لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه زابل در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه زابل در سال ۱۳۹۷ کلا ۳۰۸ مقاله شامل ۱۸۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۶ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۲۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Pregnancy in Non-Communicating Rudimentary Horn of A Unicornuate Uterus.
۲Recent trends in rapid detection of influenza infections by bio and nanobiosensor
۳Curcumin, quercetin and atorvastatin protected against the hepatic fibrosis by activating AMP-activated protein kinase
۴Pregnancy in non-communicating rudimentary horn of a unicornuate uterus
۵Pregnancy in non-communicating rudimentary horn of a unicornuate uterus
۶Theoretical investigation of the use of nanocages with an adsorbed halogen atom as anode materials in metal-ion batteries.
۷Prevalence of bacterial vaginosis in pregnant and non-pregnant Iranian women: a systematic review and meta-analysis.
۸Experience of Nurses in Hemodialysis Care: A Phenomenological Study.
۹Influence of Radiofrequency Electromagnetic Fields on the Fertility System: Protocol for a Systematic Review and Meta-Analysis.
۱۰Characterization of soluble soybean (SSPS) polysaccharide and development of eco-friendly SSPS/TiO
۱۱Magnesium sulfate protects the heart against carbon monoxide-induced cardiotoxicity in rats.
۱۲Attitude and Practice Regarding Breast Cancer Early Detection among Iranian Women: A Systematic Review
۱۳How Should We Report the Variation of a Study Data in a Biomedical Literature?
۱۴Acute hepatic allograft rejection in pediatric recipients: Effective factors
۱۵The incidence of prostate cancer in Iran: A systematic review and meta-analysis
۱۶Serological and biochemical study of hepatitis B patients, a report from the southeast of Iran
۱۷Magnesium sulfate protects the heart against carbon monoxide-induced cardiotoxicity in rats
۱۸Cardiac involvements in patients with celiac disease by doppler tissue echocardiography compared to conventional echocardiography
۱۹How should we report the variation of a study data in a biomedical literature?
۲۰Prevalence of restless legs syndrome in pregnant women: a meta-analysis
۲۱Attitude and practice regarding breast cancer early detection among Iranian women: A systematic review
۲۲Biosynthesis of gold nanoparticles using Prosopis farcta extract and its in vitro toxicity on colon cancer cells
۲۳Characterization of soluble soybean (SSPS) polysaccharide and development of eco-friendly SSPS/TiO2 nanoparticle bionanocomposites
۲۴Ultrasound-electrospinning-assisted fabrication and sensing evaluation of a novel membrane as ultrasensitive sensor for copper (II) ions detection in aqueous environment
۲۵Prevalence of bacterial vaginosis in pregnant and non-pregnant Iranian women: a systematic review and meta-analysis
۲۶Acute Hepatic Allograft Rejection in Pediatric Recipients: Effective Factors.
۲۷Health-related quality of life of Iranian breast cancer patients: a meta-analysis and systematic review.
۲۸Prevalence of Blindness and Low Vision in Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis.
۲۹Programmed Cell Death, from a Cancer Perspective: An Overview.
۳۰Quality of life of diabetic patients with smear positive PTB in southeastern Iran: A cross-sectional study in a poor region of Iran.
۳۱The effects of prebiotic supplementation on weight gain, diarrhoea, constipation, fever and respiratory tract infections in the first year of life.
۳۲Association study of SREBF-2 gene polymorphisms and the risk of type 2 diabetes in a sample of Iranian population.
۳۳Correction to: Lack of relationship between PTEN 32-bp and TP53 16-bp Ins/Del polymorphisms and chronic hepatitis B virus infection.
۳۴Silver-choline chloride modified graphene oxide: Novel nano-bioelectrochemical sensor for celecoxib detection and CCD-RSM model
۳۵Knowledge and Source of Information About Early Detection Techniques of Breast Cancer Among Women in Iran: A Systematic Review.
۳۶Knowledge, attitude and use of complementary and alternative medicine among nurses: A systematic review
۳۷The role of blood neutrophil count and the neutrophil-to-lymphocyte ratio as a predictive factor for prostate biopsy results.
۳۸Prevalence of Blindness and Low Vision in Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis
۳۹Health-related quality of life of Iranian breast cancer patients: a meta-analysis and systematic review
۴۰Theoretical investigation of the use of nanocages with an adsorbed halogen atom as anode materials in metal-ion batteries
۴۱Serological and molecular diagnosis of Toxoplasma gondii in patients with schizophrenia
۴۲Prevalence of multiple coronary artery disease risk factors in kerman: A population-based study in Southeast Iran
۴۳Colonoscopic decompression of childhood sigmoid and cecal volvulus
۴۴The relationship between body mass index (BMI) and quality of life in Iranian primary school students in Tehran, Iran
۴۵Diarrhea in infants
۴۶Diagnosis of urinary tract infection through urine culture in newborns
۴۷Simultaneous Expression of GUS and Actin Genes by Using the Multiplex RT-PCR and Multiplex Gold Nanoparticle Probes.
۴۸Ultrasound-electrospinning-assisted fabrication and sensing evaluation of a novel membrane as ultrasensitive sensor for copper (II) ions detection in aqueous environment.
۴۹A Feasibility Study on the Implementation of Teleconsultation in Tuberculosis Patients in Zabol City of Iran.
۵۰Food Security and its Related Factors in the Rural Households of Bam City in Iran: A Logistic Regression Model Approach.
۵۱The effect of Cobb angle correction on spinal length gain in patients with adolescent idiopathic scoliosis.
۵۲The association between obesity and migraine in a population of Iranian adults: a case-control study.
۵۳Brain Imaging Findings in Children with Headache.
۵۴Nurses' Attitude for Using Barcode Medication Administration System in a Developing Country.
۵۵Colonoscopic decompression of childhood sigmoid and cecal volvulus.
۵۶Prevalence of Multiple Coronary Artery Disease Risk Factors in Kerman: A Population-Based Study in Southeast Iran.
۵۷Anti-cancer study and whey protein complexation of new lanthanum(III) complex with the aim of achieving bioactive anticancer metal-based drugs.
۵۸The Nomogram of Penile Length and Circumference in Iranian Term and Preterm Neonates.
۵۹The incidence of kidney cancer in Iran: a systematic review and meta-analysis.
۶۰The relationship between health-promoting lifestyle and sleep quality in postmenopausal women.
۶۱Serological and molecular diagnosis of
۶۲Arg753gln and Arg677 Trp Polymorphisms of Toll-Like Receptor 2 In Acute Apical Abscess.
۶۳Vitamin D deficiency in relation to general and abdominal obesity among high educated adults.
۶۴Degradation of macrolide antibiotics via sono or photo coupled with Fenton methods in the presence of ZnS quantum dots decorated SnO
۶۵Hypothyroidism and Hypoparathyroidism in Thalassemia Major Patients: A Study in Sistan and Baluchestan Province, Iran.
۶۶Data for inactivation of free-living
۶۷Depression, sexual dysfunction and sexual quality of life in women with infertility.
۶۸The incidence of prostate cancer in Iran: a systematic review and meta-analysis.
۶۹Endometriosis of Diaphragm: A Case Report.
۷۰Determination of carbamazepine in urine and water samples using amino-functionalized metal-organic framework as sorbent.
۷۱Prevalence of Chronic Kidney Disease in Iranian General Population: A Meta-Analysis and Systematic Review.
۷۲Antiviral activity of Veronica persica Poir. on herpes virus infection.
۷۳Pulicaria vulgaris Gaertn. essential oil: an alternative or complementary treatment for Leishmaniasis.
۷۴Pullulan gum production from low-quality fig syrup using Aureobasidium pullulans.
۷۵Satyrium nepalense, a high altitude medicinal orchid of Indian Himalayan region: chemical profile and biological activities of tuber extracts.
۷۶Susceptibility of Leishmania major to Veronica persica Poir. extracts - In vitro and in vivo assays.
۷۷Veronica persica Poir. extract - antibacterial, antifungal and scolicidal activities, and inhibitory potential on acetylcholinesterase, tyrosinase, lipoxygenase and xanthine oxidase.
۷۸In vitro and in vivo assessment of free radical scavenging and antioxidant activities of Veronica persica Poir.
۷۹Cardioprotective effects of insulin on carbon monoxide-induced toxicity in male rats.
۸۰Hyaluronan magnetic nanoparticle for mitoxantrone delivery toward CD44-positive cancer cells.
۸۱Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection among Iranian pregnant women: a systematic review and meta-analysis.
۸۲Effect of aromatherapy interventions on hemodialysis complications: A systematic review.
۸۳The regulatory role of curcumin on platelet functions.
۸۴Toll-Like Receptor 4 as an Immune Receptor Against Mycobacterium tuberculosis: A Systematic Review.
۸۵A comparison of the effects of ENTONOX inhalation and spinal anesthesia on labor pain reduction and apgar score in vaginal delivery: a clinical trial study.
۸۶Cervical cancer in Iran: integrative insights of epidemiological analysis.
۸۷Occurrence of
۸۸Beneficial effects of killed Tsukamurella inchonensis on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) growth, intestinal histology, immunological, and biochemical parameters.
۸۹Computer-aided drug design and drug pharmacokinetic prediction: a mini-review.
۹۰Antifungal effects of ethanolic and aqueous extracts of
۹۱Resveratrol: A Double-Edged Sword in Health Benefits.
۹۲An Overview of Celiac Disease in Childhood Type 1 Diabetes.
۹۳Quantitative and qualitative analysis of dental clinics waste in Zabol city, Iran.
۹۴Cholelithiasis in Thalassemia Major Patients: A Report from the South-East of Iran.
۹۵Metallo-beta-Lactamase-producing Pseudomonas aeruginosa in Iran: a systematic review and meta-analysis.
۹۶Determination and Diversity of Bovine Coccidia in Zabol, East of Iran.
۹۷Scrophularia Atropatana Extract Reverses TP53 Gene Promoter Hypermethylation and Decreases Survivin Antiapoptotic Gene Expression in Breast Cancer Cells
۹۸Biological studies of synthesized silver nanoparticles using Prosopis farcta.
۹۹Data for the prevalence of nurses׳ burnout in Iran (a meta-analysis dataset).
۱۰۰Cancer Pain Management Among Oncology Nurses: Knowledge, Attitude, Related Factors, and Clinical Recommendations: a Systematic Review.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۰۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.