لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه جامع علمی کاربردی در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران دانشگاه جامع علمی کاربردی در سال ۱۳۹۴ کلا ۹۶۰ مقاله شامل ۹۱۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۳۵ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱مروری جامع بر سنتز نانوذرات اکسید تیتانیوم
۲تصفیه زیستی پساب کاستیک مصرف شده در واحدهای الفین صنایع پتروشیمی
۳بررسی تاثیرآگاهی از برند و درک قیمت بر خرید مجدد محصولات فروشگاههای زنجیرهای
۴آنالیزریسک شبکه ها درحملات هدفمند بااستفاده ازتئوری گراف و مدل لئون تیف
۵بررسی تاثیر عوامل شناختی و انگیزشی بر پیامدهای دوره های آموزش کارآفرینی در دانشجویان مرکز آموزش علمی و کاربردی فنی و حرفه ای مشهد
۶بررسی ساختار عمودی وافقی توده های جنگلی کمتر دست خورده و بهره برداری شده در جنگل های سردشت
۷خشکسالی و تاثیرات آن بر توسعه پایدار شهر اصفهان با بکارگیری شاخص SPI
۸بررسی ای در باب امنیت شبکه ی هوشمند و منازل هوشمند: مسائل، چالش ها واقدامات متقابل
۹تبیین ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه در کهن الگوها و نقش آن درهویت معماری و شهرسازی ایران
۱۰ارزیابی روش های نوین تثبیت شیروانی خاکی در مقابل زلزله
۱۱تعیین میزان پذیرش آموزش الکترونیکی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
۱۲بررسی تحلیلی صندو قهای سرمایه گذاری
۱۳جایگاه دانش حسابداری و حسابرسی در متون دینی
۱۴بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی و کیفیت خدمات با رضایت مشتری مورد مطالعه:شعب موسسه اعتباری قرض الحسنه ولیعصر (عج)
۱۵کار آفرینی و استراتژی اقیانوس آبی در مدیریت دولتی با نگاه ویژه به اقتصاد مقاومتی
۱۶سرمایه اجتماعی و رابطه آن با کارآفرینی سازمانی در سیستم بانکی مورد مطالعه :بانک کشاورزی
۱۷جایگاه استراتژی مدیریت استعداد و تاثیر آن بر مولفه های عدالت سازمانی
۱۸پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی با استفاده از حمایت سازمانی ادراک شده
۱۹شناسایی عوامل راهبردی مؤثر بر توانمندسازی مدرسان دانشگاه مطالعه موردی: دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد خوزستان
۲۰استفاده از تکنیک AHP FUZZY جهت تعیین مکان مناسب احداث اردوگاههای اسکان اضطراری برای مقابله با بحران
۲۱بررسی تاثیر عوامل موفقیت مدیریت دانش بر یادگیری سازمان مطالعه موردی:دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس
۲۲بررسی رابطه رهبری کاریزماتیک اعضای هیئت علمی باانگیزش تحصیلی مطالعه موردی: دانشگاه آزاداسلامی واحدکازرون
۲۳بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر توانمند سازی کارکنان مطالعه موردی:پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان مازندران
۲۴بررسی مدیریت تحول فرهنگی در کشور
۲۵روانشناسی شخصیت از دیدگاه اسلام و قرآن
۲۶بررسی مدیریت روستایی و ارائه راهکارهایی برای بهبودی و توسعه آن
۲۷بررسی مدیریت محیط زیست و نقش آن در بهبود ایمنی محیط زیست
۲۸مبانی نظری مدیریت دانش و تأثیر آن در سازمان های آموزشی
۲۹مبانی نظری مدیریت و رهبری اخلاق اسلامی
۳۰بررسی عوامل موثر بر اعتماد عمومی در جلب مشارکت مردمی مورد مطالعه: مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)
۳۱بررسی عوامل موثر بر شایستگی کارکنان فروش
۳۲بررسی تاثیر ابزارهای آموزش بر سطح دانش و نگرش گردشگران محیطهای طبیعی مطالعه موردی:مناطق گردشگری شهرستان بوکان
۳۳بررسی مشکلات و جدیدترین رویکردهای تست نفوذ با هدف بهبود روش های کنونی
۳۴مدیریت تحول در سازمانهای هزاره سوم
۳۵شناسایی خودکار اختلالات دست نویس اعداد تک رقمی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی روی سیستم های اندروید
۳۶بررسی تأثیر اقلیم بر معماری بومی پایدار
۳۷بررسی رابطه محیط زیست و توسعه پایدار شهری
۳۸بررسی بافت های فرسوده شهری و ارائه راهکارهای جهت حل مشکلات آن
۳۹بررسی نقش مشارکت مردمی در توسعه مدیریت شهری
۴۰اسکان غیررسمی چالشی برای رسیدن به توسعه پایدار شهری و ارائه راهکارهایی جهت ساماندهی آن
۴۱بررسی مشکلات سکونت گاه های غیررسمی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود وضعیت آن
۴۲بام سبز و توسعه پایدار شهری
۴۳تأثیر مصالح ساختمانی بر معماری پایدار و نقش انرژی های پاک در آن
۴۴معماری پایدار و نقش مصالح پایدار در آن
۴۵رابطه فرهنگ، هویت و منظر شهری در معماری
۴۶مطالعه دیدگاه صاحبنظران دانشگاهی درباره روش های تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاه های صنعتی کشور
۴۷بررسی چسبندگی هزینه ها در دوره پس از کاهش فروش، در شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
۴۸مدل سازی دانشجو در آموزش هوشمند
۴۹شناسایی و حذف حملات سیاه چاله در پروتکل مسیر یابی DSR با استفاده از جدول همسایگی گره ها در شبکه های موردی سیار بی سیم
۵۰ارزیابی توان ها و قابلیت های بافت قدیم در توسعه پایدارگردشگری با استفاده از مدل SWOT ،نمونه موردی: بافت قدیم شهر دزفول
۵۱بررسی تاثیر بانکداری الکترونیک بر ارتقای کیفیت ، بهره وری و تعالی سازمانی
۵۲مطالعه الگوهای رفتار اقتصادی والدین و کودکان
۵۳مالیات بر ارزش زمین و تاثیر آن بر اقتصاد شهری
۵۴مقایسه تعاونیهای برتر با سایر تعاونیها از دیدگاه اخلاق کسب و کار(مطالعه موردی : تعاونیهای استان یزد)
۵۵بررسی تأثیر ویژگیهای تیمی متشکل از مدیران و مشاوران عالی بر تصمیم گیری استراتژیک (مورد مطالعه – شرکت بیمه ملت)
۵۶پردازش خودکار از دست نویس فارسی جهت درست نوشتن حروف برای مقطع اول دبستان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی روی سیستم های اندروید
۵۷تحلیلی بر نقش برنامه ریزی کالبدی با رویکرد کاهش آسیب پذیری سازه های شهری در برابر وقوع حوادث زلزله
۵۸نقش پایگاه داده زمینی در مدیریت و کنترل بحران ها (بررسی موردی: دریاچه ارومیه)
۵۹ارزیابی تاثیرگذاری طرح اولیه یک مدل پیشنهادی از سیستم آموزش الکترونیکی انطباقی بر عملکرد دانشجویان
۶۰بررسی و تحلیل فرهنگ و هویت شهر اری ترین در اندیمشک
۶۱تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای در گستره استان خوزستان و تعیین طیف های خطر یکنواخت بر مبنای نقشه های پهنه بندی خطر شتاب طیفی
۶۲بررسی میزان تاثیر روابط کاهندگی طیفی در نتایج حاصل از تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای
۶۳تجدید حیات بافت دارای افت شهری شهر دزفول با کاربرد مدل دلفی
۶۴دیدگاه مجاز شهری و پیشگیری از جرم یا جنایت از طریق طراحی زیست محیطی شهر بریتانیا
۶۵توسعه معماری پایدار در اقلیم گرم و نیمه مرطوب و تاثیر آن بر طراحی شهری مطالعه موردی شهر دزفول
۶۶مطالعه تطبیقی تزیینات مساجد ایران و معماری قبل از اسلام
۶۷بررسی اصل محرمیت در معماری مسکونی مناطق سرد و خشک ایران
۶۸صورتبندی پیوند حقوق و تکالیف شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جایگاه آن در توسعه پایدار ایران
۶۹بررسی مدیریت بحران درکتابخانه های مؤسسات و مراکز تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
۷۰بررسی مقایسه ای محتوای تعارضات زنان فرهنگی و خانه دار در خانواده های شیرازی
۷۱بررسی و شناخت پدیده کودک آزاری در ایران
۷۲بررسی عوامل موثردرتوسعه صادرات غیرنفتی ازدیدگاه دانشگاهیان استان آذربایجان شرقی
۷۳بررسی تاثیرات هوش رقابتی بر عملکرد مدیران
۷۴بررسی نقش محوری برنامه های رسانه های کشور در توسعه فرهنگی
۷۵بازیافت کاغذ ، مولفه کلیدی در مدیریت مدرن ضایعات
۷۶بررسی ژنوتیپ های گل محمدی کردستان از نظر برخی صفات مرفولوژیکی
۷۷نماز عامل تأثیر گذار بر عوامل روانی و اجتماعی
۷۸عقل گرایی و نقل گرایی به عنوان ارزش های فردی و اجتماعی در تعالی فرهنگی
۷۹تأثیر گرایش به قرآن در سلامت روان، قدرت رهبری، شادی و خودکارآمدی جوانان
۸۰نقش عفاف در ارتقاء عزت وکرامت زنان در خانواده و جامعه بر مبنای قرآن کریم، سیره و اندیشه های اهل بیت (ع)
۸۱بررسی علل و عوامل طلاق از دیدگاه اسلامی
۸۲تربیت عقلانی؛ راهکاری برای تحقق زیست اخلاقی
۸۳شناخت توسعه فرهنگی از دیدگاه امام علی (ع)
۸۴رابطه بین پرخاشگری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته حقوق دانشگاه های جامع علمی و کاربردی و پیام نور
۸۵بررسی خصوصیات معلمان دوره راهنمایی شهرستان مهاباد از نظر دانش آموزان همان مقطع در سال تحصیلی 1390
۸۶تبیین جایگاه برنامه ریزی فرهنگی در توسعه پایدار جوامع روستایی
۸۷تعیین مدل دستیابی به سبک زندگی اسلامی مبتنی بر فرهنگ
۸۸بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی معلمان و سلامت سازمانی مدارس
۸۹بررسی تطبیقی تربیت اخلاقی از دیدگاه کلبرگ و فارابی
۹۰بررسی میزان نارضایتی شغلی معلمان و عوامل اجتماعی موثر بر آن (مطالعه موردی فرهنگیان بندرامام خمینی)
۹۱نقد و بررسی مسایل اجتماعی در رمان «کلیدر»
۹۲بررسی نقش ادراک بصری و دریافت مفاهیم محیطی در معماری پایدار
۹۳از فرم تابع عملکرد تا فرم تابع احساس
۹۴سی آداب شب یلدا و چهارشنبه سوری در آذربایجان شرقی با تاکید بر گردشگری فرهنگی
۹۵بررسی مردم شناختی عوامل موثر بر گردشگری در توسعه ی پایدار روستایی نمونه موردی روستای قلعه زنجیر شهرستان دالاهو کرمانشاه
۹۶روشهای انتقال داده با پهنای باند بالا در شبکه های WAN با تکیه بر GridFTP
۹۷ارائه ی راهکاری نوین جهت کاهش تلفات بی باری ترانسفورماتورهای شبکه ی توزیع
۹۸بررسی تکنیک های وب کاوی محتوا
۹۹کنترل و ردیابی ماکزیموم نقطه توان در سیستم مبدل انرژی بادی جدا از شبکه با الگوریتم هوشمند
۱۰۰آشکارسازی بهنگام OOS مبتنی بر تئوری درخت تصمیم

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۹۶۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.