لیست مقالات بین المللی (ISI) موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در سال 1390 (2011)

پژوهشگران موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در سال 1390 کلا 151 مقاله شامل 125 مقاله در کنفرانسهای داخلی و 23 مقاله در ژورنالهای داخلی و ۳ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر مشخصات حداکثر 100 عنوان مقاله عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

undraw-business
 • undraw-business
  درخواست گزارش کامل مقالات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

  کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر شامل 151 مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.

لیست مقالات بین المللی (ISI) موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در سال 1390 (2011)

نمایش لیست:

سال :

 • عنوان مقاله ISI
  سال انتشار
  نویسنده*
  سمت
  زبان
  دانلود مقالات
 • Study of protein and grain starch Amylose in hulless barley lines in the amounts of seed different
  2011
  Sayed Shahriyar Jasemi
  انگلیسی
 • Effects of seed rates on quantitative and qualtitative traits of hulless barley lines
  2011
  Sayed Shahriyar Jasemi
  انگلیسی
 • 2011
  Meisam Hasheminejad
  Biodiesel Research Team (BRT), Microbial Biotechnology and Biosafety Department, Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII), Seed and Plant Improvement Institute's Campus, 31535-1897, Mahdasht Road, Karaj, Iran.,
  انگلیسی
* در لیست فوق فقط نام یکی از نویسندگان که دارای سمت موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر است نمایش داده شده است.
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران