لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علم و فرهنگ در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران دانشگاه علم و فرهنگ در سال ۱۳۹۴ کلا ۱۶۶ مقاله شامل ۱۴۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۴ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۳ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Social support and dairy products intake among adolescents: a study from Iran.
۲Demographic and obstetric factors affecting women's sexual functioning during pregnancy.
۳Clinical diagnosis of pelvic endometriosis: a scoping review.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۶۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.