژیتیک مشتقات ماده پر انرژی TEX با نانو ساختارهای فولرنی دارای کربن متفاوت در شرایط مختلف دمایی، به روش DFT
۲بررسی تاثیر نحوه اتصال نانو ساختار (B(12)N(12 با ماده پر انرژی TEX بر خواص انرژیتیک مشتقات حاصله در شرایط مختلف دمایی، به روش DFT
۳بررسی انرژیتیک مشتقات قفس بور نیترید با ماده پر انرژی HMX در دماهای مختلف، به روش تئوری تابعی چگالی
۴مطالعه تاثیر حجم و سطح نانو ساختارهای مختلف دارای کربن مشابه در مشتقات ماده پر انرژی TEX در شرایط مختلف دمایی، به روش DFT
۵بررسی تاثیر نانو ساختارهای مختلف دارای کربن مشابه در مشتقات ماده پر انرژی HMX در شرایط مختلف دمایی، به روش DFT
۶مطالعه اثر فولرنهای دارای کربن متفاوت بر خواص انرژیتیک ماده پر انرژی HMX در شرایط مختلف دمایی، به روش DFT
۷مطالعه محاسباتی خواص ترکیبات ماده آکتوژن با نانو ساختارهای مختلف هم وزن
۸Selective Magnetic Solid Phase Extraction of Chloramphenicol from biological sample using Surface Molecularly Imprinted Polymer Grafted on SiO2/Fe3O4
۹Synthesis of surface molecular imprinted polymer to the magnetic solid phase extraction of choramphenicol from
۱۰حذف مس از محلول های آبی توسط نانوکامپوزیت Tio(2)/pectin/bentonite
۱۱سنتز نانوکامپوزیت TiO(2)/pectin/bentonite
۱۲تهیه ی نانو کیتوسان به منظور استفاده در صنایع نساجی و پزشکی
۱۳سنتز نامتقارن جدید S- کتامین با کمک کایرال کمکی S- ترشیو بوتان سولفونامید و با بکارگیری پیش ماده باز مانیخ
۱۴بررسی رهایش داروی ضد سرطان (تاموکسی فن) از نانوالیاف پلی کاپرولاکتون کیتوسان
۱۵بررسی اثر ضد میکروبی و رهایش دارو از نانو الیاف سلولز میکروبی تکمیل شده با مواد آنتی بیوتیکی
۱۶بررسی سینتیک جذب رنگزای بازیک 159 از پساب رنگرزی توسط هیدروژل مغناطیسی آلجینات سدیم
۱۷مطالعه اثر فولرن های دارای کربن متفاوت بر خواص انرژیتیک ماده پر انرژی تری نیترو تولوئن TNT در شرایط مختلف دمایی، به روش DFT
۱۸مطالعه تاثیر نانو ساختارهای مختلف دارای کربن مشابه در مشتقات ماده پر انرژی TNT در شرایط مختلف دمایی، به روش محاسباتی
۱۹مطالعه خواص شیمیایی ماده پر انرژی RDX و مشتقات آن با نانو ساختارهای مختلف هم جرم به روش تئوری تابعی چگالی
۲۰بررسی محاسباتی تاثیر جرم ، حجم و سطح بر خواص انرژیتیک مشتقات ماده پرمنفجرهRDX با فولرنهای دارای کربن متفاوت
۲۱سنتزنانوذرات اکسید آهن
۲۲Application of pyridine functionalized MCM-41 nanoporous adsorbent for copper extraction in water samples
۲۳Rapid monitoring of copper by High-Sensitive Potentiometric Membrane Electrode based on 2-(2-4-Methoxybenzoyl)imino)-4-(4-methoxyphenyl)thiazol-3(2H)-yl)-2-phenylacetic acid
۲۴بررسی پارامترهای ترمودینامیکی تشکیل مشتقات کاربازول با نانو قفس بور نیترید در شرایط مختلف دمایی، به روش تئوری تابعی چگالی
۲۵سنتز نانو مس در بستر هیبریدی در شرایط معمولی و التراسونیک
۲۶جستاری به انواع کاروانسراها در ایران
۲۷بررسی معنایی کاربرد رنگها در تزئینات کاشیکاری مساجد دوره صفوی از دیدگاه حکمت هنراسلامی : نمونه موردی مسجد شیخ لطف الله
۲۸نقش شهرداری ها در تحقق پذیری حقوق شهروندی با رویکرد مشارکتی
۲۹ارزیابی اثرات فصل کاشت و مقادیر مختلف ورمی کمپوست بر خصوصیات ریخت شناسی و بهره وری از بارش رقم عدس بیله سوار در شرایط دیم منطقه خرم آباد
۳۰بررسی اثرات فصل کاشت پائیزه و بهاره زود هنگام و مقادیر مختلف ورمی کمپوست بر درجه باردهی، تلاش زاد آوری و عملکرد زیست توده عدس
۳۱بررسی تاثیر تاریخ کاشت و مصرف کود زیستی ورمی کمپوست بر روی عملکرد دانه و مقدار پروتئین دانه عدس رقم بیله سوار در شرایط دیم
۳۲الکتروریسی نانو الیاف کامپوزیتی پلی کاپرولاکتون نانو اکسید مس
۳۳SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF NOVEL ORGANOTIN COMPLEX WITH N,N IMINOPYRIDINE LIGAND
۳۴اندازه گیری داروی ونلافاکسین بر پایه روشهای الکتروشیمیایی با استفاده از الکترود کربنی اصلاح شده با پلی پیرول قالب مولکولی
۳۵شناسایی سطح سوخت در مخازن بهم پیوسته هواپیما (مدل ریاضی مخازن) با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی بوسیله تابع عملگر سیگموئید پارامتریک
۳۶سنتز نانو ذرات اکسید آهن به روشی ساده و بررسی کاربرد دارویی نانو ذرات متخلخل اکسید اهن
۳۷تبیین ضرورت یکپارچگی خدمات ابری و اینترنت اشیا با رویکرد تضمین کیفیت سرویس
۳۸اندازه یابی بهینه نیروگاه بادی خورشیدی وموتور ژنراتورهای گازی در حالت مستقل از شبکه با الگوریتم ازدحام ذرات
۳۹برپا سازی کانال کنترل مشترک در شبکه های رادیو شناختی موردی با یک فرستنده/گیرنده وکانال پشتیبان
۴۰کنترل ولتاژ موتور القایی در زمان راه اندازی به کمک الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری
۴۱روش تشخیص جزیرهای شدن منبع تولید پراکنده به کمک تبدیل موجک و جنگل تصادفی
۴۲بررسی کانال چند مسیره در سیستم OFDM و بهبود عملکرد آن با استفاده از روش های فیلتر وینر و کالمن
۴۳Design & implementation of space-time adaptive processing for target detection on FPGAs
۴۴بررسی روش های درونیابی در تخمین کانال در سیستم OFDM
۴۵شبیه سازی و مقایسه ی عملکرد دو سیستم چند حاملی FFT-OFDM و WPT-OFDM با استفاده از خانواده های متفاوت موجک در کانال AWGN
۴۶کاهش مرتبه مدل فضای حالت مبتنی بر سری زمانی با روش PCA و فیلتر کالمن
۴۷کنترل سرعت موتور سنکرون آهنربا دائم با کمک تخمین گرهای سرعت و گشتاور
۴۸سرویس IPTV با شخصی سازی خودکار
۴۹ارزیابی پیاده سازی IPTV با استفاده از روش بی سیم
۵۰بررسی نقش سبک رهبری خدمتگزار بر ایجاد سرمایه انسانی و کارآفرینی در سازمان
۵۱شناسایی چالش ها و فرصت های فرهنگ شهرنشینی در ایران با تأکید بر شهر جدید پرند
۵۲راهکارهای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری منطقه یک شهر تهران  با استفاده از مدل تحلیلی SWOT
۵۳الزام وچرایی حفاظت ازبرند
۵۴بررسی روش های ایجاد آشوب درسیستم های دینامیکی به منظور شناسایی عوامل بروز بحران در سازمان ها
۵۵بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی در وزارت امور اقتصادی و دارایی
۵۶طراحی مدل عوامل موثر بر موفقیت نو آوری باز با رویکرد شبکه سازی در شرکت های دانش بنیان با استفاده از تکنیک های دلفی فازی مطالعه موردی شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات مستقر در پارک علم و فناوری پردیس
۵۷استفاده از تکنولوژی شبکه اجتماعی و عملکرد آن برروی رابطه با مشتری با بهره گیری از آزمایش توانمندی مدیریت ارتباط با مشتری
۵۸بررسی تاثیرات همسویی استراتژیهای دانشی براستراتژی سازمان
۵۹بررسی تاثیر اقدامات استراتژیک منابع انسانی بر ظرفیت مدیریت دانش گروه صنعتی پاکشو
۶۰بررسی روش های ارزیابی عملکرد مدیران معاونت مالی و اداری در سازمان تامین اجتماعی
۶۱طراحی کنترل کننده های همزمان SSSC و پایدارساز سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم ترکیبی (PSO-GA) به منظور بهبود نوسانات سیستم های قدرت
۶۲تولید گیت NOT با استفاده از اثر غیر خطی XPM و تغییر پلاریزاسیون با استفاده از فیبر فوتونیک کریستال
۶۳بررسی و ارزیابی جامع پارامتری روند تکاملی سکوها و استانداردهای پخش تلویزیون دیجیتال
۶۴بهبود عملکرد سیستم های مبتنی بر OFDM در کانال محو شونده و AWGN با استفاده از برخی خانواده های موجک
۶۵بهبود در دستیابی بهتر به پاسخ فرکانسی کانال OFDM با استفاده از روش های درون یابی یک بعدی و دو بعدی
۶۶ارائه روشی موثر برای تخمین کانال در سیستم OFDM با استفاده از شبکه عصبی
۶۷جبران توان راکتیو در نیروگاه بادی توسط ادوات FACTS
۶۸بررسی برنامه ریزی مشارکت واحدهای نیروگاهی براساس سود با در نظر گرفتن مشارکت همزمان در بازارهای مختلف و ارائه مدلی کاربردی تر
۶۹تخصیص توان به واحد هایD2D رادیو شناختگر با تداخل ناشی از ایستگاه پایه ماکروسل در شبکه سلولی دو رده ای
۷۰ارائه ی الگوریتمی موثر برای برای حمله به الگوریتم تکاپوی مشترک در سیستم پخش ویدئویی دیجیتال
۷۱بررسی تاثیر مدیریت سرمایه های فکری بر عملکرد کارکنان در سطح سازمان
۷۲گذری از معماری پایدار
۷۳انتخاب بهینه لایه های بال کامپوزیتی به روش الگوریتم ژنتیک
۷۴پیش بینی عمر خستگی مواد کامپوزیت هیبریدی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
۷۵کاهش احتمال برخورد در شبکه حسگر بیسیم براساس مسیریابی مشارکتی و بهینه سازی توان
۷۶بررسی پوشش و اتصال در شبکههای حسگر سیار
۷۷شبیه سازی عددی صعود حباب در سیال ویسکوالاستیک از نوع گیزیکس با روش ذره ای WC-SPH
۷۸اثر تنش خشکی و روشهای مصرف باکتری های محرک رشد (PGPR) بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان آسکوربات پراکسیداز و گلوتاتیون پراکسیداز گیاه دارویی بومادران (.Achillea millefolium L) در منطقه شهرری
۷۹مدیریت ارتباط با مشتری توسط زنجیره تامین وتکنیک های داده کاوی
۸۰بررسی چالش ها و ریسک های بکارگیری رایانش ابری در زنجیره تامین
۸۱مطالعه اهمیت و ضرورت بزرگ داده ها در ایران
۸۲برپا سازی کانال کنترل مشترک در شبکه های رادیو شناختی اقتضائی توزیع شده با یک کد مشترک
۸۳بررسی برنامه ریزی مشارکت واحدهای نیروگاهی بر اساسسود با درنظرگرفتن مشارکت در بازار قرارداد دوجانبه به صورت همزمان با بازارهای انرژیو رزرو به منظور کاهش ریسک حضور در بازار های انرژی و رزرو
۸۴ایجاد شهر هوشمند، بستری بر انتظام فضایی شهرها
۸۵نظریه های ساخت شهرهای اسلامی و ساختار شهرهای ایرانی پس از ظهور اسلام
۸۶ویژگی های فناوری اینترنت اشیاء و کاربرد آن در تجارت
۸۷رادار آرایه فازی چرخشی
۸۸بررسی رابطه بین مهارت های سه گانه مدبربت با عملکرد مدیران ابتدایی مدارس شهرستان پاکدشت از دبدگاه معلمان در سال تحصیلی
۸۹بررسی موجبات طلاق به درخواست زوجه در حقوق ایران (مطالعه تطبیقی)
۹۰بازجستی بر طلاق در حقوق خانواده از منظر حقوق اسلامی
۹۱بررسی پارامترهای ترمودینامیکی تشکیل مشتقات TNT با نانو ساختار گرافن و قفس بور نیترید در شرایط مختلف دماییف به روش تئوری تابعی چگالی
۹۲بررسی پارامترهای ترمودینامیکی تشکیل مشتقات ماده 1-4- نیتروفنیل 1- هیدروژن تترازول NPHT با نانو ساختار قفسی بور نیترید در شرایط مختلف دمایی به روش تئوری تابعی چگالی
۹۳بررسی پارامترهای ترمودینامیکی تشکیل مشتقات ماده 5- پیکریل آمینو 4، 3، 2، 1 تترازول PAT با نانو ساختار گرافن و قفس بور نیترید در شرایط مختلف دمایی به روش تئوری تابعی چگالی
۹۴بررسی پارامترهای ترمودینامیکی تشکیل مشتقات ماده پر انرزی ATTZ با نانو قفس بور نتیرید د رشرایط مختلف دمایی به روش تئوری تابعی چگالی
۹۵بررسی پارامترهای ترمودینامیکی تشکیل مشتقات ماده بیس نیترامین BNA بانانو قفس بور نتیرید در شرایط مختلف دمایی، به روش تئوری تابعی چگالی
۹۶بررسی پارامترهای ترمودینامیکی تشکیل مشتق ماده {1,5-b} تترازولو {1و2و4} تری آذین TTA با نانو قفس بور نیترید در شرایط مختلف دمایی، به روش تئوری تابعی چگالی
۹۷رابطه بین مدیریت بر مبنای هدف تیمی و ایجاد مثبت گرایی در سازمان
۹۸رابطه هموارسازی سود بر قیمت سهام، بازده سهام، حجم مبادلات در شرکتهای پذیرفته بورس تهران
۹۹شناسایی و تاثیر عوامل موفقیت در اجرای مدیریت مشارکتی در سازمانها
۱۰۰بررسی چالش های اجتماعی - کالبدی بافت های جدید الاحداث از منظر مدیریت شهری ( مطالعه موردی : مسکن مهر اسلامشهر )

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۵۷۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.