لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۷ کلا ۳۳۴۸ مقاله شامل ۱۰۶۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۱۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲۱۷۴ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Possible bidirectional regulation of PITX2 and TGF-β signaling in human trabecular meshwork cells
۲Mutation screening of six exons of ABCA4 in Iranian Stargardt patients
۳Micro-RNAs that target genes potentially related to glaucoma
۴Screening of CHST6 for mutations in Iranian macular corneal dystrophy patients
۵Estimation of frequencies of four common primary congenital glaucoma causing mutations in CYP1B1 in the province of Gilan
۶تاثیر فاکتورهای محیطی در ارزیابی رودخانه طالقان کرج
۷بررسی نقش هندسه کانال آبراهه ها بر پراکنش پوشش گیاهی در میان تیپ های مختلف دشت ( مطالعه موردی: شهرستان لامرد-استان فارس )
۸بررسی نقش شکل پلان کانال آبراهه بر درصد تاج پوشش گیاهی در دشت پایکوهی ( مطالعه موردی: شهرستان لامرد-استان فارس )
۹بررسی نقش سنگریزه های سطحی بر پراکنش پوشش گیاهی در میان تیپ های مختلف دشت ( مطالعه موردی: شهرستان لامرد-استان فارس )
۱۰بررسی نقش میکروتوپوگرافی بر پراکنش پوشش گیاهی در میان تیپ های مختلف دشت (مطالعه موردی: شهرستان لامرد-استان فارس)
۱۱بررسی نقش خصوصیات خاک شناسی بر پراکنش پوشش گیاهی در میان تیپ های مختلف دشت (مطالعه موردی: شهرستان لامرد-استان فارس)
۱۲بررسی تاثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و طبقات سنی پایه مادری بر کیفیت بذر زرد تاغ (Haloxylon persicum)
۱۳بررسی اثرات زیست محیطی شیرابه زباله های خانگی بر خاک (مطالعه موردی: روستای کرود طالقان)
۱۴کاربرد نانوذرات نقره در صنایع نساجی و اثرات و پیامد های محیط زیستی آن
۱۵ارزیابی پتانسیل و آنالیز حساسیت آسیب پذیری آب های زیرزمینی استان تهران – استان البرز به روش دراستیک
۱۶استفاده از الگوی بارش در تخمین تولید مراتع ( مطالعه موردی: اراضی شور مرتاضیه )
۱۷بررسی شرایط زیستی، آشیانه گزینی، تقویت و اهداف حضور چکاوک کاکلی ( Linnaeus, 1758) Galerida cristata در زون های شهری مشهد
۱۸برآورد میزان فرسایش و رسوب با استفاده از مدل MPSIAC در محیط GIS ( مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده قمیشلو، استان اصفهان )
۱۹پیش بینی سیلاب های محتمل با دوره بازگشت های مختلف با استفاده از دبی های حداکثر لحظه ای سالانه ( مطالعه موردی: منطقه کلاه قاضی اصفهان )
۲۰بررسی تاثیر تیمارهای مختلف بر ویژگی های جوانه زنی بذور جمع آوری شده Solsola arbuscula از دو رویشگاه مختلف در منطقه اشتهارد
۲۱Evaluating the Efficacy of Ofloxacin Antibiotic and Growth Hormone on Rats’ Testicles
۲۲Effects Of Live Yeast Supplementation On Ovarian Dynamic And Reproductive Performance In Transition Dairy Cows During High Ambient Temperature
۲۳Dietary Supplementation of Organic Selenium Enhanced The Reproductive Performance of Aged Ross 308 Broiler Breeder Hens
۲۴Social Constructivism: A Theoretical Framework for Developing The Theory of The Process of Exposure to Infertility in Infertile Women in Iran
۲۵امکانسنجی پیاده محور کردن معابر شهری (نمونه موردی: میدان انقلاب تا چهارراه ولیعصر)
۲۶توزیع فضایی آسیب های رفاهی در مناطق مختلف شهر تهران
۲۷ارزیابی تاثیرات اجتماعی وفرهنگی بهسازی معابرشهری جهت تردد معلولین وسالمندان با مطالعه معابر سطح منطقه 13 تهران
۲۸بررسی نقش مولفه های احساس تعلق محله ای در افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان مطالعه موردی:نورآباد دلفان
۲۹راهبردهای ارتقای عملکرد مسجد به عنوان یک نهاد مردمی با استفاده از تکنیک QSPM
۳۰مدیریت پسماند در ایران و مقایسه با کشورهای دیگر
۳۱گیاهان بومی و منظر پردازی اقلیم های خشک شهری
۳۲لایتراکان،بتن عبور دهنده نور و کاربرد آن در معماری
۳۳استفاده بهینه از انرژی خورشیدی با تکیه بر گونه شناسی پنل ها مطالعه موردی: باغ کوهسارکرج
۳۴راهکارهای تقویت جایگاه مساجد در زمینه های علمی و پژوهشی
۳۵شناسایی و مدیریت انواع ریسک زنجیره تامین در یک شرکت بازرگانی الیاف نساجی به روشQFD و FMEA
۳۶مطالعه خواص ساختاری پیله کرم ابریشم پرورشی
۳۷الزامات ایجاد برنامه استراتژیکی صادرات صنعت فرش ابریشمی شمال ایران با استفاده از مدل تحلیلی( SWOT)
۳۸تاثیر عوامل پنجگانه شخصیت دانش آموزان بر میزان مشارکت در یادگیری الکترونیکی
۳۹بررسی تاثیر روش های نوین تدریس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی شهرستان آبدانان سال تحصیلی 91-92
۴۰اثربخشی مشاوره گروهی راه حل محور بر خود تنظیمی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی
۴۱داغ فقر به مثابه مانع توسعه در جوامع پیرامونی و نیمه پیرامونی (فقر مکانیکی و فقر پسامکانیکی)
۴۲بررسی رابطه هوش معنوی با درگیری شغلی در مدیران ورزشی سطح استان اصفهان
۴۳بررسی رابطه هوش هیجانی با توانمند سازی کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان اصفهان
۴۴بررسی رابطه رضایتمندی مشتریان مجموعه ورزشی شهرداری اصفهان با بهبود کیفیت خدمات مجموعه ورزشی
۴۵سبک زندگی سالم و دیدگاه دین اسلام و قرآن کریم به این مقوله ی مهم
۴۶بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی زنان و حمایت اجتماعی اطرافیان با افسردگی پس از زایمان
۴۷هژمونی وارونگی های تربیتی ؛ شناسایی عوامل مداخله گر شهروندپروری در مکتب تربیت علوی
۴۸خانواده تحت تاثیر الگوی توسعه آسیب شناسی سیاست های مبتنی بر الگوی توسعه در موضوع خانواده و بررسی علل آن
۴۹اولویت بندی مهارت های کنترل خشم
۵۰پیش بینی گرایش به خشونت براساس میزان استفاده از شبکه های اجتماعی، سبک زندگی اسلامی و حمایت اجتماعی در بین دانش آموزان متوسطه شهرستان طارم
۵۱نقش روانشناسی شخصیتی در استعدادیابی ورزش فوتبال
۵۲بررسی رفتار اطلاع یابی سلامت کاربران کتابخانه های عمومی شهر بندرعباس
۵۳بررسی بلاغی-روایی ماجراهای عاشقانه و ازدواج در گرشاسب نامه اسدی طوسی
۵۴بررسی درونمایه تصوف و عرفان در اشعار مظفر النواب
۵۵بررسی سبک شناسی خطبه متقین(همام)
۵۶بررسی درونمایه هجو حکام عرب در اشعار مظفر النواب
۵۷بسامد واژه ها در تشبیهات وحشی بافقی
۵۸تحلیل ساختاری نمایشنامه ی سعادت لرزان، مردمان تیره روز علیرضا نادری بر اساس نظریه ی کنشی گرماس
۵۹تفاوت سبک روایی گلستان سعدی با مقامه های پیش از خود
۶۰جلوه های انسانیت،هویت انسانی و سازه های تکنولوژیک در عصر پسااومانیسم
۶۱جلوه های تاثیر بلاغت نبوی در زبان عربی
۶۲خوانش و ادراک متن در تفهیم فضای معماری زیست دوست باتصویرسازی فضای ذهنی طبیعت در شعر حافظ
۶۳گزارش اشکالات خطیب قزوینی بر آراء دانشمندان متقدم و معاصر خوددر علم معانی با تکیه بر ربع اول کتاب الایضاح فی شرح تلخیص المفتاح
۶۴نقد خطیب بر آراء دانشمندان متقدم و معاصر خود در علم معانی با تکیه بر ربع اول ایضاح
۶۵نقد و بررسی نسخه خطی شامل التواریخ نوشته عباسقلی خان سپهر (دوم)
۶۶تاثیر استفاده از رسانه پادکست برانگیزه یادگیری درس جغرافی دانش آموزان پایه دهم
۶۷تاثیر اعتیاد به اینترنت در بروزآسیب های اجتماعی در نوجوانان
۶۸نقش بهزیستی ذهنی در امنیت روانی کارکنان بیمارستان امیرالمومنین شهرستان زابل
۶۹روانشناسی خانواده و ازدواج و بررسی نقش خانواده و والدین در ازدواج فرزندان
۷۰نیازسنجی آموزشی هنرآموزان رشته کامپیوتر از حیث بعد دانش و ارایه ویژگی برنامه آموزشی (مورد مطالعه: هنرستان های فنی وحرفه ای شهر تهران)
۷۱تاب آوری در دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری
۷۲سلامت روان در مادران دارای فرزند با اختلال های رفتاری
۷۳کنترل پدیده ابزار لرزه در تراشکاری با تنظیم نوک ابزار و سرعت تغذیه
۷۴مقایسه تحلیلی انتقال حرارت و افت فشار فین های پر کاربرد در تاسیسات و تهویه مطبوع
۷۵بررسی تولید بیواتانول از ضایعات نان با پیش فرآوری هیدرولیز اسیدی
۷۶خشکسالی و راهکارهای کاهش اثرات آن
۷۷بررسی کیفی منابع آب زیرزمینی منطقه افیولیتی سبزوار جهت مصارف آشامیدن
۷۸پتانسیل سنجی ضایعات به عنوان منبعی موثر برای تولید انرژی زیستی اتانول
۷۹ارزیابی زیست محیطی منابع آب زیرزمینی منطقه باغجر (شمال سبزوار) جهت مصارف کشاورزی
۸۰بهینه سازی الگوریتم مورچه ها در شبکه های ad-hoc با رویکرد سطح انرژی
۸۱بررسی خواص کششی و سختی سطح چندسازه سبز پلی لاکتیک اسید - الیاف کنف
۸۲مروری برکاربرد گیاه پالایی برای حذف فلزات سنگین از آب وخاک
۸۳بررسی ارزش غذایی Bromous tomentolus (Bios) در طول دوره رویش
۸۴بررسی تاثیر سطوح چرایی بر فاکتورهای گیاهی و برخی خصوصیات فیزیکی خاک
۸۵بررسی اکوسیستم تالاب شادگان با رویکرد اقتصاد سبز
۸۶حمل و نقل سبز (مطالعه موردی : بررسی عملکرد تراموا و فونیکولار در شهر استانبول)
۸۷تالاب شادگان و عوامل تهدیدکننده آن
۸۸طراحی مدل مفهومی مولفه های کارکرد حسابداری به عنوان ابزار پاسخگویی در بخش مالیاتی اقتصاد مقاومتی
۸۹مفهوم شناسی و شاخصه های اقتصاد مقاومتی با تکیه بر اندیشه های علامه جوادی آملی (تاکید بر بخش مالیاتی)
۹۰ابزارهای مدیریتی و اقتصادی در محیط زیست
۹۱اثرکنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی مبتنی بر تحلیل مقایسه ای (ایران و ترکیه)
۹۲نقش قاعده تحذیر در مسیولیت مدنی تولیدکنندگان
۹۳بررسی عوامل رفتاری موثر بر موفقیت برنامه های توسعه سازمانی در سازمان گمرک بوشهر
۹۴احساسات و جنبش های اجتماعی با تاکید بر جنبش اصلاحی دوم خرداد
۹۵جامعه شناسی جهاد قیام عاشورا
۹۶تاثیرات استقلال کردستان عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
۹۷سیری در حقوق اساسی فدراسیون روسیه
۹۸شناخت قواعد منطقی نهاد گرایی انتخاب عقلانی: مطالعه موردی الینور اوستروم
۹۹سرمایه اجتماعی : مفاهیم و نظریه های اصلی
۱۰۰اثر مکمل آلی کروم بر برخی از فراسنجه های خونی و شکمبه ای در گاوهای فیستوله دار هلشتاین

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۳۴۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.