لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۷ کلا ۴۲۰۷ مقاله شامل ۱۷۲۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲۶۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲۲۱۸ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Possible bidirectional regulation of PITX2 and TGF-β signaling in human trabecular meshwork cells
۲Mutation screening of six exons of ABCA4 in Iranian Stargardt patients
۳Micro-RNAs that target genes potentially related to glaucoma
۴Screening of CHST6 for mutations in Iranian macular corneal dystrophy patients
۵Estimation of frequencies of four common primary congenital glaucoma causing mutations in CYP1B1 in the province of Gilan
۶تاثیر فاکتورهای محیطی در ارزیابی رودخانه طالقان کرج
۷بررسی نقش هندسه کانال آبراهه ها بر پراکنش پوشش گیاهی در میان تیپ های مختلف دشت ( مطالعه موردی: شهرستان لامرد-استان فارس )
۸بررسی نقش شکل پلان کانال آبراهه بر درصد تاج پوشش گیاهی در دشت پایکوهی ( مطالعه موردی: شهرستان لامرد-استان فارس )
۹بررسی نقش سنگریزه های سطحی بر پراکنش پوشش گیاهی در میان تیپ های مختلف دشت ( مطالعه موردی: شهرستان لامرد-استان فارس )
۱۰بررسی نقش میکروتوپوگرافی بر پراکنش پوشش گیاهی در میان تیپ های مختلف دشت (مطالعه موردی: شهرستان لامرد-استان فارس)
۱۱بررسی نقش خصوصیات خاک شناسی بر پراکنش پوشش گیاهی در میان تیپ های مختلف دشت (مطالعه موردی: شهرستان لامرد-استان فارس)
۱۲بررسی تاثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و طبقات سنی پایه مادری بر کیفیت بذر زرد تاغ (Haloxylon persicum)
۱۳بررسی اثرات زیست محیطی شیرابه زباله های خانگی بر خاک (مطالعه موردی: روستای کرود طالقان)
۱۴کاربرد نانوذرات نقره در صنایع نساجی و اثرات و پیامد های محیط زیستی آن
۱۵ارزیابی پتانسیل و آنالیز حساسیت آسیب پذیری آب های زیرزمینی استان تهران – استان البرز به روش دراستیک
۱۶استفاده از الگوی بارش در تخمین تولید مراتع ( مطالعه موردی: اراضی شور مرتاضیه )
۱۷بررسی شرایط زیستی، آشیانه گزینی، تقویت و اهداف حضور چکاوک کاکلی ( Linnaeus, 1758) Galerida cristata در زون های شهری مشهد
۱۸برآورد میزان فرسایش و رسوب با استفاده از مدل MPSIAC در محیط GIS ( مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده قمیشلو، استان اصفهان )
۱۹پیش بینی سیلاب های محتمل با دوره بازگشت های مختلف با استفاده از دبی های حداکثر لحظه ای سالانه ( مطالعه موردی: منطقه کلاه قاضی اصفهان )
۲۰بررسی تاثیر تیمارهای مختلف بر ویژگی های جوانه زنی بذور جمع آوری شده Solsola arbuscula از دو رویشگاه مختلف در منطقه اشتهارد
۲۱Evaluating the Efficacy of Ofloxacin Antibiotic and Growth Hormone on Rats’ Testicles
۲۲Effects Of Live Yeast Supplementation On Ovarian Dynamic And Reproductive Performance In Transition Dairy Cows During High Ambient Temperature
۲۳Dietary Supplementation of Organic Selenium Enhanced The Reproductive Performance of Aged Ross 308 Broiler Breeder Hens
۲۴Social Constructivism: A Theoretical Framework for Developing The Theory of The Process of Exposure to Infertility in Infertile Women in Iran
۲۵امکانسنجی پیاده محور کردن معابر شهری (نمونه موردی: میدان انقلاب تا چهارراه ولیعصر)
۲۶توزیع فضایی آسیب های رفاهی در مناطق مختلف شهر تهران
۲۷ارزیابی تاثیرات اجتماعی وفرهنگی بهسازی معابرشهری جهت تردد معلولین وسالمندان با مطالعه معابر سطح منطقه 13 تهران
۲۸بررسی نقش مولفه های احساس تعلق محله ای در افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان مطالعه موردی:نورآباد دلفان
۲۹راهبردهای ارتقای عملکرد مسجد به عنوان یک نهاد مردمی با استفاده از تکنیک QSPM
۳۰مدیریت پسماند در ایران و مقایسه با کشورهای دیگر
۳۱گیاهان بومی و منظر پردازی اقلیم های خشک شهری
۳۲لایتراکان،بتن عبور دهنده نور و کاربرد آن در معماری
۳۳استفاده بهینه از انرژی خورشیدی با تکیه بر گونه شناسی پنل ها مطالعه موردی: باغ کوهسارکرج
۳۴راهکارهای تقویت جایگاه مساجد در زمینه های علمی و پژوهشی
۳۵تبیین رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس ابتدایی شهر زنجان
۳۶پلاژیوکلاز به عنوان شاهدی از تحولات سیستم ماگمایی کانسار مس پورفیری ظفرقند،شمال شرق اصفهان
۳۷شناسایی و مدیریت انواع ریسک زنجیره تامین در یک شرکت بازرگانی الیاف نساجی به روشQFD و FMEA
۳۸مطالعه خواص ساختاری پیله کرم ابریشم پرورشی
۳۹الزامات ایجاد برنامه استراتژیکی صادرات صنعت فرش ابریشمی شمال ایران با استفاده از مدل تحلیلی( SWOT)
۴۰تاثیر عوامل پنجگانه شخصیت دانش آموزان بر میزان مشارکت در یادگیری الکترونیکی
۴۱بررسی تاثیر روش های نوین تدریس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی شهرستان آبدانان سال تحصیلی 91-92
۴۲اثربخشی مشاوره گروهی راه حل محور بر خود تنظیمی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی
۴۳داغ فقر به مثابه مانع توسعه در جوامع پیرامونی و نیمه پیرامونی (فقر مکانیکی و فقر پسامکانیکی)
۴۴بررسی رابطه هوش معنوی با درگیری شغلی در مدیران ورزشی سطح استان اصفهان
۴۵بررسی رابطه هوش هیجانی با توانمند سازی کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان اصفهان
۴۶بررسی رابطه رضایتمندی مشتریان مجموعه ورزشی شهرداری اصفهان با بهبود کیفیت خدمات مجموعه ورزشی
۴۷سبک زندگی سالم و دیدگاه دین اسلام و قرآن کریم به این مقوله ی مهم
۴۸بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی زنان و حمایت اجتماعی اطرافیان با افسردگی پس از زایمان
۴۹هژمونی وارونگی های تربیتی ؛ شناسایی عوامل مداخله گر شهروندپروری در مکتب تربیت علوی
۵۰خانواده تحت تاثیر الگوی توسعه آسیب شناسی سیاست های مبتنی بر الگوی توسعه در موضوع خانواده و بررسی علل آن
۵۱اولویت بندی مهارت های کنترل خشم
۵۲پیش بینی گرایش به خشونت براساس میزان استفاده از شبکه های اجتماعی، سبک زندگی اسلامی و حمایت اجتماعی در بین دانش آموزان متوسطه شهرستان طارم
۵۳نقش روانشناسی شخصیتی در استعدادیابی ورزش فوتبال
۵۴بررسی رفتار اطلاع یابی سلامت کاربران کتابخانه های عمومی شهر بندرعباس
۵۵بررسی بلاغی-روایی ماجراهای عاشقانه و ازدواج در گرشاسب نامه اسدی طوسی
۵۶بررسی درونمایه تصوف و عرفان در اشعار مظفر النواب
۵۷بررسی سبک شناسی خطبه متقین(همام)
۵۸بررسی درونمایه هجو حکام عرب در اشعار مظفر النواب
۵۹بسامد واژه ها در تشبیهات وحشی بافقی
۶۰تحلیل ساختاری نمایشنامه ی سعادت لرزان، مردمان تیره روز علیرضا نادری بر اساس نظریه ی کنشی گرماس
۶۱تفاوت سبک روایی گلستان سعدی با مقامه های پیش از خود
۶۲جلوه های انسانیت،هویت انسانی و سازه های تکنولوژیک در عصر پسااومانیسم
۶۳جلوه های تاثیر بلاغت نبوی در زبان عربی
۶۴خوانش و ادراک متن در تفهیم فضای معماری زیست دوست باتصویرسازی فضای ذهنی طبیعت در شعر حافظ
۶۵گزارش اشکالات خطیب قزوینی بر آراء دانشمندان متقدم و معاصر خوددر علم معانی با تکیه بر ربع اول کتاب الایضاح فی شرح تلخیص المفتاح
۶۶نقد خطیب بر آراء دانشمندان متقدم و معاصر خود در علم معانی با تکیه بر ربع اول ایضاح
۶۷نقد و بررسی نسخه خطی شامل التواریخ نوشته عباسقلی خان سپهر (دوم)
۶۸An integrated environmental management approach to industrial site selection by genetic algorithm and fuzzy analytic hierarchy process in geographical information system
۶۹تاثیر 3 ماه پیاده روی منظم بر برخی شاخص های گلیسمیک و فشار خون زنان دیابتی نوع 2
۷۰اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش ACT بر اضطراب فراگیر
۷۱بررسی تطبیقی تاثیر اجزای اقلام تعهدی عملیاتی بر سودآوری آتی و بازده آتی سهام در صنایع خودروسازی، سیمان و فلزات اساسی
۷۲بررسی علل ناکارآمدی شوراهای اسلامی شهر در مدیریت شهری (نمونه موردی: شهر زاهدان)
۷۳مدیریت ترافیک در فضاهای شهری
۷۴بررسی تاثیر درآمد مالیاتی بر سرمایه گذاری داخلی در کشورهایD 8 (رهیافت اقتصاد سنجی فضایی)
۷۵بررسی تاثیر آمیخته رسانه بر ارزش ویژه برند خدمات (مورد مطالعه بیمه ایران)
۷۶نقد بوم گرایانه و ایتالو کالوینو: ادبیاتی در خدمت محیط زیست
۷۷تاثیر پرایمینگ هورمونی و وزن بنه بر عملکرد گل و خصوصیات بنه های دختری زعفران درسال اول
۷۸تاثیر استفاده از رسانه پادکست برانگیزه یادگیری درس جغرافی دانش آموزان پایه دهم
۷۹تاثیر اعتیاد به اینترنت در بروزآسیب های اجتماعی در نوجوانان
۸۰نقش بهزیستی ذهنی در امنیت روانی کارکنان بیمارستان امیرالمومنین شهرستان زابل
۸۱روانشناسی خانواده و ازدواج و بررسی نقش خانواده و والدین در ازدواج فرزندان
۸۲نیازسنجی آموزشی هنرآموزان رشته کامپیوتر از حیث بعد دانش و ارایه ویژگی برنامه آموزشی (مورد مطالعه: هنرستان های فنی وحرفه ای شهر تهران)
۸۳تاب آوری در دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری
۸۴سلامت روان در مادران دارای فرزند با اختلال های رفتاری
۸۵کنترل پدیده ابزار لرزه در تراشکاری با تنظیم نوک ابزار و سرعت تغذیه
۸۶مقایسه تحلیلی انتقال حرارت و افت فشار فین های پر کاربرد در تاسیسات و تهویه مطبوع
۸۷بررسی تولید بیواتانول از ضایعات نان با پیش فرآوری هیدرولیز اسیدی
۸۸خشکسالی و راهکارهای کاهش اثرات آن
۸۹بررسی کیفی منابع آب زیرزمینی منطقه افیولیتی سبزوار جهت مصارف آشامیدن
۹۰پتانسیل سنجی ضایعات به عنوان منبعی موثر برای تولید انرژی زیستی اتانول
۹۱ارزیابی زیست محیطی منابع آب زیرزمینی منطقه باغجر (شمال سبزوار) جهت مصارف کشاورزی
۹۲بهینه سازی الگوریتم مورچه ها در شبکه های ad-hoc با رویکرد سطح انرژی
۹۳بررسی خواص کششی و سختی سطح چندسازه سبز پلی لاکتیک اسید - الیاف کنف
۹۴مروری برکاربرد گیاه پالایی برای حذف فلزات سنگین از آب وخاک
۹۵بررسی ارزش غذایی Bromous tomentolus (Bios) در طول دوره رویش
۹۶بررسی تاثیر سطوح چرایی بر فاکتورهای گیاهی و برخی خصوصیات فیزیکی خاک
۹۷بررسی اکوسیستم تالاب شادگان با رویکرد اقتصاد سبز
۹۸حمل و نقل سبز (مطالعه موردی : بررسی عملکرد تراموا و فونیکولار در شهر استانبول)
۹۹تالاب شادگان و عوامل تهدیدکننده آن
۱۰۰طراحی مدل مفهومی مولفه های کارکرد حسابداری به عنوان ابزار پاسخگویی در بخش مالیاتی اقتصاد مقاومتی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴۲۰۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.