لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه شاهد در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه شاهد در سال ۱۳۹۷ کلا ۳۳۱ مقاله شامل ۱۵۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۶ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۶۱ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Immunogenicity of Vibrio cholerae outer membrane vesicles secreted at various environmental conditions.
۲Scutellarin alleviates lipopolysaccharide-induced cognitive deficits in the rat: Insights into underlying mechanisms.
۳TRPM2 dependence of ROS-induced NLRP3 activation in Alzheimer's disease.
۴Gender-Related Differences in Heart Rate Variability of Epileptic Patients.
۵Immunogenicity of Vibrio cholerae outer membrane vesicles secreted at various environmental conditions
۶Nonlinearity in superconducting CPW open-end and gap discontinuities
۷Scutellarin alleviates lipopolysaccharide-induced cognitive deficits in the rat: Insights into underlying mechanisms
۸S-allyl cysteine improves clinical and neuropathological features of experimental autoimmune encephalomyelitis in C57BL/6 mice
۹A compact 1:15 unequal Wilkinson power divider using A-CRLH coupled lines
۱۰Highly conserved exposed immunogenic peptides of Omp34 against Acinetobacter baumannii: An innovative approach
۱۱Improving performance of LVRT capability in single-phase grid-tied PV inverters by a model-predictive controller
۱۲“Tau immunotherapy: Hopes and hindrances”
۱۳A Compact Ultra-Wideband Multibeam Antenna System
۱۴Translation, cross-cultural adaptation and validation of the Persian version of COOP/WONCA charts in Persian-speaking Iranians with multiple sclerosis
۱۵Ferulic acid prevents lead-induced testicular oxidative stress and suppressed spermatogenesis in rats
۱۶A new similarity index for nonlinear signal analysis based on local extrema patterns
۱۷Estimation of effective connectivity using multi-layer perceptron artificial neural network.
۱۸Reconstruction of the plantar toe with a distal reverse instep sensory island flap.
۱۹Evening primrose oil and labour, is it effective? A randomised clinical trial.
۲۰An integrative in silico approach to the structure of Omp33-36 in Acinetobacter baumannii.
۲۱Comparison of Tooth Color Change After Bleaching With Conventional and Different Light-Activated Methods.
۲۲Effect of Silane Heat Treatment by Laser on the Bond Strength of a Repair Composite to Feldspathic Porcelain.
۲۳Contamination of swimming pools and hot tubs biofilms with Acanthamoeba.
۲۴Balancing the data term of graph-cuts algorithm to improve segmentation of hepatic vascular structures.
۲۵Multiple Spectroscopic, Docking and Cytotoxic Study of a Synthesized 2,2' Bipyridin Phenyl Isopentylglycin Pt(II) Nitrate Complex: Human Serum Albumin and Breast Cancer Cell Line of MDA-MB231 as Targets.
۲۶A power-performance tunable logic with adjustable threshold pseudo-dynamic building blocks and CMOS compatibility
۲۷A low-area, 43.5% PAE, 0.9W, Class-E differential power amplifier in 2.4GHz for IoT applications
۲۸Evaluation of ecological status of the Persian Gulf inshore waters (Hormozgan rocky bottoms) using macrophytic communities and a macroalgae biological index, EEI
۲۹A cooperative covering problem under disruption considering backup coverage
۳۰Morpho-physiological response of stevia (Stevia rebaudiana bertoni) to salinity under hydroponic culture condition (A case study in Iran)
۳۱Laboratory assay of entomopathogenic nematodes against clearwing moth (Lepidoptera: Sesiidae) Larvae
۳۲Solving group decision-making problems in manufacturing systems by an uncertain compromise ranking method
۳۳Effect of Silane Heat Treatment by Laser on the Bond Strength of a Repair Composite to Feldspathic Porcelain
۳۴Comparison of tooth color change after bleaching with conventional and different light-activated methods
۳۵Inhibitory effect of plant essential oils on Malassezia strains from Iranian dermatitis patients
۳۶Microtensile Bond Strength of a Resin Cement to Silica-Based and Y-TZP Ceramics Using Different Surface Treatments
۳۷Cumulative effects of theta binaural beats on brain power and functional connectivity
۳۸Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in Iran: A systematic review and meta-analysis
۳۹The association between ocular problems and serum testosterone, prolactin and thyroglobulin concentrations in delayed phase of sulfur mustard exposure
۴۰Prevalence of human respiratory syncytial virus in Iran: A systematic review and meta-Analysis
۴۱Immunogenicity of enterotoxigenic Escherichia coli outer membrane vesicles encapsulated in chitosan nanoparticles
۴۲Reporting an experience: improving the feulgen staining technique for better visualizing of nucleus
۴۳An output node split CMOS logic for high-performance and large capacitive-load driving scenarios
۴۴High quality model predictive control for single phase grid-connected photovoltaic inverters
۴۵Gender-Related Differences in Heart Rate Variability of Epileptic Patients
۴۶Roles of IL-6 in Ocular Inflammation: A Review
۴۷Burst transmission symbol synchronization in the presence of cycle slip arising from different clock frequencies
۴۸Evening primrose oil and labour, is it effective? A randomised clinical trial
۴۹Respiratory burst oxidase-D expression and biochemical responses in Festuca arundinacea under drought stress
۵۰NECPPA: A novel and efficient conditional privacy-preserving authentication scheme for VANET
۵۱Integrated product-process design: Material and manufacturing process selection for additive manufacturing using multi-criteria decision making
۵۲On singular hybrid switched and impulsive systems
۵۳Hybrid Tikhonov source current reconstruction method for large-scale problems
۵۴Genome-Wide Identification of Potential Drug Target in Enterobacteriaceae Family: A Homology-Based Method
۵۵In Silico Engineering Towards Enhancement of Bap–VHH Monoclonal Antibody Binding Affinity
۵۶On the effect of measurement errors in simultaneous monitoring of mean vector and covariance matrix of multivariate processes
۵۷The use of an electrocatalytic redox electrolyte for pushing the energy density boundary of a flexible polyaniline electrode to a new limit
۵۸Balancing the data term of graph-cuts algorithm to improve segmentation of hepatic vascular structures
۵۹Oxytocin mediates the beneficial effects of the exercise training on breast cancer
۶۰Correction to: Plant growth-promoting activities of fluorescent pseudomonads, isolated from the Iranian soils (Acta Physiologiae Plantarum, (2010), 32, 2, (281-288), 10.1007/s11738-009-0405-1)
۶۱Directive electromagnetic radiation of a line source scattered by a PEMC cylinder coated with anisotropic media
۶۲A new interval-valued hesitant fuzzy pairwise comparison–compromise solution methodology: an application to cross-docking location planning
۶۳Transmission Expansion Planning with Linearized AC Load Flow by Special Ordered Set Method
۶۴Contamination of swimming pools and hot tubs biofilms with Acanthamoeba
۶۵Modelling of current distribution and nonlinearity in superconducting coplanar waveguide (CPW) transmission line
۶۶HTS YBCO Resonator Configuration with a Coplanar Optimized Flux Concentrator Strongly Coupled to rf SQUID
۶۷Positive semidefinite indicator property for norm-numerical range
۶۸New control charts for simultaneous monitoring of the mean vector and covariance matrix of multivariate multiple linear profiles
۶۹The role of TonB-dependent copper receptor in virulence of Acinetobacter baumannii.
۷۰Changes in Arterial Stiffness and N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide Levels after Endovascular Repair of Descending Thoracic Aorta.
۷۱Immunogenicity of enterotoxigenic
۷۲An in silico structural and physicochemical characterization of TonB-dependent copper receptor in A. baumannii.
۷۳Prevalence of Micronutrient Deficiencies Prior to Bariatric Surgery: Tehran Obesity Treatment Study (TOTS).
۷۴Naringenin ameliorates learning and memory impairment following systemic lipopolysaccharide challenge in the rat.
۷۵The medieval Persian manuscript of Afyunieh: the first individual treatise on the opium and addiction in history.
۷۶Health system organizational reform in governing Iranian public hospitals: A content analysis to comprehend the barriers in Board of Trustees' hospitals.
۷۷Statistical comments on "Antiretroviral changes during the first year of therapy".
۷۸How amending calcareous soils with municipal solid waste compost affects Fe fractionation and availability to plant.
۷۹Evaluation of signs, symptoms, and occlusal factors among patients with temporomandibular disorders according to Helkimo index.
۸۰Signal enumeration in Gaussian and non-Gaussian noise using entropy estimation of eigenvalues
۸۱New Spread Plasticity Model for Reinforced Concrete Structural Elements Accounting for Both Gravity and Lateral Load Effects
۸۲Naringenin ameliorates learning and memory impairment following systemic lipopolysaccharide challenge in the rat
۸۳How amending calcareous soils with municipal solid waste compost affects Fe fractionation and availability to plant
۸۴An in silico structural and physicochemical characterization of TonB-dependent copper receptor in A. baumannii
۸۵A novel model for the integrated planning of part quality inspection and preventive maintenance in a linear-deteriorating serial multi-stage manufacturing system
۸۶Socio-Economic Status and Prevalence of Self-Reported Osteoporosis in Tehran: Results from a Large Population-Based Cross-Sectional Study (Urban HEART-2).
۸۷Efficient ASK Data and Power Transmission by the Class-E With a Switchable Tuned Network
۸۸Document Exchange Balance in LIS Professional Virtual Communities: A Study of Two Iranian Email Groups
۸۹A hybrid integer grey programming for an integrated problem of project selection and scheduling with interval data
۹۰Prevalence of Micronutrient Deficiencies Prior to Bariatric Surgery: Tehran Obesity Treatment Study (TOTS)
۹۱Growth mechanism of 3D graphene-carbon nanotube hybrid structure
۹۲Effect of calcium lactate in combination with hot water treatment on the nutritional quality of persimmon fruit during cold storage
۹۳Evaluation of signs, symptoms, and occlusal factors among patients with temporomandibular disorders according to Helkimo index
۹۴Mobility-Aware Reconstruction Algorithm for Correlated Nonzero Neighborhood Structured Downlink channel in Massive MIMO
۹۵A game-theoretic approach for modeling competitive diffusion over social networks
۹۶A new approach in failure modes and effects analysis based on compromise solution by considering objective and subjective weights with interval-valued intuitionistic fuzzy sets
۹۷A distance function for computing on finite subsets of Euclidean spaces
۹۸TRPM2 dependence of ROS-induced NLRP3 activation in Alzheimer's disease
۹۹Statistical comments on "Antiretroviral changes during the first year of therapy"
۱۰۰The effect of functional bracing on the arthrokinematics of anterior cruciate ligament injured knees during lunge exercise.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۳۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.