لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه گنبد کاووس در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه گنبد کاووس در سال ۱۳۹۷ کلا ۹۷ مقاله شامل ۸۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Data envelopment analysis and interdiction median problem with fortification for enabling IoT technologies to relieve potential attacks
۲New fractional calculus and application to the fractional-order of extended biological population model
۳Synthesis of New Pyrimido[4′,5′:3,4]pyrazolo[1,2-b]phthalazine-4,7,12-triones: Derivatives of a New Heterocyclic Ring System
۴Two novel combined approaches based on TLBO and PSO for a partial interdiction/fortification problem using capacitated facilities and budget constraint
۵New exact solutions for higher order nonlinear Schrödinger equation in optical fibers
۶Exploring the potential of milkweed stalk in wood plastic manufacture
۷Interactive effects of morphine and nicotine on memory function depend on the central amygdala cannabinoid CB1 receptor function in rats
۸Optical solitons of Lakshmanan–Porsezian–Daniel model with a couple of nonlinearities
۹The Use of Two Bifidobacterium Strains Enhanced Growth Performance and Nutrient Utilization of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Fry.
۱۰The dorsal hippocampal group III metabotropic glutamate receptors are involved in morphine effect on memory formation in male mice.
۱۱Genetic diversity of superior Persian walnut genotypes in Azadshahr, Iran.
۱۲Dietary tuna hydrolysate modulates growth performance, immune response, intestinal morphology and resistance to Streptococcus iniae in juvenile barramundi, Lates calcarifer.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۹۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.