لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت در سال ۱۳۹۶

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت در سال ۱۳۹۶ کلا ۴۳ مقاله شامل ۳۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۸ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی رابطه رضایت شغلی و اخلاق کار دبیران تربیت بدنیآموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد
۲بررسی معادلات انتقال انتشار در حالت دو بعدی و مقایسه آن با روش تحلیلی دیفرانسیل کوادراچر
۳بررسی مقدار آلودگی در عمق های مختلف با استفاده از معادلات انتقال انتشار در حالت یک بعدی و مقایسه آن با روش تحلیلی دیفرانسیل کوادراچر
۴بررسی آزمایشگاهی اثر نوع سیستم زهکش برمیزان نشت از بدنه و پی سد خاکی همگن
۵بررسی ارتباط بین هزینهیابی مبتنی بر فعالیت 1 و بهبود عملکرد مالی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایلام
۶بررسی نقش اثر منفی تقسیم سود بر سرمایه گذاری، برای شرکت های با کیفیت بالاتر گزارشگری مالی، نسبت به شرکت های با کیفیت پایین گزارشگری مالی
۷بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی در تعدیل تضاد بین تصمیمات سرمایه گذاری و تقسیم سود شرکت ها
۸مقایسه پیش بینی سود بر سرمایه گذاری ها در شرکت های با کیفیت متفاوت گزارشگری مالی
۹بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر نوآوری استراتژیک و عملکرد شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام (B.I.P.C)
۱۰شفافیت سود و ریسک نقد شوندگی شرکتها با توجه به اندازه شرکت و اهرم مالی
۱۱مدل سازی ارزیابی ریسک حسابرسی (استفاده از یک مشتق دیگر به جای استفاده از مدل پایگاه دانش)
۱۲بررسی رابطه بین برنامه ریزی استراتژیک با بهبود عملکردکارکنان شاغل درآموزش و پرورش شهرستان چرام در سال 1395
۱۳بررسی رابطه بین توسعه مدیریت دانش با بهبود عملکردکارکنان شاغل درآموزش و پرورش شهرستان چرام در سال 1395
۱۴بررسی موانع و مشکلات حسابرسی در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در دستگاه های اجرایی (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد)
۱۵بهینهسازی چند منظورهی یک موتور آهنربای دایم شار محوری دو وجهی درایو مستقیم با هدف بیشینه سازی بازده و چگالی گشتاور
۱۶طراحی بهینه و مدلسازی یک موتور آهنربای دایم شار محوری سرعت پایین با استفاده از تکنیک الگوریتم ژنتیک و آنالیز اجزاء محدود شبه-سه بعدی
۱۷از بین بردن نویز تصاویر استخراج نفت با فیلترهای شبکه عصبی و تشخیص حباب های تصاویر با تبدیل هاف
۱۸سهم حسابرس (حسابدار قانونی) در اداره امور شرکت ها مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
۱۹بررس رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس بر سهم حسابدار قانونی در اداره امور شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
۲۰مطالعه تطبیقی به منظور گذار بانک ها از بنگاه داری به سمت بانکداری مطالعه موردی بانک قوامین استان کهگیلویه و بویراحمد
۲۱بررسی ارتباط بین هزینه یابی مبتنی بر فعالیت و بهبود عملکرد مالی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایلام
۲۲بررسی ارتباط بین وضعیت اقتصادی اجتماعی با آمادگی جسمانی دانش آموزان
۲۳زبان عرفانی و اشارات برمبنای حدیث لولاک لماخلقت الافلاک
۲۴بررسی اثرات زیست محیطی احداث کارخانه پتروشیمی دهدشت بر سفره آب زیرزمینی دشت کلاچو با استفاده از مدل ریاضی
۲۵مطالعه آماری هدایت الکتریکی، جامدات محلول و سولفات در منابع آب زیر زمینی دشت دهدشت سمغان
۲۶تحلیل هیدروشیمیایی آماری آلودگی منابع آب زیر زمینی دشت دهدشت سمغان (مورد مطالعه: نیترات و فسفات)
۲۷عوامل تاثیرگذار بر تاخیر زمانی پروژه های راهسازی منتهی به شهرستان با رویکرد فازی ( مطالعه موردی شهرستان دهدشت)
۲۸بررسی رتبه بندی آیتم های شکست در حالت میانگین حسابی و هندسی بر تاخیر پروژه های راهسازی منتهی به شهرستان دهدشت
۲۹علل تاخیر پروژه های راهسازی منتهی به شهرستان با میانگین حسابی (مطالعه موردی شهرستان دهدشت)
۳۰بررسی تاخیر پروژه های عمرانی از دو روش میانگین هندسی و حسابی با استفاده از روش های آماری (مطالعه موردی شهر دهدشت)
۳۱بررسی عوامل موثر بر استراتژی های مدیریت دانش و تاثیر آن بر توانمندسازی کارکنان
۳۲بررسی اثر خدمات مشاوره حسابرس داخلی بر عملکرد شرکت
۳۳بررسی تاثیر توزیع اسناد خزانه اسلامی به جای وجه نقد در دستگاه های اجرایی براجرای طرح های عمرانی مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد
۳۴بررسی رابطه بین ابعاد ساختاری و اعتماد سازمانی و تاثیر آن بر بهبود عملکرد فردی کارکنان اداره آموزش و پرورش اهوازدر سال 1395
۳۵بررسی تاثیر بار مالیاتی، درآمد، تورم و بیکاری بر فرار مالیاتی مطالعه موردی :شهرستان کهگیلویه
۳۶بررسی اثر خدمات مشاوره حسابرس داخلی بر عملکرد شرکت
۳۷بررسی تاثیربه کارگیری ابزارهای عملیاتی حسابداری مدیریت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۳۸بررسی تاثیر رهبری دانش گرا بر فعالیت های مدیریت دانش و عملکرد نوآورانه (مطالعه موردی: شرکت فولادخوزستان)
۳۹توصیف، بررسی وآسیب شناسی سد و نیروگاه برق آبی مارون بهبهان از نظر پدافند غیرعامل در جنگ نوین و ارایه راهکار برای مقابله با تهدیدات وآسیب های احتمالی
۴۰بررسی فقهی حقوقی ولایت در تادیب موارد و آثار آن
۴۱ظهور ایلات لیراوی کوه در احشام کرایی
۴۲تاثیر رژیم 14 روزه محدودیت کربوهیدرات با تمرین مقاومتی بر شاخص های نیمرخ لیپیدی، قند خون و ترکیب بدنی در دختران چاق در دوره بلوغ
۴۳تاثیر محدودیت رژیم کربوهیدارت همراه تمرین مقاومتی بر شاخص قند خون و ترکیب بدنی دختران چاق نوجوان

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.