لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه زابل در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه زابل در سال ۱۳۹۷ کلا ۳۰۸ مقاله شامل ۱۸۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۶ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۲۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱تعیین معیارهای موثر در پتانسیل سنجی دشت سیستان جهت احداث نیروگاه های بادی
۲اهمیت استفاده از انرژی باد دشت سیستان به عنوان انرژی نوین
۳بررسی وضعیت رویشگاه های طبیعی درخت انار شیطان در جنوب استان کرمان
۴اهمیت زادآوری مصنوعی گونه های در خطر انقراض از جمله درخت انار شیطان در ایران
۵نقش اکوتوریسم بر توسعه پایدار
۶دانش بومی گونه پنیرباد (Withania Coagulance) در شهرستان خاش
۷دانش بومی گونه لانتی (Taverniera cuniefolia) در شهرستان خاش
۸تاثیر اندازه بذر و جنین در استقرار گیاهچه و عملکرد ارقام ماش تحت تنش خشکی
۹معرفی گونه درختی کهور ایرانی (pis cineraria)
۱۰بررسی وضعیت غلظت فلزات سنگین خاک های اطراف کارخانه سیمان و اثرات آن
۱۱تخمین بارندگی با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی در استان گیلان
۱۲برآورد بارش ماهانه با استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی مصنوعی فازی در استان گیلان
۱۳اثر فرآوری حرارتی بر ترکیبات شیمیایی و فراسنجه های تولید گاز نیام کهور پاکستانی (Prosopis julifora)
۱۴اثر سود بر ترکیبات شیمیایی و تجزیه پذیری ماده خشک نیام کهور پاکستانی (Prosopis julifora)
۱۵اثر فرآوری شیمیایی و حرارتی بر ترکیبات شیمیایی و تجزیه پذیری ماده خشک در ذرت دندان اسبی
۱۶اثر فرآوری حرارتی بر ترکیبات شیمیایی و تجزیه پذیری ماده خشک در ذرت شیرین
۱۷اثر فرآوری حرارتی بر ترکیبات شیمیایی و فراسنجه های تولید گاز نیام کهور ایرانی (Prosopis Cineraria)
۱۸نقش عشایر و بهره برداران از منابع طبیعی در توسعه صنعت اکوتوریسم در ایران
۱۹Optimal conditions for the biological removal of ammonia from wastewater of a petrochemical plant using the response surface methodology
۲۰بررسی میزان تاثیر معیارهای اقلیم، پوشش گیاهی، فرسایش بادی و خاک در ارزیابی پتانسیل بیابان زایی به استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه مرادآباد سراوان)
۲۱اثر اسانس اکالیپتوس بر برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون در بلدرچین ژاپنی طی دوره تخم گذاری
۲۲بررسی عملکرد سیستم ایمنی ذاتی بلدرچین خالدار ایتالیایی در گروه بندی فنوتیپی صفات رشد
۲۳برآورد همبستگی های ژنتیکی صفات اولیه رشددر بلدرچین خالدار ایتالیایی
۲۴تاثیر افزودن پودر پرسیاوشان بر جیره غذایی بر پاسخ ایمنی همورال بلدرچین ژاپنی طی دوره تخم گذاری
۲۵اثر افزودن دانه اسفرزه به جیره غذایی بر عملکرد بلدرچین ژاپنی طی دوره تخم گذاری
۲۶ارزیابی پارامترهای منحنی تولید تخم در بلدرچین خالدار ایتالیایی
۲۷برآورد همبستگی های ژنتیکی صفات رشد و ایمنی همورال در بلدرچین خالدار ایتالیایی
۲۸اثر دانه اسفرزه بر برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون در بلدرچین ژاپنی طی دوره تخم گذاری
۲۹اثرافزودن اسانس اکالیپتوس به جیره غذایی بر عملکرد بلدرچین ژاپنی طی دوره تخم گذاری
۳۰بررسی مجازات های جایگزین حبس برای کودکان بزهکار
۳۱مطالعه سواد حقوقی مربیان تربیت بدنی در منطقه سیستان
۳۲مقایسه فرسوده گی شغلی در بین اساتید فعال و غیر فعال در فعالیت ورزشی شنای دانشگاه زابل
۳۳بررسی نحوه گذران اوقات فراغت و رضایت مندی اساتید و دانشجویان دانشگاه زابل امکانات ورزشی
۳۴ضرورت و چگونگی استفاده از داده های ثقل سنجی ماهواره ای در واسنجی یک مدل هیدرولوژی
۳۵اثر نفوذپذیری دیوار موازی روی عملکرد هیدرولیکی آن پیرامون تکیه گاه پل
۳۶شبیهسازی اثرات دمای هوا بر رفتار آلودگی در مخازن سطحی
۳۷ارزیابی نقش بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری در توسعه پایدار با رویکرد مشارکتی (نمونه موردی: شهر ایرانشهر)
۳۸یادگیری مشارکتی و پیشرفت تحصیلی
۳۹چگونه توانستم مهارت نوشتاری دانش آموزان را در درس زبان انگلیسی بهبود دهم
۴۰تجزیه و تحلیل ساختار حکایت شیر و نخجیران بر اساس نظریه ولادیمیر پراپ
۴۱بیىامتىیت قرآن و حدیث در آیینه اسکندری امیرخسرو دهلوی
۴۲تحلیل روایت شناختی شش روایت از هدهد و سلیمان
۴۳بررسی تطبیقی نمودهای مرد مثالی در شعر سیمین بهبهانی و سعادالصباح
۴۴تحلیل روایت توبه نصوح مثنوی معنوی بر پایه نظریه گریماس
۴۵بررسی عنصر زمان در روایت شیر ونخچیران مثنوی بر اساس نظریه ژرارد ژنت
۴۶مهدویت و جنبش های موعودگرایانه در عصر امویان
۴۷بررسی روشهای تبلیغی پیامبر اکرم (ص) در مکه
۴۸سیمای حضرت زهرا (س) از نگاه مستشرقان و متفکران اسلامی (امام خمینی (ره) ایت ا...مطهری،ایت ا...جوادی آملی)
۴۹واکاوی چرایی و چگونگی روش های تبلیغی پیامبر اکرم (ص) در مدینه
۵۰نقد دیدگاه خاورشناسان در باره نقش اخذ جزیه از اهل کتاب در گروش آنان به اسلام
۵۱بررسى مولکولى میزان شیوع آناپلاسما در گاوهاى منطقه سیستان
۵۲مطالعه ى کالبدشناسى و بافت شناسى بصل النخاع و نخاع شترمرغ آفریقایى
۵۳گزارش بیمارى بابزیوز با روش مولکولى در گاوهاى منطقه سیستان
۵۴بررسی اثرات خشکسالی بر میزان مهاجرت در بین کشاورزان روستایی شهرستان زهک
۵۵نقش آموزه های اسلام در بهره برداری پایدار از منابع طبیعی
۵۶بررسی تفاوت آبشویی و انتقال املاح در خاک
۵۷توسعه ی نظریه رفتار برنامه ریزی شده و کاربرد آن در حفاظت منابع آب کشاورزی
۵۸سازگاری کشاورزان به خشکسالی: گزیداری برای تحقق پایداری کشاورزی
۵۹واکاوی روانشناختی و اجتماعی حفاظت منابع آب: راهکاری برای کاهش آسیب پذیری در مقابل کم آبی
۶۰بررسی تاثیر آزاد سازی تجاری بر عرضه داخلی و صادرات محصولات منتخب کشاورزی در ایران
۶۱ایجاد منطقه آزاد تجاری سیستان و نقش آن بر توسعه اقتصادی منطقه
۶۲BIODEGRADATION OF PHENOL USING STAPHYLOCOCCUS SP. ISOLATED FROM HOUSEPLANT POTTING SOIL
۶۳SHELF LIFE EXTENSION OF SILVER CARP DURING STORAGE USING NATURAL PRESERVATIVE
۶۴STRUCTURAL AND FUNCTIONAL DESIGN AND EVALUATION OF NEW IMMUNOTOXIN STRUCTURES AFFECTING LIVER CANCER IN QUASI-PHYSIOLOGICAL CONDITIONS
۶۵COMPARISON OF CLASSICAL AND ALTERNATIVE PATHWAYS OF SERUM COMPLEMENT OF KHAZAK AGAINST AVIAN PATHOGENIC ESCHERICHIA COLI
۶۶THE EFFECT OF COMPLEMENT SYSTEM OF KHAZAK AND BROILER SERUM AGAINST AVIAN PATHOGENIC ESCHERICHIA COLI: AN INVITRO EXPERIMENTAL STUDY
۶۷تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای مطالعه: موردی حوزه آبریز سرباز در استان سیستان و بلوچستان
۶۸تهیه نقشه شماره منحنی CN حوزه آبریز سرباز با استفاده از RS و GIS
۶۹تاثیر تغذیه مصنوعی به روش پخش سیلاب بر سطح آب های زیرزمینی و نفوذپذیری (مطالعه موردی: آبخوان پسکوه سراوان)
۷۰بررسی تاثیر پخش سیلاب در شرایط خشکسالی بر روی سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان پسکوه سراوان)
۷۱رگرسیون لجستیک و کاربرد آن در حل مسایل علوم مختلف
۷۲بررسی راهکارهای مقابله با خشکسالی
۷۳بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر پدیده خشکسالی
۷۴بررسی تاثیر خشکسالی بر منابع آب
۷۵مقایسه دقت شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چند متغیره در پیش بینی بارندگی سالانه زاهدان وخاش
۷۶پیش بینی بارش سالانه استان سیستان وبلوچستان (مطالعه موردی: زابل و ایرانشهر) با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
۷۷ارزیابی اثر محرک های زیستی آمینول فورته و کادوستیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ماش
۷۸بررسی اثر کود پتاسیم بر ویژگی های کمی و کیفی گیاهی دارویی اسفرزه (Plantago Ovata)، در شرایط تنش خشکی
۷۹Investigating the Impact of Climate Change on Agricultural Sector and Strategies to Deal with it
۸۰Evaluation of FAO Penman–Monteith and Alternative Methods for Estimating Reference Evapotranspiration with Missing Data in Eqlid County
۸۱بررسی تاثیر آب مغناطیسی بر کارایی مصرف آب
۸۲شبیهسازی اثرات پارامتر محیطی باد بر روی توزیع زمانی و مکانی غلظت آلاینده در مخازن سطحی با استفاده از مدلCE-QUAL-W2
۸۳تحلیل آماری عملکرد دیوار برشی فولادی با توجه به عدم قطعیت در خواص مصالح و ضخامت جداره دیواره
۸۴بررسی زبان و جنسیت در ادبیات کودک (مطالعه موردی: افسانه شعبان نژاد، شکوه قاسم نیا)
۸۵بررسی کانون سازی در مجموعه داستان های خاک آشنا از اسماعیل فصیح
۸۶بررسی تقابل زمان روایی و زمان متن در رمان شراب خام از اسماعیل فصیح
۸۷کاربرد واژگان زنانه در کتاب یکشنبه آخر از منظر زبان و جنسیت
۸۸مولفه های نوشتار زنانه در کتاب زیتون سرخ
۸۹بررسی انواع هنجارگریزی در اشعار خلیل الله خلیلی
۹۰بررسی هنجارگریزی در اشعار محمدکاظم کاظمی
۹۱معناشناسی واژه دری و علم در قرآن کریم
۹۲Investigation of Anti-bacterial Properties of Silver Nanoparticles Biosynthesized Using Extract of White Tea
۹۳Selective Formation of H2 in the Water-Gas Shift Reaction over Fe-Mn/TiO2 Prepared by New Method
۹۴اختلالات دیکته نویسی دانش آموزان و روش های بهبود آن
۹۵تاثیر روش تدریس بدیعه پردازی بر خلاقیت دانش آموزان پایه هفتم(نمونه موردی: کلاس تدریس زبان، مدرسه عفاف روستای حاجی آباد منطقه سرباز)
۹۶بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی معلمان و سبک های مدیریت کلاس درس
۹۷پایستگی تحصیلی، ابعادآن و ویژگی های افراد دارای پایستگی
۹۸چگونگی ترغیب دانش آموزان به درس زبان انگلیسی
۹۹بررسی نقش رنگ در طراحی معماری و تاثیر آن بر انسان و محیط
۱۰۰مدیریت منابع آب سیستان تحت سناریوهای کم آبی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۰۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.