لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار در سال ۱۳۹۷ کلا ۸۸ مقاله شامل ۷۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۶ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱اثرات اسانس آویشن باغی بر عملکرد جوجه های گوشتی
۲نمودهای ادبیات پایداری در شعر شاعران ایرانی با تکیه بر دوره مشروطه و دفاع مقدس
۳هنجارشکنی های وزن و قالب در شعر فارسی
۴مدلسازی و پیش بینی رفتار سرویس وب با کمک مدل مخفی مارکوف
۵مدل سازی و شبیه سازی رفتار پیچشی تیر بتنی تقویت شده با تسمه های فولادی به روش اجزا محدود
۶ارزیابی فرهنگ سازمانی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان سمنان
۷تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر بهبود نشانگان جسمی و روانی زنان پیش از قاعدگی (مطالعه موردی: شهرتهران)
۸مطالعه کشتارگاهى وقوع و طبقه بندى الگوهاى مختلف آسیب شناسى ضایعات ریوى شتر یک کوهانه Camelus) (deromedarius ، قم، ایران
۹بررسى تغییرات هیستوپاتولوژیک و مارکرهاى بیوشیمیایى فاز Bone formation درمدل تاخیرى روند التیام شکستگى در خرگوش
۱۰بررسى تاثیر بیهوشى عمومى با تیوپنتال سدیم بر بیان ژن آنزیم ایندول آمین 3،2 دى اکسیژناز در لکوسیت ها
۱۱خشکسالى و تاثیر آن بر دام
۱۲مطالعه اثرات سینرژیستى کلستین سولفات بر داکسى سایکلین در درگیرى تنفسى
۱۳اثر ترانکرون روى لایه هاى صفاقى خوکچه
۱۴مطالعه آسیب شناسى وقوع و میزان شیوع نسبى الگوهاى هیستوپاتولوژى ضایعات کبدى شتریک کوهانه Camelus) (deromedarius ، سمنان
۱۵تاثیر بالانس انرژى و فسفر معدنى جیره بر مبناى فسفرآلى و انرژى آزادشده توسط آنزیم فایتاز بر عملکرد و پارامترهاى بیوشیمیایى خون در جوجه هاى گوشتى
۱۶قطع انگشت دوم دست راست گربه به علت تومور ماست سل ها
۱۷گزارش وقوع IBH در گله ى گوشتى شهرستان گرگان
۱۸مرورى بر کریپتوسپوریدیوز در بره
۱۹مرورى بر بیمارى تایزرز
۲۰گزارش وقوع آبله در گله ى قرقاول شهرستان کردکوى
۲۱گزارش وقوع هیستومونیازیس در گله ى کبک شهرستان گمیشان استان گلستان
۲۲مرورى بر ویروس هاى شکمبه اى
۲۳بررسى تاثیر پودر سیر، درمنه خزرى و زیتون تلخ بر درمان کوکسیدیوز در جوجه هاى گوشتى
۲۴بررسى تداوم حضور ویروس نیوکاسل در سه گله گوشتى با استفاده از واکنش زنجیره پلى مراز و تاثیرات آن بر افزایش وزن هفتگى طى یک دوره کامل پرورشى
۲۵بررسى تداوم حضور ویروس نیوکاسل در سه گله گوشتى با استفاده از واکنش زنجیره پلى مراز و تاثیرات آن بر روى گرم دان مصرفى روزانه طى یک دوره کامل پرورشى
۲۶بررسى ژنوتیپ ویروس بیمارى نیوکاسل دخیل در سه گله گوشتى شهرستان گرمسار با استفاده از سکانس ژن F
۲۷بررسى مولکولى میزان آلودگى به توکسوپلاسما گوندى در گوشت چرخ کرده غیر بسته بندى عرضه شده در سطح شهر سمنان
۲۸بررسی میزان آلودگی ذرت مصرفی در مرغداری های استان کرمان به تی-2توکسین
۲۹تعیین غلظت سرب در تخم مرغهاى فروخته شده در مرغ فروشىها و فروشگاه هاى مواد غذایى استان کرمان
۳۰مطالعه ى آناتومى و بافت شناسى لوزالمعده در تیهو
۳۱مطالعه ى آناتومى و بافت شناسى طحال در تیهو
۳۲بررسى میزان شیوع آلودگى با انگل تریکوموناس گالینه در کبوتران اطراف شهرستان قم
۳۳بررسی آلودگی انگلی دستگاه گوارش مرغ بومی اطراف شهرستان قم در سال 1397
۳۴گزارش یک مورد لامینکتومى جهت خارج کردن ساچمه ى داخل کانال نخاعى در یک قلاه گربه DSH
۳۵هیستومورفولوژى طحال،کبد و پانکراس قرقاول خزرى
۳۶هیستومورفولوژى روده بزرگ در رویان شترمرغ
۳۷هیستومورفولوژى روده کوچک چکاوک طرقه
۳۸مطالعه تاثیر عصاره گیاه khinjuk pistacia بر التیام شکستگى تجربى در استخوان تیبیا در خرگوش
۳۹پلاسماى سرد اتمسفرى روشى نوین براى ترمیم زخم ها
۴۰تعیین غلظت سرب در گوشت و کبد مرغ های فروخته شده در مرغ فروشى ها و سوپرمارکت ها استان کرمان
۴۱بررسى تاثیر واکسن نیوکاسل در برنامه واکسیناسیون 15 گله ى گوشتى اطراف کاشان در یک دوره پرورشى
۴۲استفاده از پلاسما غنى از پلاکت PRP در ترمیم نقایص استخوانى
۴۳گزارش یک مورد بیمارى پدیکولوزیس در سگ
۴۴مطالعه تاثیر سوسپانسیون امنتوم غیر خودى در التیام زخم تجربى قرنیه در خرگوش
۴۵بررسى ارتباط لنگش با برخى شاخص هاى تولید مثلى و اثرات آنها بر پارامترهاى خونى در زمان ابتلا به لنگش در یک گاودارى نمونه صنعتى در شهرستان کرج
۴۶گزارش یک مورد هرمافرودیت کاذب نر در بز، گرمسار
۴۷تاثیر تیمار اپی براسینولید برخصوصیات کمی، کیفی و عمر انبارداری میوه نارنگی
۴۸بررسی تربیت و رشد دانش آموزان در مدارس کارآفرین در ایران
۴۹نقش مدیریت آموزش و پرورش به عنوان مرکز رشد و تقویت مدارس کارآفرین
۵۰بررسی رابطه ی بین ذکاوت سازمانی با کارآفرینی سازمانی مدیران مدارس شهر تهران
۵۱کارآفرینی سازمانی در نظام های آموزشی
۵۲برنامه درسی و پست مدرنیسم
۵۳توسعه پایدار ملی در گرو توسعه فرهنگ کارآفرینی در مدارس (مطالعه مروری)
۵۴ISOLATION AND IDENTIFICATION OF MYCOBACTERIUM CAPTURED FROM MICE FROM INFECTED FARM BY TUBERCULOSIS
۵۵توسعه پایدار، چشم انداز پایداری کشت و پویایی تولید در کشاورزی
۵۶آمایش سرزمینی مکان در توسعه پایدار کشاورزی (مطالعه موردی: دشت گرمسار)
۵۷تحلیل مدیریت پایدار زمین و محصول در فرآیند توسعه کشاورزی
۵۸توسعه حرفه ای مدیران آموزشی
۵۹نقش آموزش و پرورش در ارتقای آموزش شهروندی
۶۰بازارگرایی و نوآوری بازاریابی در صنعت نساجی
۶۱الگوریتم اندازه گیری سرعت برای انکودر افزایشی با دقت پایین مجهز به درایور
۶۲مدیریت انرژی و افزا یش ایمنی در خانه هوشمندمبتنی بر کنترلر آردویینو
۶۳ارایه روش های نوین برای بهینه گی اقتصادی و افزایش ایمنی ساختمان بوسیله حسگرPIR
۶۴بررسی تاثیر پاداش بر نحوه عملکرد منابع انسانی (مورد مطالعه: شرکت شهربان)
۶۵پیش بینی تعارضات زناشویی بر اساس ارتباط پیش از ازدواج و تنوع طلبی جنسی
۶۶عوامل موثر بر موفقیت اعضای شرکت های تعاونی تولید روستایی (مطالعه موردی شهرستان سمنان)
۶۷پردازش سیگنال قلبی جهت ایجاد تمایز بین سیگنال های نرمال و فیبریلاسیون دهلیزی
۶۸پیش بینی وقوع مکانی سیلاب با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: استان سمنان)
۶۹تشخیص صداهای سوم و چهارم قلب با استفاده از ترکیب پوش همومورفیک تطبیقی و تجزیه به مولفه های ذاتی
۷۰بررسی رابطه ازدواج زودرس و دیررس در رضایت و سازگاری زناشویی در زنان متاهل

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۸۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.