لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی در سال ۱۳۹۴ کلا ۵۳ مقاله شامل ۵۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی وتحلیل عوامل موثرناشی از توسعه گردشگری رویداددراستان گلستان مطالعه موردی:جشنواره بین المللی اقوام ایران زمین درگرگان
۲تحلیل فضایی امکانات و جاذبه های تاریخی- طبیعی گردشگری شهرهای استان قم با مدل تاپسیس
۳عوامل مؤثر بر دیپلماسی تجاری و نقش آن در پیشرفت جوامع
۴تبیین مفاهیم حسابداری منابع انسانی و معیارها و روشهای سنجش دارایی های انسانی
۵برنامه ریزی راهبردی مقاصد ساحلی در توسعه گردشگری با استفاده از مدل استراتژیک SOAR(نمونه مورد مطالعه:شهرستان ساری)
۶بررسی تطبیقی عناصر داستانی دو رمان «سال های ابری» (علی اشرف درویشان) و «مادر» (ماکسیم گورکی)
۷مروری بر مفاهیم حسابرسی عملیاتی و جایگاه آن در نظام اقتصادی ایران
۸حسابرسی در محیط فناوری اطلاعات
۹مروری بر ادبیات محافظه کاری و معیارهای سنجش آن
۱۰ارایه راهکار علمی برای براورد میزان رضایت بیماران خارجی در حوزه گردشگریسلامت
۱۱بررسی نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری استان گلستان
۱۲بررسی کارکردهای مناطق نمونه گردشگری در استان آذربایجان غربی
۱۳مطالعه اقلیم گردشگری استان آذربایجان غربی با استفاده از شاخص بیکر
۱۴جایگاه تعاونی ها در توسعه گردشگری استان گلستان
۱۵جایگاه گردشگری در اقتصاد مقاومتی
۱۶بررسی ظرفیت های توسعه ای استان گلستان با تاکید بر آمایش سرزمین
۱۷آمایش سرزمین و نقش ان در توسعه گردشگری ساحلی شهرستان ساری
۱۸امکان سنجی گردشگری روستایی در خراسان شمالی ، مطالعه موردی: روستای رویین
۱۹جایگاه روستاهای هدف درگردشگری خراسان شمالی(مطالعه موردی روستای اسفیدان و رویین)
۲۰بررسی تاثیر رویدادهای پزشکی در توسعه ی گردشگری شهر تهران(با تاکید بر همایش ها وکنفرانس ها )
۲۱نقش تبلیغات در جذب گردشگری خراسان شمالی
۲۲بررسی وتحلیلی بر نقش گردشگری روستایی و تأثیرآن در توسعه مناطق روستایی
۲۳سنجش و اولویت بندی عوامل موثر بر رقابت پذیری و جذابیت های مقاصد گردشگری
۲۴آسیب شناسی توسعه ی گردشگری روستایی در ایران
۲۵بررسی دیدگاه های توسعه ی گردشگری در نواحی روستایی
۲۶آمایص سرزمین و توسعه پایدار روستائی با رویکرد گردضگری در روستاهای استان گلستان
۲۷بررسی شعارهای تبلیغاتی گردشگری استان های ایران
۲۸گردشگری خلاق؛ حلقه گمشده گردشگری
۲۹بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری
۳۰مروری بر نگرش جامعه میسبان به اثرات اجتماعی، فرهنگی در توسعه گردشگری
۳۱بررسی عوامل موثر بر توسعه پایدار صنعت گردشگری باتاکید بر جامعه میزبان
۳۲بررسی قابلیت گردشگری کشاورزی استان گلستان با تأکید بر آمایش سرزمین
۳۳بررسی اهمیت آمایش سرزمین و نیاز سنجی از گردشگران در توسعه پایدار گردشگری
۳۴بررسی و تحلیل کارکردهای TBD (بخش های تجارت گردشگری) در توسعه گردشگری شهری
۳۵سطح بندی خدمات اقامتی مشهد ازدید مصرف کنندگان
۳۶شناسایی و بررسی بازار های هدف گردشگری استان گلستان
۳۷نگاهی به جایگاه بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد گردشگری شهر مشهد
۳۸بررسی قابلیتهای گردشگری فرهنگی درایران(مطالعه موردی قوم گرجی)
۳۹عوامل موثر بر توسعه فرهنگی و اجتماعی گردشگری زیارتی مشهد
۴۰جایگاه اکوتوریسم در آمایش سرزمین با تاکید بر استان گلستان
۴۱برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم شهرستان علی آباد کتول
۴۲تحلیلی بر مدیریت کیفیت جامع گردشگری در کلان شهر مشهد
۴۳بررسی مناطق دارای قابلیت شکل گیری خوشه گردشگریبا تأکید بر استان مازندران
۴۴گردشگری هنری روستایی، اهداف چشم انداز و آینده قلمرو سرزهینی
۴۵ارزیابی میزان استفاده از ابزارهای تبلیغاتی توسط آژانس های خدمات مسافرتیمطالعه موردی : آژانس های خدمات مسافرتی مشهد
۴۶جایگاه امنیت در گردشگری شهرهای ساحلی(مطالعه موردی: شهر ساحلی بندرگز)
۴۷برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری در خراسان شمالی
۴۸بررسی وضعیت بازاریابی در گردشگری استان گلستان
۴۹بررسی وتحلیل آثارگردشگری روستایی بر توسعه مناطق روستایی دراستان گلستان(مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری افراتخته وچینو شهرستان علی آبادکتول)
۵۰بررسی وارزیابی توانمندی ها و امکانات ورزشی تفریحی و میزان رضایت مندی -گردشگران ورزشی در استان گلستان (مطالعه موردی: شهرگرگان)
۵۱بررسی انگیزه های انسان به سفر و چگونگی محصول گردشگری
۵۲بررسی شخصیت های داستان جمشید و خورشید سلمان ساوجی
۵۳مدیریت شهری و توسعه گردشگری

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۵۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.