لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۰۴ مقاله شامل ۸۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۶ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱اثرات اسانس آویشن باغی بر عملکرد جوجه های گوشتی
۲نمودهای ادبیات پایداری در شعر شاعران ایرانی با تکیه بر دوره مشروطه و دفاع مقدس
۳هنجارشکنی های وزن و قالب در شعر فارسی
۴مدلسازی و پیش بینی رفتار سرویس وب با کمک مدل مخفی مارکوف
۵مدل سازی و شبیه سازی رفتار پیچشی تیر بتنی تقویت شده با تسمه های فولادی به روش اجزا محدود
۶ارزیابی فرهنگ سازمانی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان سمنان
۷تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر بهبود نشانگان جسمی و روانی زنان پیش از قاعدگی (مطالعه موردی: شهرتهران)
۸مطالعه کشتارگاهى وقوع و طبقه بندى الگوهاى مختلف آسیب شناسى ضایعات ریوى شتر یک کوهانه Camelus) (deromedarius ، قم، ایران
۹بررسى تغییرات هیستوپاتولوژیک و مارکرهاى بیوشیمیایى فاز Bone formation درمدل تاخیرى روند التیام شکستگى در خرگوش
۱۰بررسى تاثیر بیهوشى عمومى با تیوپنتال سدیم بر بیان ژن آنزیم ایندول آمین 3،2 دى اکسیژناز در لکوسیت ها
۱۱خشکسالى و تاثیر آن بر دام
۱۲مطالعه اثرات سینرژیستى کلستین سولفات بر داکسى سایکلین در درگیرى تنفسى
۱۳اثر ترانکرون روى لایه هاى صفاقى خوکچه
۱۴مطالعه آسیب شناسى وقوع و میزان شیوع نسبى الگوهاى هیستوپاتولوژى ضایعات کبدى شتریک کوهانه Camelus) (deromedarius ، سمنان
۱۵تاثیر بالانس انرژى و فسفر معدنى جیره بر مبناى فسفرآلى و انرژى آزادشده توسط آنزیم فایتاز بر عملکرد و پارامترهاى بیوشیمیایى خون در جوجه هاى گوشتى
۱۶قطع انگشت دوم دست راست گربه به علت تومور ماست سل ها
۱۷گزارش وقوع IBH در گله ى گوشتى شهرستان گرگان
۱۸مرورى بر کریپتوسپوریدیوز در بره
۱۹مرورى بر بیمارى تایزرز
۲۰گزارش وقوع آبله در گله ى قرقاول شهرستان کردکوى
۲۱گزارش وقوع هیستومونیازیس در گله ى کبک شهرستان گمیشان استان گلستان
۲۲مرورى بر ویروس هاى شکمبه اى
۲۳بررسى تاثیر پودر سیر، درمنه خزرى و زیتون تلخ بر درمان کوکسیدیوز در جوجه هاى گوشتى
۲۴بررسى تداوم حضور ویروس نیوکاسل در سه گله گوشتى با استفاده از واکنش زنجیره پلى مراز و تاثیرات آن بر افزایش وزن هفتگى طى یک دوره کامل پرورشى
۲۵بررسى تداوم حضور ویروس نیوکاسل در سه گله گوشتى با استفاده از واکنش زنجیره پلى مراز و تاثیرات آن بر روى گرم دان مصرفى روزانه طى یک دوره کامل پرورشى
۲۶بررسى ژنوتیپ ویروس بیمارى نیوکاسل دخیل در سه گله گوشتى شهرستان گرمسار با استفاده از سکانس ژن F
۲۷بررسى مولکولى میزان آلودگى به توکسوپلاسما گوندى در گوشت چرخ کرده غیر بسته بندى عرضه شده در سطح شهر سمنان
۲۸بررسی میزان آلودگی ذرت مصرفی در مرغداری های استان کرمان به تی-2توکسین
۲۹تعیین غلظت سرب در تخم مرغهاى فروخته شده در مرغ فروشىها و فروشگاه هاى مواد غذایى استان کرمان
۳۰مطالعه ى آناتومى و بافت شناسى لوزالمعده در تیهو
۳۱مطالعه ى آناتومى و بافت شناسى طحال در تیهو
۳۲بررسى میزان شیوع آلودگى با انگل تریکوموناس گالینه در کبوتران اطراف شهرستان قم
۳۳بررسی آلودگی انگلی دستگاه گوارش مرغ بومی اطراف شهرستان قم در سال 1397
۳۴گزارش یک مورد لامینکتومى جهت خارج کردن ساچمه ى داخل کانال نخاعى در یک قلاه گربه DSH
۳۵هیستومورفولوژى طحال،کبد و پانکراس قرقاول خزرى
۳۶هیستومورفولوژى روده بزرگ در رویان شترمرغ
۳۷هیستومورفولوژى روده کوچک چکاوک طرقه
۳۸مطالعه تاثیر عصاره گیاه khinjuk pistacia بر التیام شکستگى تجربى در استخوان تیبیا در خرگوش
۳۹پلاسماى سرد اتمسفرى روشى نوین براى ترمیم زخم ها
۴۰تعیین غلظت سرب در گوشت و کبد مرغ های فروخته شده در مرغ فروشى ها و سوپرمارکت ها استان کرمان
۴۱بررسى تاثیر واکسن نیوکاسل در برنامه واکسیناسیون 15 گله ى گوشتى اطراف کاشان در یک دوره پرورشى
۴۲استفاده از پلاسما غنى از پلاکت PRP در ترمیم نقایص استخوانى
۴۳گزارش یک مورد بیمارى پدیکولوزیس در سگ
۴۴مطالعه تاثیر سوسپانسیون امنتوم غیر خودى در التیام زخم تجربى قرنیه در خرگوش
۴۵بررسى ارتباط لنگش با برخى شاخص هاى تولید مثلى و اثرات آنها بر پارامترهاى خونى در زمان ابتلا به لنگش در یک گاودارى نمونه صنعتى در شهرستان کرج
۴۶گزارش یک مورد هرمافرودیت کاذب نر در بز، گرمسار
۴۷تاثیر تیمار اپی براسینولید برخصوصیات کمی، کیفی و عمر انبارداری میوه نارنگی
۴۸بررسی تربیت و رشد دانش آموزان در مدارس کارآفرین در ایران
۴۹نقش مدیریت آموزش و پرورش به عنوان مرکز رشد و تقویت مدارس کارآفرین
۵۰بررسی رابطه ی بین ذکاوت سازمانی با کارآفرینی سازمانی مدیران مدارس شهر تهران
۵۱کارآفرینی سازمانی در نظام های آموزشی
۵۲برنامه درسی و پست مدرنیسم
۵۳توسعه پایدار ملی در گرو توسعه فرهنگ کارآفرینی در مدارس (مطالعه مروری)
۵۴ISOLATION AND IDENTIFICATION OF MYCOBACTERIUM CAPTURED FROM MICE FROM INFECTED FARM BY TUBERCULOSIS
۵۵توسعه پایدار، چشم انداز پایداری کشت و پویایی تولید در کشاورزی
۵۶آمایش سرزمینی مکان در توسعه پایدار کشاورزی (مطالعه موردی: دشت گرمسار)
۵۷تحلیل مدیریت پایدار زمین و محصول در فرآیند توسعه کشاورزی
۵۸توسعه حرفه ای مدیران آموزشی
۵۹نقش آموزش و پرورش در ارتقای آموزش شهروندی
۶۰بازارگرایی و نوآوری بازاریابی در صنعت نساجی
۶۱الگوریتم اندازه گیری سرعت برای انکودر افزایشی با دقت پایین مجهز به درایور
۶۲مدیریت انرژی و افزا یش ایمنی در خانه هوشمندمبتنی بر کنترلر آردویینو
۶۳ارایه روش های نوین برای بهینه گی اقتصادی و افزایش ایمنی ساختمان بوسیله حسگرPIR
۶۴پهنه بندی آسیب پذیری نقاط لرزه خیز استان های ایران براساس تغییرات دمایی و رخدادهای لرزه ای با استفاده از تصاویر مودیس MOD11A1 و GIS
۶۵بررسی تاثیر پاداش بر نحوه عملکرد منابع انسانی (مورد مطالعه: شرکت شهربان)
۶۶پیش بینی تعارضات زناشویی بر اساس ارتباط پیش از ازدواج و تنوع طلبی جنسی
۶۷عوامل موثر بر موفقیت اعضای شرکت های تعاونی تولید روستایی (مطالعه موردی شهرستان سمنان)
۶۸رمانتیسم و بازتاب آن در شعر احمد شاملو
۶۹پردازش سیگنال قلبی جهت ایجاد تمایز بین سیگنال های نرمال و فیبریلاسیون دهلیزی
۷۰پیش بینی وقوع مکانی سیلاب با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: استان سمنان)
۷۱تشخیص صداهای سوم و چهارم قلب با استفاده از ترکیب پوش همومورفیک تطبیقی و تجزیه به مولفه های ذاتی
۷۲بررسی رابطه ازدواج زودرس و دیررس در رضایت و سازگاری زناشویی در زنان متاهل
۷۳A study on the types of vaccine produced by avian influenza
۷۴Evaluation of the levels of maternal immunity transferredto broilers in different ages of PS flock following vaccination against Avian Influenza subtype H9N2
۷۵H5N6 Outbreaks in Gilan province ( Iran ) as an Early Warning System for Influenza Pandemic
۷۶Evaluation of influenza vaccine titration based on HI in the laying hens in Garmsar County
۷۷Poultry workers preparedness against Highly Pathogenic Avian Influenza( H5N6 ) in North of Iran
۷۸A review on epidemiological studies, pathogenesis and genetically alteration upon the avian influenza viruses circulating in Iran, on the field of veterinary medicine and medicine in the last few decades
۷۹Evaluation of influenza vaccine titration based on HI in the end of breeding, broiler flocks of Garmsar County
۸۰الگوریتم بهینه جایگذاری ماشین های مجازی برای کاهش نقض توافق سطح سرویس در مراکز داده ابری
۸۱شبیه سازی عددی مشخصه های آیرودینامیکی ایرفویل ریشه توربین بادی کوچک
۸۲بررسی مدل عددی مناسب جهت شبیه سازی ایرفویل های نزدیک به ریشه توربین بادی محور افقی
۸۳تحلیل عددی تاثیر تشکیل یخ بر روی عملکرد ناکا 23012
۸۴توسعه روش ترمودینامیک زمان محدود برای شبیه سازی ترمودینامیکی موتورهای دیزل گاز
۸۵سالمونلوز در گله های طیور گوشتی استان گلستان: فراوانی، تعیین گروه سرمی و الگوهای مقاومت دارویی جدایه های سالمونلا
۸۶بررسی رابطه اخلاق حرفه ای مدیران کارآفرین و رهبری تحولی با عملکرد شغلی دبیران در مدارس متوسطه دوره اول و دوم شهرستان گرمسار
۸۷تاثیر اشتغال زنان بدون همسر بر کاهش میزان آسیب پذیری آنان
۸۸اثربخشی معنادرمانی بر معنای زندگی دختران بی سرپرست و بدسرپرست مستقر در مراکز شبه خانواده شهر اصفهان
۸۹بهینه سازی الگوریتم جایگذاری ماشین های مجازی بر اساس تکنیک سه آستانه انطباقی آگاه از انرژی برای کاهش مصرف انرژی در مراکز داده ابری
۹۰روش های شخصی سازی جهت تحویل محتوا و سرویس های اینترنتی
۹۱بررسی انگل های خونی و خارجی اسب های مسابقه ای و کار در استان گلستان (ترکمن صحرا)
۹۲گزارش آلودگی به انگل های گوارشی در یک راس مادیان ارجاعی به بیمارستان دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
۹۳درمان های الکترو فیزیکی در اسب های ورزشی (مقاله مروری)
۹۴فیزیولوژی خواب در اسب
۹۵مقایسه تعداد مادیان های مبتلا به انحراف لبه فرج و نیازمند کسلیک در نژاد های ایرانی خالص، دوخون و اصیل خارجی در شهرستان گنبد
۹۶مروری بر روش های سرکوب فحلی estrus suppression در مادیان
۹۷بررسی گزارشات نقض حقوق آسایش و رفاه اسب از دیدگاه اسلام
۹۸بررسی الگوریتم های چندپخشی مقیاس پذیر و بهینه مبتنی بر مجازی سازی توابع شبکه در شبکه های نرم افزار محور
۹۹بررسی تعادل هزینه با الگوریتم بهینه سازی چند هدفه ازدحام ذرات در رایانش ابری
۱۰۰اثربخشی پذیرشو تعهد (ACT) بر مسیولیت پذیری پرستاران اورژانس

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۰۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.