لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی پژوهشگاه هوافضا در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران پژوهشگاه هوافضا در سال ۱۳۹۷ کلا ۸ مقاله شامل ۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۴ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ارزیابی عملکرد روش پردازش موازی MPI در کاهش زمان محاسباتی ضریب فشار جریان حول جسم به روش قطعات چشمه
۲بکارگیری پردازش موازی در تحلیل فلاتر صفحه چندلایه کامپوزیتی
۳نقش دبی مایع بر بار و جریان الکتریکی در روند شکل گیری مخروط-جت در پدیده الکترواسپری
۴تاثیر پتانسیل الکتریکی بر بار و جریان الکتریکی در پدیده الکترواسپری در حالت مخروط-جت

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.