لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی پردیسان در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه آموزش عالی پردیسان در سال ۱۳۹۴ کلا ۲۲ مقاله شامل ۲۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی رفتار انواع سیستم های مقاوم در برابر بار جانبی در خرابی پیشرونده
۲طراحی بر اساس سطح عملکرد ساختمانهای بلند مرتبه بتن آرمه با سیستم دوگانه قاب و دیوار برشی ویژه در ایران
۳تعیین زوایای بهینه ی کابل ها در پلهای کابلی ایستا به روش انرژی
۴امکان سنجی نصب پانلهای فتوولتائیک در ساختمان آموزشی غیر فعال در تهران
۵بررسی و تحلیل سایت طراحی مرکز نمایشگاهی هنرهای اسلامی تهران با رویکرد معماری پارامتریک
۶نقش فناوریهای نوین در طراحی موزه جهت دستیابی به ساخت و ساز پایدار
۷بررسی گرمابه های دوره قاجار در اقلیم معتدل و مرطوب نمونه موردی میرزایوسف بابل و فرح آباد ساری
۸بررسی نیازهای جسمی و روانی و تاثیر فضاهای نوین معماری برای سالمندان در جهت بهبود کیفیت زندگی
۹نقش موزه و معماری آن در توسعه گردشگری فرهنگی موزه های استان مازندران (مطالعه موردی لباس های سنتی)
۱۰بررسی تاثیر اثر بخشی معماری سبز در بهبود بیماران بیمارستان ریوی شهر تهران
۱۱بررسی بحرانی ترین حالت حذف ستون بر روی خرابی پیش رونده در سازه های فولادی دوگانه قاب خمشی متوسط و مهاربند هم محور ویژه
۱۲بررسی تاثیر شکل و محل قرارگیری بازشو بر رفتار لرزهای دیوار برشیفولادی موجدار ذوزنقهای
۱۳تشخیص محل آسیب در تیر تیموشنکو به کمک انحنا شکل مودی و آزمون فرض آماری
۱۴یک الگوریتم تکاملی نخبه گرا برای حل مسئله کارگاهی باز
۱۵مقایسه حالات حذف ستون با مهاربند و بدون مهاربند در سازه های فولادی قاب خمشی متوسط و مهاربند هم محور ویژه در خرابی پیش رونده
۱۶بررسی اثرات تراز حذف ستون در سازه های فولادی قاب خمشی متوسط ومهاربند هم محور ویژه در خرابی پیش رونده
۱۷ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی در خرابی بیش رونده تحت تحلیلی دینامیکی غیر خطی
۱۸بدست آوردن ضریب رفتار کانال آبی (سازه فلوم پایه دار) با استفاده از آنالیز استاتیکی غیرخطی
۱۹بازآفرینی بافت آبانبارنو شهر ساری با رویکرد فرهنگ-مبنا
۲۰بهره مندی از مولفه های هویت فرهنگی در راستای بازآفرینی بافت آب انبارنو شهر ساری
۲۱بررسی تاثیر موقعیت قرار گیری دیوار برشی فولادی بر خرابی پیشرونده با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی
۲۲گونه شناسی جداره ی شهری بابلسر در دوره های پهلوی و معاصر با رویکرد اقلیمی و شکلی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.