لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس در سال ۱۳۹۷ کلا ۶۶ مقاله شامل ۶۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۴ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Modeling of FMISO [F
۲Seismic stability analyses of reinforced tapered landfill cover systems considering seepage forces.
۳The pivotal role of angiogenesis in a multi-scale modeling of tumor growth exhibiting the avascular and vascular phases.
۴The effects of high-intensity interval training on reverse cholesterol transport elements: A way of cardiovascular protection against atherosclerosis.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۶۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.