لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سال ۱۳۹۷ کلا ۳ مقاله شامل ۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱نظام سازی قرآن بنیان؛ چیستی، چرایی و چگونگی
۲تبیین و تحلیل ماهیت از منظر قیصری و علامه طباطبایی
۳امکان سنجی فقهی استفاده از روش تامین مالی افزایش مالیات (TIF) در طرح های زیربنایی حمل و نقل ایران
۴ترسیم صورت بندی تطورات گفتمانی گفت و گوهای قرآنی
۵عرفان مدرن؛ چالشی نو در برابر عرفان اسلامی (بازخوانی عرفان مدرن و نقد سویه انسان شناختی آن)

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.