لیست مقالات بین المللی (ISI) پژوهشگاه رنگ (موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش) در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران پژوهشگاه رنگ (موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش) در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۸ مقاله شامل ۱۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۵ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Comparison of Tooth Color Change After Bleaching With Conventional and Different Light-Activated Methods.
۲Cadmium selenide quantum dot-zinc oxide composite: Synthesis, characterization, dye removal ability with UV irradiation, and antibacterial activity as a safe and high-performance photocatalyst.
۳Chitosan in Biomedical Engineering: A Critical Review.
۴Theranostic platforms proposed for cancerous stem cells: A review.
۵Application of ZnO-Ag-Nd nanocomposite as a new synthesized nanophotocatalyst for degradation of the organic compounds: Kinetic, thermodynamic, and economic study.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.