لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه سمنان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه سمنان در سال ۱۳۹۷ کلا ۷۹۶ مقاله شامل ۳۷۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۳۹۹ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Prevalence of Anemia in Preterm Infants Admitted in Semnan Amir al-momenin Hospital and its Relative Factors; A 5 years cross-sectional study (2012-2017)
۲Simplified algorithm for evaluation of asymptomatic persistent isolated proteinuria
۳Epidemiological Investigation of Causes and Factors Related To Infertility in Infertile Couples Referred to Health Clinics in Birjand
۴The Sexual Satisfaction and Infertility in Patients Referred to Treatment Centers in Semnan at 1395
۵بررسی رابطه بین تنظیم هیجان و محرومیت اجتماعی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان
۶آنومی، علل، سیر و پیامدها
۷مقایسه کیفیت زندگی در مردان دارای سوء مصرف مواد و مردان بدون سوءمصرف مواد
۸بررسی نقش آفرینی انسجام و عوامل آن در مجموعه های شعری تولد دیگر فروغ فرخزاد و عاشقه یف حمربه غاده السمان
۹بررسی تصاویر هنری در صحیفه الهادیه امام هادی(ع)
۱۰بررسی چند صدایی و گفتگومندی در رمان اورلاندو اثر ویرجینیا وولف
۱۱بررسی سبک شناختی قصیده احلام الفارس القدیم صلاح عبدالصبور
۱۲تحلیل روایت شناسانه داستانی ازمثنوی براساس نظریه ژرار ژنت
۱۳جلوه های انسانیت،هویت انسانی و سازه های تکنولوژیک در عصر پسااومانیسم
۱۴جلوه های تاثیر بلاغت نبوی در زبان عربی
۱۵روایت شناسی داستان طوطی و بقال از مثنوی طبق نظریه تزوتان تودوروف
۱۶سبک شناسی نثر شرح زندگانی من اثر عبدالله مستوفی دردوره قاجار
۱۷مقایسه سبک شناسانه داستان بیژن و منیژه شاهنامه فردوسی وگشتاسپ نامه دقیقی برمبنای زبان شناسی
۱۸ویژگی های زبانی و ادبی مجالس تفسیری فضلبن محب نیشابوری
۱۹تاثیر مداخلات بازتوانی شناختی ترکیبی(کامپیوتری و دستی)بر بهبود سرعت پردازش اطلاعات و وضعیت روانی زنان مبتلا به ام اس
۲۰اثربخشی گروه درمانی فراشناختی بر کاهش دشواری در تنظیم هیجان زنان مطلقه
۲۱رفتار رشد اقتصادی و بیکاری در ایران با توجه به قانون اوکان
۲۲تبیین فقر از منظر اقتصاد اسلامی و ره آورد آن در جامعه شناسی و اقتصاد توسعه
۲۳نقش سبک های فرزند پروری در اضطراب اجتماعی و مولفه های آن در نوجوانان دختر
۲۴جایگاه مشاوران تربیتی و روانشناسان در دادرسی اطفال بزهکار با نگاهی به قوانین ایران
۲۵بهبود کیفیت رمزنگاری بصری مدل(n,n)تصاویر سطح خاکستری با استفاده از اشتراک ویژه
۲۶اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی و کیفیت خواب زنان مبتلا به ملال پیش از قاعدگی
۲۷ذکر و فکر در مثنوی مولوی و مجموعه آثار عطار
۲۸سیمای صوفیه در عصر صفوی با نگاه به سفرنامه های سیاحان اروپایی
۲۹رویکرد تحلیلی-ریاضی به مساله حباب های اقتصادی و نقش آن در طراحی سیستم های هشداردهنده بحران های اقتصادی
۳۰سازوکار بهره گیری از روشVAHP در اولویت سنجی کاندیداهای تحقیقات اقتصاد مقاومتی
۳۱نگاهی نو به ماهیت اقتصادی و فقهی پول های رمز پایه
۳۲ترسیم خطوط اصلی مساله تولید و کسب درآمد در اسلام
۳۳تبیین راهبردهای بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات دریادگیری و آموزش علوم ابتدایی وبررسی موانع، الزامات و جایگاه آن در مدارس ابتدایی ایران
۳۴تاثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی الاستیک باند بر روی سطح مایوستاتین سرمی و ترکیب بدن زنان سالمند
۳۵نرخ تنزیل در آنالیز اقتصادی پروژه های روسازی
۳۶تحلیل هزینه چرخه عمر گزینه های تناوبی تعمیر و نگهداری روسازی
۳۷بکار بردن شش روش مقاوم سازی در افزایش سطح عملکرد لرزه ای ساختمان پنج طبقه قاب خمشی بتنی
۳۸بررسی رفتار سازهای برج گنبد قابوس با استفاده از روش اجزاء محدود
۳۹بررسی رابطه بین محرومیت اجتماعی و هم وابستگی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان
۴۰بررسی تطبیقی ریخت شناسی در داستان بیژن ومنیژه فردوسی و خسرو و شیرین نظامی
۴۱بررسی و تحلیل اصل علیت از منظر ابن سینا، دیوید لوییس و الکساندر بیرد
۴۲سیمای نظامیان در جامعه ایران عصر صفوی با نگاه به سفرنامه های سیاحان اروپایی
۴۳جایگاه سفرنامه های جهانگردان اروپایی در تبیین رخدادهای ایران عصر صفوی
۴۴نقش هپسیدین در متابولیسم آهن و کاربردهاى بالینى بالقوه ى آن
۴۵بررسى سرواپیدمیولوژى لیشمانیوز احشایى در سگ هاى شهرستان سمنان و مهدیشهر(سال 1396)
۴۶ارزیابى تیتر سرمى حاصل از ویروس بیمارى انفولانزا (تحت تیپ (H9N2 در مزارع پرورش نیمچه گوشتى شهرستان سمنان در سال هاى 1396 – 1393
۴۷ارزیابى تیتر سرمى حاصل از ویروس بیمارى نیوکاسل در مزارع پرورش نیمچه گوشتى شهرستان سمنان در سال هاى 1396 – 1393
۴۸بررسى آلودگى مایکوپلاسماهاى خونى در مرغ هاى بومى شهرستان سمنان
۴۹بررسى شیوع و جراحات ناشى از تریکوموناس گالینه در جمعیت هاى بوقلمون و کبوتر: مقاله مرورى
۵۰بررسى تغییرات هیستوپاتولوژیک و مارکرهاى بیوشیمیایى فاز Bone formation درمدل تاخیرى روند التیام شکستگى در خرگوش
۵۱ارزیابى پارامترهاى فیزیولوژیکى در طى تجویز امولسیون چربى داخل وریدى در مدت بیهوشى درخرگوش هاى سفید نژاد نیوزلندى
۵۲ارزیابى دوز اولیه امولسیون چربى داخل وریدى در خرگوش هاى بیهوش شده با کتامین
۵۳تاثیرتجویز حاد و مزمن دوکوزاهگزاانوییک اسید به موشهاى سورى مقاوم به داروهاى ضد صرع در مدل صرعى شش هرتز
۵۴تاثیر فرآیند حرارتى صنعتى شبیه سازى شده بر میزان ترکیبات فنولى و خواص آنتى اکسیدانى عسل
۵۵مطالعه تاثیر تجویز تزریقى عصاره الکلى گیاه بابونه بر ایمنی زایى در برههاى نوزاد
۵۶بررسى برخى از پارامتر هاى تقریبى (چربى،پروتیین، دانسیته واسیدیته) شیرهاى توزیع شده درفروشگاه هاى لبنیاتى سنتى شهمیرزاد
۵۷ذرت و تنوع در فرآورده هاى جانبى
۵۸مطالعه امکان جایگزینى سیب زمینى پخته بجاى ملاس به عنوان منبع قند محلول جهت تخمیر در ذرت سیلو شده
۵۹تاثیر جایگزینى سطوح مختلف سیب زمینى خام بجاى ملاس بر خصوصیات کیفى،اسیدیته و دماى ذرت سیلو شده
۶۰تاثیر بالانس انرژى و فسفر معدنى جیره بر مبناى فسفرآلى و انرژى آزادشده توسط آنزیم فایتاز بر عملکرد و پارامترهاى بیوشیمیایى خون در جوجه هاى گوشتى
۶۱بررسى آلودگى به هموسپوریدین ها در مرغ هاى بومى شهرستان سمنان
۶۲تاثیر افزودن اسانس گیاهان دارویى متداول بر مهار و کنترل رشد قارچها
۶۳مرورى بر تاثیرات سلامتى بخش استفاده از پروبیوتیک ها و استفاده از آنها در تولید غذاهاى فراسودمند
۶۴بررسى میزان آلودگى کبد و گوشت کبابى مرغ هاى کشتار شده سمنان به کمپیلوباکتر
۶۵جداسازى کلستریدیوم پرفرینجنس ازقطعات بسته بندى شده کبد مرغ گوشتى توزیع شده درشهرسمنان
۶۶قطع انگشت دوم دست راست گربه به علت تومور ماست سل ها
۶۷بررسى میزان شیوع استافیلوکوکوس اوریوس در نمونه هاى شیر خام جمع آورى شده از سطح شهر سمنان
۶۸مرورى بر کریپتوسپوریدیوز در بره
۶۹مرورى بر بیمارى تایزرز
۷۰گزارش شیوع truncata Hadjelia در کبوترهاى یک مرکزنگهدارى در یزد
۷۱شیوع سالمونلا در نمونه هاى جگر مرغ جمع آورى شده در سطح شهر سمنان
۷۲مطالعه ى مقایسه اى آناتومى مخچه در خدنگ نر و ماده بالغ
۷۳مرورى بر ویروس هاى شکمبه اى
۷۴بررسى اثر ضد میکروبى عصاره آبى میوه گیاه کبر(هندوانه کوهى) برجدایه هاى استافیلوکوکوس اوریوس پنیر سنتى سمنان(خیکى)
۷۵بهبود تغذیه به منظور بهینه کردن بهره ى بیولوژیک از شتر
۷۶بیمارى تریکومونیازیس در کبوتر
۷۷مطالعه ى آناتومى و بافت شناسى کبد در تیهو
۷۸مطالعه ى مقایسه اى آناتومى مخ در خدنگ نر و ماده بالغ
۷۹گزارش موردى عفونت به تریپانوزوم اوانسى و شرایط پیش رو
۸۰بررسى مکانیسم جذب ایمونوگلوبولین هاى آغوز در نشخوارکنندگان نوزاد
۸۱مطالعه مرورى و قیاسى بررسى آناتومى چشم شتر یک کوهانه
۸۲ساختمان پلاکت وموارد استفاده از پلاسماى غنى از پلاکت
۸۳دیدگاه هایى در داروشناسى و سم شناسى دامپزشکى
۸۴مطالعه ى آناتومى و بافت شناسى لوزالمعده در تیهو
۸۵مطالعه ى آناتومى و بافت شناسى طحال در تیهو
۸۶کاربرد ضد سرطانى شیر شتر : مرورى بر مطالعات اخیر
۸۷گزارش موردى سگ مبتلا به ورم پستان
۸۸عوامل ایجاد کننده ى عفونت رحمى در گربه ها
۸۹مرحله پیش تحلیل در کلینیکال پاتولوژى دامپزشکى
۹۰مقدمه اى بر مرورهاى نظام مند در علوم دامى و دامپزشکى
۹۱بررسى قدرت بیمارى زایى، تغییرات ژنتیکى و راه هاى درمان ویروس ابله در گله هاى قنارى: مقاله مرورى
۹۲مطالعه تاثیر عصاره گیاه khinjuk pistacia بر التیام شکستگى تجربى در استخوان تیبیا در خرگوش
۹۳دستورالعمل سم شناسى کلینیکال پاتولوژى دامپزشکى با تاکید بر صنایع دارویى و بیوتکنولوژى
۹۴ضرورت مرور نظام مند در سم شناسى
۹۵اثرات آلکالینیزاسیون ورهیدراسیون برغلظت سرمى پتاسیم درسرم گوساله هاى تازه متولدشده مبتلابه اسهال
۹۶گزارش یک مورد مگاکولون در گربه ى خیابانى ارجاعى به بیمارستان دامپزشکى
۹۷بررسى فراوانى سل در کبوتران ارجاعى به کلینیک دانشکده دامپزشکى دانشگاه تهران
۹۸بررسى اثر تزریق داخل تخم مرغى کربوهیدراتها بر عملکرد جوجههاى گوشتى: مطالعه مرورى
۹۹مرورى بر بتایین به عنوان یک عامل طبیعى ضد استرس گرمایى در صنعت طیور
۱۰۰مراحل تهیه اسانس گیاه مرزنگوش و بررسى خواص ضدباکتریایى آن علیه اشریشیاکلاى

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۷۹۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.