لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه صنعتی سجاد در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران دانشگاه صنعتی سجاد در سال ۱۳۹۴ کلا ۱۲۶ مقاله شامل ۱۲۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بهبود روش شارژ جریان ثابت چند پلهای در ایستگاه شارژ سریع خودروهای برقی
۲کنترل همزمان توان اکتیو و ضریب توان خروجی در اینورتر فتوولتائیک تکفاز متصل به شبکه
۳ارائه یک روش جدید و امن برای گوشی های هوشمند در ابر
۴استفاده از سیستم فازی ممدانی در تعیین لبه تصاویر
۵خوشهبندی خودکار با استفاده از الگوریتم استعماری فازی
۶یک روش فازی جدید برای خوشه بندی گره های ناهمگن در شبکه های حسگر بیسیم
۷طراحی تمام جمع کننده CMOS با سرعت بالا و توان مصرفی بهینه برای کاربردهای محاسباتی
۸برنامه ریزی دروس دانشگاهی توسط الگوریتم رقابت کشورهای استعماری و منطق فازی
۹باز آرایی شبکه های توزیع با اهداف فنی و اقتصادی در حضور تولیدات پراکنده
۱۰مقایسه IDS مبتنی به روش Michigan با Pittsburgh با استفاده از الگوریتم یادگیری وابسته به ژنتیک فازی
۱۱بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری آشوبی
۱۲الگوریتم شکار گرگ آشوبی (CWHA)
۱۳محاسبه راندمان الکتروموتورهای القایی صنعتی در مجاورت واحدهای تولید همزمان برق وحرارت به کمک نرم افزار Motor challengeprogram
۱۴استفاده از سیستم های هیبریدی مختلف جدید در بازیابی بار با حضور شبکه های هوشمندو در نظر گرفتن اصول شهرسازی اتوماسیون توزیع
۱۵انتخاب با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری دریک مدل فازی برای طبقه بندی گریه نوزادان
۱۶طراحی تقویت کننده کم نویز با ساختار کسکود تا شده با پیاده سازی روش خطی سازیgm
۱۷طراحی و شبیه سازی کنترل فازی توربین بادی به منظور بهینه سازی توان خروجی
۱۸شناسایی محل پلاک به کمک اعمال مورفولوژی و معیار چگالی لبه
۱۹طراحی حافظه آدرس پذیر بر اساس محتوای سلو ل ها
۲۰طراحی کنترلر فازی به منظور کنترل فشار خون بیمار
۲۱طراحی کنترلر پیش بین به منظور کنترل دوز داروی مصرفی بیمار
۲۲روشهای کنترل چراغ راهنمایی مبتنی بر منطق فازی
۲۳نقش داده کاوی در کشف دانش موجود در پایگاه داده ها مطالعه موردی صنعت بیمه
۲۴کاربرد روش های خوشه بندی مبتنی بر K-Means در مدیریت دانش با رویکرد صرفه جویی در زمان و هزینه مشتریان
۲۵ارزیابی عملکرد سازمان تولیدی و خدماتی با رویکرد کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی: مدرسه غیردولتی حمزه
۲۶بررسی تاثیر بارهای پاسخگو و تبادل توان بر مدیریت بهینه اقتصادی زیست محیطی ریز شبکه متصل به شبکه با نفوذ حداکثری منابع تجدید پذیر
۲۷بهینه سازی چندهدفه جهت طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ باتکنیک مرتب سازی نامغلوب
۲۸مروری برنقش رایانش ابری درمدیریت دانش درسازمان ها
۲۹استخراج حداکثرتوان باتوجه به قید کیفیت توان درسیستم های توربین بادی بااستفاده ازالگوریتم جستجوی گرانشی
۳۰حذف بارولتاژی هوشمند درپست های فشارقوی بااستفاده ازالگوریتم جستجوی گرانشی
۳۱بررسی تاثیر قیمت بارهای پاسخگو درمدیریت تراکم خطوط انتقال
۳۲بررسی تاثیر قیمت برنامه ریزی مجدد تولید ژنراتورها درمدیریت تراکم خطوط انتقال
۳۳روشجدید برای قطعهبندی تصاویر با استفاده از خوشهبندی طیفی نروفازی
۳۴حل مسأله چیدمان تسهیل پویا با استفاده از به کارگیری الگوریتمبهینه سازی جستجوی شکار در فضای گسسته
۳۵ارائه مدل چند محصولی و چند دوره ای برای تخصیص اثربخش بودجه تبلیغاتی به رسانه های گروهی مختلف
۳۶مدل استوار آرمانی برای حل مسأله بودجه بندی سرمایه
۳۷رابطه بین داده کاوی، مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری جهت کسب مزیت رقابتی سازمانها در تجارت الکترونیکی
۳۸روش نوین شناسایی پلاک خودرو جهت پارکینگ های هوشمند
۳۹ضرورت راه اندازی سیستم های شناسایی رانندگی در مسیر مخالف در فرآیند پیاده سازی سیستم های حمل ونقل هوشمند
۴۰بررسی اثرات نفوذ خودروهای برقی و سیستم های فتوولتائیک در شبکه توزیع و بررسی برهمکنش حضور همزمان آنها
۴۱ماکزیمم کردن سود نهاد تجمیع کننده خودروهای برقی متصل به شبکه با در نظرگرفتن سناریوهای مختلف
۴۲خوشهبندی فازی مشتریان با استفاده از روش سیاهچاله
۴۳مکانیابی در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از الگوریتمهای تکاملی
۴۴سیستم پیشنهاد منبع براساس برچسب و زمان برچسب گذاری
۴۵طراحی تقویت کننده کم نویز فوق پهن باند با بهره بالا و توان مصرفی کم در تکنولوژی 81.0μm CMOS
۴۶طراحی وشبیهسازی سیستم رسانش دارویی قابل کاشت با استفاده از تکنولوژی Bio MEMS
۴۷انتخاب بهترین تأمین کننده با استفاده از رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس و ویکور(مطالعه موردی در شرکت الکترو استیل)
۴۸کاربرد نظریه بازی ها در برگزاری مناقصه در شرایط رقابت
۴۹مکانی یابی نقاط انتقال با درنظرگرفتن قابلیت اطمینان و محدودیت بودجه
۵۰مسئله مکان می یابی - طراحی شبکه با در نظر گرفتن شعاع پوشش و تسهیل پشتیبان با توجه به احتمالات خرابی تسهیلات
۵۱بررسی و مدیریت کاهش ضایعات در پروژههای عمرانی با ارائه مدل برش بر مبنای برنامهریزی خطی مطالعه موردی در پروژه بزرگ بازار اطلس در مشهد مقدس
۵۲بهبود فروپاشی ولتاژ ناشی از کاهش هدوی (سرفاصله ی زمانی)در شبکه قطار برقی با جبران ساز خازنی
۵۳تشخیص آرتروز با استفاده از سیستم هوشمند فازی- عصبی تطابقی (ANFIS)
۵۴رمزنگاری پایگاه داده با استفاده از تکنیک TSFS
۵۵حل مساله زمانبندی کار کارگاهی انعطاف پذیر از ترکیب الگوریتم رقابت استعماری با اتوماتای سلولی
۵۶انتخاب ویژگی و طبقه بندی با استفاده از ترکیب الگوریتم های K-NN و PSO
۵۷الگوریتم مسیریابی با استفاده از سطح انرژی و فازی در شبکه های حسگر بیسیم
۵۸محاسبه وابستگی تابعی فازی در مدل های پایگاه داده رابطه ای
۵۹ارائه روشی نوین برای حذف نویز در تصویر با استفاده از منطق فازی
۶۰بررسی تاثیر قیمت بارهای پاسخگو در مدیریت تراکم خطوط انتقال
۶۱سیستم مدیریت دادههای نادقیق مبتنی بر RDBMS
۶۲بهبود خوشه بندی خودبهینه با استفاده از تئوری فازی و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات
۶۳بهبود خوشه بندی خودبهینه با استفاده از تئوری فازی و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات
۶۴کنترل سیستم محرکه ربات مبتنی برشبکه عصبی بازگشتی
۶۵بررسی هارمونیکی نیروگاه خورشیدی 100kw متصل به شبکه
۶۶مقایسه عملکرد مبدل ماتریسی و مبدل PWM پشت به پشت در نیروگاه بادی 1/5MW
۶۷رمزنگاری تصویر با استفاده از کلید تصویری مبتنی بر توابع فوق آشوب و الگوریتم ژنتیک
۶۸امکان سنجی و چالشهای استفاده از نیروگاههای مجازی صنایع برای گذر از پیک تابستان
۶۹مطالعه تاثیراجرای طرح ذخیره عملیاتی صنایع درکاهش پیک شبکه و ارائه راهکارهای کاربردی به منظور اجرای کارآمدترطرح
۷۰طراحی تقویت کننده کم نویز فوق پهن باند با بهره بالا برای کاربردهای بی سیم محلی
۷۱طراحی تقویت کننده کم نویز فوق پهن باند با بهره بالا و توان مصرفی کم
۷۲طراحی تقویت کننده کم نویز فوق پهن باند باتکنیک حذف نویز
۷۳ربات آتش نشان کنترل از راه دور با قابلیت تشخیص قدرت مشعل
۷۴بررسی روش تحلیل دینامیکی افزایشی
۷۵رویکردی نو در فشرده سازی سریع فرکتالی تصاویر با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات
۷۶خوشه بندی شکبه های حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم بهینه سازی گروه میگوها
۷۷ارائه چارچوب یک زبان پرس و جوی فازی
۷۸مدلسازی امپدانس ورودی یکسو کننده 18 پالسه مورد استفاده در صنایع هوافضا بااستفاده از شبکه عصبی مصنوعی
۷۹طراحی و شبیه سازی ربات متریک
۸۰طراحی یک تقویت کننده ی کم نویز باند وسیع در پهنای باند 3 تا 12 گیگاهرتز
۸۱بررسی اقتصادی اجرای طرح تغییر ساعت پیک در صنایع سیمان و ارائه راهکارهای کاربردی به منظور اجرای کارآمدتر طرح
۸۲طراحی و شبیه سازی تقویت کننده کم نویز فوق پهن باند در تکنولوژی 0.18μm CMOS
۸۳بررسی عوامل تاثیرگذار در بسته بندی محصولات غذایی بر رفتار مصرف کننده در هنگام خرید
۸۴ارائه مدلی برای اندازه گیری میزان اثربخشی سیستم مدیریت دانش درسازمان ها
۸۵مدیریت دانش بازار با استفاده از روش های داده کاوی
۸۶بررسی ماهیت نورومارکتینگ به عنوان ابزاری جدید در مدیریت و جایگاه آن در بازاریابی نوین
۸۷بررسی نهاد مقررات گذار مخابرات در ایران و امریکا
۸۸بررسی بیمه در فضای مجازی و زیرساخت های آن در ایران و جهان
۸۹مدیریت پایدار آب با استفاده از برنامه ریزی چند هدفه به همراه مطالعه موردی
۹۰مکان یابی تسهیلات و طراحی شبکه با در نظر گرفتن احتمالات خرابی و شعاع پوشش متغیر برای تسهیلات
۹۱بررسی بیمه در فضای مجازی و زیرساخت های آن در ایران و جهان
۹۲تشخیص و شناسایی بیماری سرطان سینه به کمک شبکه های عصبی مصنوعی
۹۳حذف نویز سیگنال ECG توسط شبکه عصبی آدلاین
۹۴امکان سنجی فنی– اقتصادی یک واحد مسکونی با سیستم فعال خورشیدی و نگاه کاربردی به توسعه آن در اقتصاد انرژی های تجدید پذیر
۹۵بررسی کاهش تلفات شبکه های توزیع در حضور تولیدات پراکنده
۹۶تحلیل اقتصادی برونسپاری به کمک رویکرد اختیارات حقیقی: نمونه موردی، شرکت آب و فاضلاب مشهد
۹۷بررسی میزان تاثیر اثربخشی تبلیغات بر ارزش نشان تجاری
۹۸ارائه مدل جدیدی برای حل مسأله بهینه سازی سبد سهام با استفاده از قیمت های آتی سهام
۹۹زمانبندی پروژه های تحقیق و توسعه با درنظر گرفتن محدودیت منابع در حضور احتمال شکست فنیفعالیت ها
۱۰۰مکان یابی نقاط انتقال با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان و پوشش پشتیبان

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۲۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.