لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشکده محیط زیست در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشکده محیط زیست در سال ۱۳۹۷ کلا ۳۷ مقاله شامل ۲۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۴ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۵ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱The Gray Toad-headed Agama, Phrynocephalus scutellatus, on the Iranian Plateau: The degree of niche overlap depends on the phylogenetic distance
۲Plasmonic Ag/Ag2O nanoparticles anchored needle-like Bi2O3 as an efficient visible-light-driven nanocomposite photocatalyst
۳Ordered meso- and macroporous perovskite oxide catalysts for emerging applications.
۴Sycamore failure hazard classification model (SFHCM): an environmental decision support system (EDSS) in urban green spaces
۵Advances in bioleaching for recovery of metals and bioremediation of fuel ash and sewage sludge.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.