لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت در سال ۱۳۹۴ کلا ۹ مقاله شامل ۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی رابطه رهبری دانش با مسئولیت اجتماعی و معنویت سازمانی مطالعه موردی کمیته امداد امام خمینی ره استان کهگیلویه و بویراحمد
۲بررسی رابطه جو سازمانی با رضایت شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهریاسوج در سال تحصیلی 94-93
۳برآورد تابع تقاضای گوشت ماهی و قرمز در ایران
۴بررسی تاثیر اجرای آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه
۵بررسی تطبیقی جرایم رشا و ارتشا در حقوق کیفری ایران و کنوانسیون بین-المللی مبارزه با فساد
۶استراتژی عملکرد بهینه سیستم ذخیره انرژی باتری برای کاربردهای یپک سایی سیستم قدرت
۷تخمین تابع تقاضا واردات شکر در ایران (90-1360)
۸تاثیرطول کارگذاری زبری های مصنوعی غیر ممتد بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش شیبدار با شیب معکوس
۹The comparison of technical factors of male and female handball teams of world Cup 2013

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.