لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه زابل در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه زابل در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۴۴ مقاله شامل ۱۲۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۱۹ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱تعیین معیارهای موثر در پتانسیل سنجی دشت سیستان جهت احداث نیروگاه های بادی
۲اهمیت استفاده از انرژی باد دشت سیستان به عنوان انرژی نوین
۳بررسی وضعیت رویشگاه های طبیعی درخت انار شیطان در جنوب استان کرمان
۴اهمیت زادآوری مصنوعی گونه های در خطر انقراض از جمله درخت انار شیطان در ایران
۵نقش اکوتوریسم بر توسعه پایدار
۶دانش بومی گونه پنیرباد (Withania Coagulance) در شهرستان خاش
۷دانش بومی گونه لانتی (Taverniera cuniefolia) در شهرستان خاش
۸تاثیر اندازه بذر و جنین در استقرار گیاهچه و عملکرد ارقام ماش تحت تنش خشکی
۹معرفی گونه درختی کهور ایرانی (pis cineraria)
۱۰بررسی وضعیت غلظت فلزات سنگین خاک های اطراف کارخانه سیمان و اثرات آن
۱۱تخمین بارندگی با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی در استان گیلان
۱۲برآورد بارش ماهانه با استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی مصنوعی فازی در استان گیلان
۱۳اثر فرآوری حرارتی بر ترکیبات شیمیایی و فراسنجه های تولید گاز نیام کهور پاکستانی (Prosopis julifora)
۱۴اثر سود بر ترکیبات شیمیایی و تجزیه پذیری ماده خشک نیام کهور پاکستانی (Prosopis julifora)
۱۵اثر فرآوری شیمیایی و حرارتی بر ترکیبات شیمیایی و تجزیه پذیری ماده خشک در ذرت دندان اسبی
۱۶اثر فرآوری حرارتی بر ترکیبات شیمیایی و تجزیه پذیری ماده خشک در ذرت شیرین
۱۷اثر فرآوری حرارتی بر ترکیبات شیمیایی و فراسنجه های تولید گاز نیام کهور ایرانی (Prosopis Cineraria)
۱۸نقش عشایر و بهره برداران از منابع طبیعی در توسعه صنعت اکوتوریسم در ایران
۱۹اثر اسانس اکالیپتوس بر برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون در بلدرچین ژاپنی طی دوره تخم گذاری
۲۰بررسی عملکرد سیستم ایمنی ذاتی بلدرچین خالدار ایتالیایی در گروه بندی فنوتیپی صفات رشد
۲۱برآورد همبستگی های ژنتیکی صفات اولیه رشددر بلدرچین خالدار ایتالیایی
۲۲تاثیر افزودن پودر پرسیاوشان بر جیره غذایی بر پاسخ ایمنی همورال بلدرچین ژاپنی طی دوره تخم گذاری
۲۳اثر افزودن دانه اسفرزه به جیره غذایی بر عملکرد بلدرچین ژاپنی طی دوره تخم گذاری
۲۴ارزیابی پارامترهای منحنی تولید تخم در بلدرچین خالدار ایتالیایی
۲۵برآورد همبستگی های ژنتیکی صفات رشد و ایمنی همورال در بلدرچین خالدار ایتالیایی
۲۶اثر دانه اسفرزه بر برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون در بلدرچین ژاپنی طی دوره تخم گذاری
۲۷اثرافزودن اسانس اکالیپتوس به جیره غذایی بر عملکرد بلدرچین ژاپنی طی دوره تخم گذاری
۲۸بررسی مجازات های جایگزین حبس برای کودکان بزهکار
۲۹مطالعه سواد حقوقی مربیان تربیت بدنی در منطقه سیستان
۳۰مقایسه فرسوده گی شغلی در بین اساتید فعال و غیر فعال در فعالیت ورزشی شنای دانشگاه زابل
۳۱بررسی نحوه گذران اوقات فراغت و رضایت مندی اساتید و دانشجویان دانشگاه زابل امکانات ورزشی
۳۲ضرورت و چگونگی استفاده از داده های ثقل سنجی ماهواره ای در واسنجی یک مدل هیدرولوژی
۳۳اثر نفوذپذیری دیوار موازی روی عملکرد هیدرولیکی آن پیرامون تکیه گاه پل
۳۴شبیهسازی اثرات دمای هوا بر رفتار آلودگی در مخازن سطحی
۳۵ارزیابی نقش بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری در توسعه پایدار با رویکرد مشارکتی (نمونه موردی: شهر ایرانشهر)
۳۶یادگیری مشارکتی و پیشرفت تحصیلی
۳۷چگونه توانستم مهارت نوشتاری دانش آموزان را در درس زبان انگلیسی بهبود دهم
۳۸تجزیه و تحلیل ساختار حکایت شیر و نخجیران بر اساس نظریه ولادیمیر پراپ
۳۹بیىامتىیت قرآن و حدیث در آیینه اسکندری امیرخسرو دهلوی
۴۰تحلیل روایت شناختی شش روایت از هدهد و سلیمان
۴۱بررسی تطبیقی نمودهای مرد مثالی در شعر سیمین بهبهانی و سعادالصباح
۴۲تحلیل روایت توبه نصوح مثنوی معنوی بر پایه نظریه گریماس
۴۳بررسی عنصر زمان در روایت شیر ونخچیران مثنوی بر اساس نظریه ژرارد ژنت
۴۴مهدویت و جنبش های موعودگرایانه در عصر امویان
۴۵بررسی روشهای تبلیغی پیامبر اکرم (ص) در مکه
۴۶سیمای حضرت زهرا (س) از نگاه مستشرقان و متفکران اسلامی (امام خمینی (ره) ایت ا...مطهری،ایت ا...جوادی آملی)
۴۷واکاوی چرایی و چگونگی روش های تبلیغی پیامبر اکرم (ص) در مدینه
۴۸نقد دیدگاه خاورشناسان در باره نقش اخذ جزیه از اهل کتاب در گروش آنان به اسلام
۴۹بررسى مولکولى میزان شیوع آناپلاسما در گاوهاى منطقه سیستان
۵۰مطالعه ى کالبدشناسى و بافت شناسى بصل النخاع و نخاع شترمرغ آفریقایى
۵۱گزارش بیمارى بابزیوز با روش مولکولى در گاوهاى منطقه سیستان
۵۲بررسی اثرات خشکسالی بر میزان مهاجرت در بین کشاورزان روستایی شهرستان زهک
۵۳نقش آموزه های اسلام در بهره برداری پایدار از منابع طبیعی
۵۴بررسی تفاوت آبشویی و انتقال املاح در خاک
۵۵توسعه ی نظریه رفتار برنامه ریزی شده و کاربرد آن در حفاظت منابع آب کشاورزی
۵۶سازگاری کشاورزان به خشکسالی: گزیداری برای تحقق پایداری کشاورزی
۵۷واکاوی روانشناختی و اجتماعی حفاظت منابع آب: راهکاری برای کاهش آسیب پذیری در مقابل کم آبی
۵۸بررسی تاثیر آزاد سازی تجاری بر عرضه داخلی و صادرات محصولات منتخب کشاورزی در ایران
۵۹ایجاد منطقه آزاد تجاری سیستان و نقش آن بر توسعه اقتصادی منطقه
۶۰BIODEGRADATION OF PHENOL USING STAPHYLOCOCCUS SP. ISOLATED FROM HOUSEPLANT POTTING SOIL
۶۱SHELF LIFE EXTENSION OF SILVER CARP DURING STORAGE USING NATURAL PRESERVATIVE
۶۲STRUCTURAL AND FUNCTIONAL DESIGN AND EVALUATION OF NEW IMMUNOTOXIN STRUCTURES AFFECTING LIVER CANCER IN QUASI-PHYSIOLOGICAL CONDITIONS
۶۳COMPARISON OF CLASSICAL AND ALTERNATIVE PATHWAYS OF SERUM COMPLEMENT OF KHAZAK AGAINST AVIAN PATHOGENIC ESCHERICHIA COLI
۶۴THE EFFECT OF COMPLEMENT SYSTEM OF KHAZAK AND BROILER SERUM AGAINST AVIAN PATHOGENIC ESCHERICHIA COLI: AN INVITRO EXPERIMENTAL STUDY
۶۵تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای مطالعه: موردی حوزه آبریز سرباز در استان سیستان و بلوچستان
۶۶تهیه نقشه شماره منحنی CN حوزه آبریز سرباز با استفاده از RS و GIS
۶۷تاثیر تغذیه مصنوعی به روش پخش سیلاب بر سطح آب های زیرزمینی و نفوذپذیری (مطالعه موردی: آبخوان پسکوه سراوان)
۶۸بررسی تاثیر پخش سیلاب در شرایط خشکسالی بر روی سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان پسکوه سراوان)
۶۹رگرسیون لجستیک و کاربرد آن در حل مسایل علوم مختلف
۷۰بررسی راهکارهای مقابله با خشکسالی
۷۱بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر پدیده خشکسالی
۷۲بررسی تاثیر خشکسالی بر منابع آب
۷۳مقایسه دقت شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چند متغیره در پیش بینی بارندگی سالانه زاهدان وخاش
۷۴پیش بینی بارش سالانه استان سیستان وبلوچستان (مطالعه موردی: زابل و ایرانشهر) با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
۷۵ارزیابی اثر محرک های زیستی آمینول فورته و کادوستیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ماش
۷۶بررسی اثر کود پتاسیم بر ویژگی های کمی و کیفی گیاهی دارویی اسفرزه (Plantago Ovata)، در شرایط تنش خشکی
۷۷Investigating the Impact of Climate Change on Agricultural Sector and Strategies to Deal with it
۷۸Evaluation of FAO Penman–Monteith and Alternative Methods for Estimating Reference Evapotranspiration with Missing Data in Eqlid County
۷۹بررسی تاثیر آب مغناطیسی بر کارایی مصرف آب
۸۰شبیهسازی اثرات پارامتر محیطی باد بر روی توزیع زمانی و مکانی غلظت آلاینده در مخازن سطحی با استفاده از مدلCE-QUAL-W2
۸۱تحلیل آماری عملکرد دیوار برشی فولادی با توجه به عدم قطعیت در خواص مصالح و ضخامت جداره دیواره
۸۲بررسی زبان و جنسیت در ادبیات کودک (مطالعه موردی: افسانه شعبان نژاد، شکوه قاسم نیا)
۸۳بررسی کانون سازی در مجموعه داستان های خاک آشنا از اسماعیل فصیح
۸۴بررسی تقابل زمان روایی و زمان متن در رمان شراب خام از اسماعیل فصیح
۸۵کاربرد واژگان زنانه در کتاب یکشنبه آخر از منظر زبان و جنسیت
۸۶مولفه های نوشتار زنانه در کتاب زیتون سرخ
۸۷بررسی انواع هنجارگریزی در اشعار خلیل الله خلیلی
۸۸بررسی هنجارگریزی در اشعار محمدکاظم کاظمی
۸۹معناشناسی واژه دری و علم در قرآن کریم
۹۰Investigation of Anti-bacterial Properties of Silver Nanoparticles Biosynthesized Using Extract of White Tea
۹۱Selective Formation of H2 in the Water-Gas Shift Reaction over Fe-Mn/TiO2 Prepared by New Method
۹۲اختلالات دیکته نویسی دانش آموزان و روش های بهبود آن
۹۳تاثیر روش تدریس بدیعه پردازی بر خلاقیت دانش آموزان پایه هفتم(نمونه موردی: کلاس تدریس زبان، مدرسه عفاف روستای حاجی آباد منطقه سرباز)
۹۴بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی معلمان و سبک های مدیریت کلاس درس
۹۵پایستگی تحصیلی، ابعادآن و ویژگی های افراد دارای پایستگی
۹۶چگونگی ترغیب دانش آموزان به درس زبان انگلیسی
۹۷بررسی نقش رنگ در طراحی معماری و تاثیر آن بر انسان و محیط
۹۸مدیریت منابع آب سیستان تحت سناریوهای کم آبی
۹۹تاثیرکیفیت مختلف آب های نامتعارف منطقه سیستان بر قدرت جوانه زنی و رشد اولیه یک گیاه شورپسند راهبردی
۱۰۰مقایسه کارآیی مدل های شبکه عصبی مصنوعی(ANN) و سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی(ANFIS) در تخمین پارامترهای کمی و کیفی رودخانه شاوور

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۴۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.