لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۸۴۹ مقاله شامل ۳۸۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۴۳۵ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Assessment of groundwater quality and evaluation of scaling and corrosiveness potential of drinking water samples in villages of Chabahr city, Sistan and Baluchistan province in Iran.
۲Scutellarin alleviates lipopolysaccharide-induced cognitive deficits in the rat: Insights into underlying mechanisms.
۳Daptomycin.
۴NMDA receptor dependent changes in c-fos and p-CREB signaling following extinction and reinstatement of morphine place preference.
۵Uterus Dysplasia Associated with Cervico-Vaginal Agenesis.
۶Pregnancy in Non-Communicating Rudimentary Horn of A Unicornuate Uterus.
۷Novel fluoridated silk fibroin/ TiO2 nanocomposite scaffolds for bone tissue engineering.
۸Clinical biomicroscopy and retinoscopy findings of keratoconus in a Middle Eastern population.
۹Scotopic contrast sensitivity and glare after accelerated corneal cross-linking.
۱۰The prevalence of refractive errors among adult rural populations in Iran.
۱۱Genetic variants in 3'-UTRs of MTHFR in the pregnancies complicated with preeclampsia and bioinformatics analysis.
۱۲Diet and cancer prevention: Dietary compounds, dietary MicroRNAs, and dietary exosomes.
۱۳Psychometric properties of Persian version of the Caregiver Burden Scale in Iranian caregivers of patients with spinal cord injury.
۱۴Stem Cell Therapy: A New Therapeutic Option for Cardiovascular Diseases.
۱۵Plant protein-based hydrophobic fine and ultrafine carrier particles in drug delivery systems.
۱۶Adenosine and adenosine receptors in the immunopathogenesis and treatment of cancer.
۱۷Pilocytic Astrocytoma of Fornix Mimicking a Colloid Cyst: Report of 2 Cases and Review of the Literature.
۱۸Evaluating the effects of copper supplement during pregnancy on premature rupture of membranes and pregnancy outcome.
۱۹Osteogenic potential of stem cells-seeded bioactive nanocomposite scaffolds: A comparative study between human mesenchymal stem cells derived from bone, umbilical cord Wharton's jelly, and adipose tissue.
۲۰Upper trapezius fatigue in carpet weaving: the impact of a repetitive task cycle.
۲۱The Association of Poor Mental Health Status and Sociocultural Factors in Men: A Population-Based Study in Tehran, Iran.
۲۲Biomechanical investigation of the modified Tardieu Scale in assessing knee extensor spasticity poststroke
۲۳Peroxisome proliferator-activated receptor gamma expression in peripheral blood mononuclear cells and angiopoietin-like protein 4 levels in obese children and adolescents
۲۴A Scalable and Lightweight Grouping Proof Protocol for Internet of Things Applications
۲۵A Framework for Recognition and Confronting of Obfuscated Malwares Based on Memory Dumping and Filter Drivers
۲۶Locking plate and fibular strut-graft augmentation in the reconstruction of unicameral bone cyst of proximal femur in the paediatric population
۲۷A simple process for the preparation of photocatalytically active bismuth aluminate nanoparticles
۲۸Psychometric properties of Persian version of the Caregiver Burden Scale in Iranian caregivers of patients with spinal cord injury
۲۹Diabetic retinopathy pathogenesis and the ameliorating effects of melatonin; involvement of autophagy, inflammation and oxidative stress
۳۰Evaluating the effects of copper supplement during pregnancy on premature rupture of membranes and pregnancy outcome
۳۱Scutellarin alleviates lipopolysaccharide-induced cognitive deficits in the rat: Insights into underlying mechanisms
۳۲Curcumin and endometriosis: Review on potential roles and molecular mechanisms
۳۳S-allyl cysteine improves clinical and neuropathological features of experimental autoimmune encephalomyelitis in C57BL/6 mice
۳۴Pilocytic Astrocytoma of Fornix Mimicking a Colloid Cyst: Report of 2 Cases and Review of the Literature
۳۵Hepatoprotective effect of berberine against methotrexate induced liver toxicity in rats
۳۶Stem Cell Therapy: A New Therapeutic Option for Cardiovascular Diseases
۳۷Attributes of Iranian new nurse preceptors: A phenomenological study
۳۸Evaluation of serum arsenic and its effects on antioxidant alterations in relapsing-remitting multiple sclerosis patients
۳۹Novel fluoridated silk fibroin/ TiO2 nanocomposite scaffolds for bone tissue engineering
۴۰Uterus dysplasia associated with cervico-vaginal agenesis
۴۱Pregnancy in non-communicating rudimentary horn of a unicornuate uterus
۴۲Adiponectin modulates synaptic plasticity in hippocampal dentate gyrus
۴۳NMDA receptor dependent changes in c-fos and p-CREB signaling following extinction and reinstatement of morphine place preference
۴۴Complementary and alternative medicine use among Iranian patients attending urban outpatient general practices
۴۵AGTR1 rs5186 variants in patients with type 2 diabetes mellitus and nephropathy
۴۶Multi-model robust control of depth of hypnosis
۴۷Right side splenorenal fusion with marked extramedullary hematopoiesis, a case report
۴۸Evaluation of the combined effect of NIR laser and ionizing radiation on cellular damages induced by IUdR-loaded PLGA-coated Nano-graphene oxide
۴۹Effect of traffic noise on mental performance with regard to introversion and task complexity
۵۰Chitosan-film associated with mesenchymal stem cells enhanced regeneration of peripheral nerves: A rat sciatic nerve model
۵۱Adenosine and adenosine receptors in the immunopathogenesis and treatment of cancer
۵۲Uterus dysplasia associated with cervico-vaginal agenesis
۵۳Pregnancy in non-communicating rudimentary horn of a unicornuate uterus
۵۴Letter to the editor, TiO2 nanoparticles in the marine environment: Impact on the toxicity of phenanthrene and Cd2 + to marine zooplankton Artemia salina
۵۵Nitrate removal from pharmaceutical wastewater using microbial electrochemical system supplied through low frequency-low voltage alternating electric current
۵۶Occurrence and fate of most prescribed antibiotics in different water environments of Tehran, Iran
۵۷Activation of mitochondrial KATP channels mediates neuroprotection induced by chronic morphine preconditioning in hippocampal CA-1 neurons following cerebral ischemia
۵۸Author's Reply
۵۹Evaluation of pro-oxidant-antioxidant balance (PAB) and its association with inflammatory cytokines in polycystic ovary syndrome (PCOS)
۶۰Persian translation and validation of the Back Pain Functional Scale
۶۱Synthesis and characterisation of highly interconnected porous poly(ε-caprolactone)-collagen scaffolds: a therapeutic design to facilitate tendon regeneration
۶۲Effects of cognitive load on the amount and temporal structure of postural sway variability in stroke survivors
۶۳Correction to: Trend of Changes in Serum Albumin and Its Relation with Sex, Age, and BMI Following Laparoscopic Mini-gastric Bypass Surgery in Morbid Obese Cases (Obesity Surgery, (2018), 28, 3, (671-680), 10.1007/s11695-017-2912-2)
۶۴Improvement of semen parameters after antibiotic therapy in asymptomatic infertile men infected with Mycoplasma genitalium
۶۵High-intensity interval training lowers blood pressure and improves apelin and NOx plasma levels in older treated hypertensive individuals
۶۶Plasma microparticles in alzheimer’s disease: The role of vascular dysfunction
۶۷Comparative assessment of recombinant and native immunogenic forms of Fasciola hepatica proteins for serodiagnosis of sheep fasciolosis
۶۸DOCK2 Deficiency in a Patient with Hyper IgM Phenotype
۶۹Translation, cross-cultural adaptation and validation of the Persian version of COOP/WONCA charts in Persian-speaking Iranians with multiple sclerosis
۷۰Effects of cinnamon supplementation on antioxidant status and serum lipids in women with polycystic ovary syndrome
۷۱COX-2 in Radiotherapy; a potential target for radioprotection and radiosensitization.
۷۲The effect of dietary soy intake on weight loss, glycaemic control, lipid profiles and biomarkers of inflammation and oxidative stress in women with polycystic ovary syndrome: a randomised clinical trial.
۷۳TIME COURSE OF CHANGES IN OPTIC DISK NEOVASCULARIZATION AFTER A SINGLE INTRAVITREAL BEVACIZUMAB INJECTION.
۷۴Survey of the effect of doxorubicin and flavonoid extract of white Morus alba leaf on apoptosis induction in a-172 GBM cell line.
۷۵Lactobacillus and Bifidobacterium Ameliorate Memory and Learning Deficits and oxidative stress in Aβ (1-42) Injected Rats.
۷۶The Role of Cannabinoid Receptor 1 in the Immunopathology of Respiratory Syncytial Virus.
۷۷Erythrocyte membrane saturated fatty acids profile in newly diagnosed Basal Cell Carcinoma patients.
۷۸Physical activities (exercises or choreses) during pregnancy and mode of delivery in nulliparous women: A prospective cohort study.
۷۹Effects of combined oral contraceptives on the clinical and biochemical parameters of hyperandrogenism in patients with polycystic ovary syndrome: a systematic review and meta-analysis.
۸۰Anti-inflammatory activity and chemical composition of
۸۱Experimental study and simulation of
۸۲The possible neuroprotective effect of ellagic acid on sodium arsenate-induced neurotoxicity in rats.
۸۳Mouse preantral follicle growth in 3D co-culture system using human menstrual blood mesenchymal stem cell.
۸۴Effect of prenatal recommendations of Traditional Persian Medicine on obstetric outcomes: a randomized clinical trial.
۸۵Evaluation of the effect of hyperthermia and electron radiation on prostate cancer stem cells.
۸۶Differential role of gpaB and sidA gene expressions in relation to virulence in Aspergillus species from patients with invasive aspergillosis.
۸۷The role of adiponectin and adipolin as anti-inflammatory adipokines in the formation of macrophage foam cells and their association with cardiovascular diseases.
۸۸Comparing the Effects of Education Using Telephone Follow-Up and Smartphone-Based Social Networking Follow-Up on Self-Management Behaviors among Patients with Hypertension.
۸۹Onychomycosis due to dermatophytes species in Iran: Prevalence rates, causative agents, predisposing factors and diagnosis based on microscopic morphometric findings.
۹۰Genotype, phenotype and in silico pathogenicity analysis of HEXB mutations: Panel based sequencing for differential diagnosis of gangliosidosis.
۹۱Plasticity after pediatric cochlear implantation: Implication from changes in peripheral plasma level of BDNF and auditory nerve responses.
۹۲Anti-oxidants as chemopreventive agents in prostate cancer: A gap between preclinical and clinical studies.
۹۳Catastrophic Health Expenditure in Iran: A Review Article.
۹۴Wharton's Jelly Derived-Mesenchymal Stem Cells: Isolation and Characterization.
۹۵Cromakalim, a Potassium Channel Opener, Ameliorates the Organophosphate and Carbamate-Induced Seizure in Mice.
۹۶Melatonin attenuates homocysteine-induced injury in human umbilical vein endothelial cells.
۹۷Ethnic Variations in Adiponectin Levels and Its Association with Age, Gender, Body Composition and Diet: Differences Between Iranians, Indians and Europeans Living in Australia.
۹۸Comment on: Clinical Characteristics of Severe Erosive Esophagitis among Patients with Erosive Esophagitis: A Case-control Study.
۹۹L-carnosine as an add-on to risperidone for treatment of negative symptoms in patients with stable schizophrenia: A double-blind, randomized placebo-controlled trial.
۱۰۰First Experience of Inserting a Metallic Mesh Stent (Uventa Stent) in Malignant Ureteral Obstruction in Iran.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۸۴۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.