لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۴۳۲ مقاله شامل ۲۰۶ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۸ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۲۱۸ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱The effect of aqueous extract of Rosa damascena on formaldehyde-induced toxicity in mice testes.
۲Effect of green tea on plasma leptin and ghrelin levels: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials.
۳Formulation and characterization of novel nanostructured lipid carriers made from beeswax, propolis wax and pomegranate seed oil.
۴Decomposition of socioeconomic inequalities in preterm deliveries in Tehran, Iran.
۵Computer-aided diagnosis software for vulvovaginal candidiasis detection from Pap smear images.
۶Patient satisfaction with occlusal scheme of conventional complete dentures: A randomised clinical trial (part I).
۷Reply.
۸Microbial epidemiology of candidaemia in neonatal and paediatric intensive care units at the Children's Medical Center, Tehran.
۹Immobilization of methotrexate anticancer drug onto the graphene surface and interaction with calf thymus DNA and 4T1 cancer cells.
۱۰Diet and cancer prevention: Dietary compounds, dietary MicroRNAs, and dietary exosomes.
۱۱Psychometric properties of Persian version of the Caregiver Burden Scale in Iranian caregivers of patients with spinal cord injury.
۱۲Stability of astaxanthin-loaded nanostructured lipid carriers in beverage systems.
۱۳PLGA-PEG-RA-based polymeric micelles for tumor targeted delivery of irinotecan.
۱۴Plasminogen Activator Inhibitor Type-1 as a Regulator of Fibrosis.
۱۵The Effect of miR-200c Inhibition on Chemosensitivity (5- FluoroUracil) in Colorectal Cancer.
۱۶NLRP3 inflammasome: Its regulation and involvement in atherosclerosis.
۱۷The effect of Achillea millefolium and Hypericum perforatum ointments on episiotomy wound healing in primiparous women.
۱۸Biodeterioration of 1, 1-dimethylhydrazine from air stream using a biofilter packed with compost-scoria-sugarcane bagasse
۱۹J-Class Sequences of Linear Operators
۲۰Inducing Apoptosis and Decreasing Cell Proliferation in Human Acute Promyelocytic Leukemia Through Regulation Expression of CASP3 by Let-7a-5p Blockage
۲۱The Effect of miR-200c Inhibition on Chemosensitivity (5- FluoroUracil) in Colorectal Cancer
۲۲The effects of smoking on corneal endothelial cells: a cross-sectional study on a population from Isfahan, Iran
۲۳PLGA-PEG-RA-based polymeric micelles for tumor targeted delivery of irinotecan
۲۴Caregivers needing care: the unmet needs of the family caregivers of end-of-life cancer patients
۲۵Histopathologic study on mice infected with Plasmodium berghei after treatment with sulfadoxine-pyrimethamine, pyrimethamine, and hydroxychloroquine sulfate
۲۶Protective effects of salep against isoniazid liver toxicity in wistar rats
۲۷Psychometric properties of Persian version of the Caregiver Burden Scale in Iranian caregivers of patients with spinal cord injury
۲۸Stability of astaxanthin-loaded nanostructured lipid carriers in beverage systems
۲۹Poly(methyl vinyl ether-co-maleic acid) for enhancement of solubility, oral bioavailability and anti-osteoporotic effects of raloxifene hydrochloride
۳۰The effect of Achillea millefolium and Hypericum perforatum ointments on episiotomy wound healing in primiparous women
۳۱Effect of green tea on plasma leptin and ghrelin levels: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials
۳۲Cutaneous anaplastic large cell lymphoma in a multiple sclerosis patient receiving Fingolimod
۳۳Plasminogen Activator Inhibitor Type-1 as a Regulator of Fibrosis
۳۴Decomposition of socioeconomic inequalities in preterm deliveries in Tehran, Iran
۳۵Deep neural network in QSAR studies using deep belief network
۳۶Poly (butylene adipate-co-terephthalate) electrospun nanofibers loaded with 5-fluorouracil and curcumin in treatment of colorectal cancer cells
۳۷Synthesis, spectroscopic characterization, antimicrobial evaluation and molecular docking study of novel triazine-quinazolinone based hybrids
۳۸NLRP3 inflammasome: Its regulation and involvement in atherosclerosis
۳۹Association of Brain-derived neurotrophic factor gene polymorphisms with body mass index: A systematic review and meta-analysis
۴۰Formulation and characterization of novel nanostructured lipid carriers made from beeswax, propolis wax and pomegranate seed oil
۴۱Comparison of dry needling and steroid injection in the treatment of plantar fasciitis: a single-blind randomized clinical trial
۴۲Development and in vitro/in vivo evaluation of HPMC/chitosan gel containing simvastatin loaded self-assembled nanomicelles as a potent wound healing agent
۴۳A2B adenosine receptor agonist induces cell cycle arrest and apoptosis in breast cancer stem cells via ERK1/2 phosphorylation
۴۴Pulmonary arterial pressure detects functional mitral stenosis after annuloplasty for primary mitral regurgitation: An exercise stress echocardiographic study
۴۵Investigating of four main carbapenem-resistance mechanisms in high-level carbapenem resistant Pseudomonas aeruginosa isolated from burn patients
۴۶Synthesis, characterization and computational study of CuI nanoparticles immobilized on modified poly (styrene-co-maleic anhydride) as a green, efficient and recyclable heterogeneous catalyst in the synthesis of 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles via click reaction
۴۷Reliability and Validity of the Quality of Life Questionnaire in Iranian Patients with Lower Urinary Tract Symptoms
۴۸Arginine functionalized bacterial cellulose nanofibers containing gel as an effective wound dressing; in vitro and in vivo evaluation.
۴۹A model for predicting sulcus-to-sulcus diameter in posterior chamber phakic intraocular lens candidates: correlation between ocular biometric parameters.
۵۰Investigation of Class I, II, and III Integrons Among
۵۱Occupational Health Risk Assessment of Volatile Organic Compounds Emitted from Coke Production Unit of a Steel Plant.
۵۲RNA/Protein Discordant Expression of Fndc5 in Central Nervous System Is Likely to Be Mediated Through microRNAs.
۵۳Dietary poultry intake and the risk of stroke: A dose-response meta-analysis of prospective cohort studies.
۵۴Erythrocyte membrane saturated fatty acids profile in newly diagnosed Basal Cell Carcinoma patients.
۵۵Ketamine versus Ketamine / magnesium Sulfate for Procedural Sedation and Analgesia in the Emergency Department: A Randomized Clinical Trial.
۵۶Effect of Twine-arginine Translocation-signaling Fusion System and Chaperones Co-expression on Secretory Expression of Somatropin.
۵۷Effects of Streptokinase and Normal Saline on the Incidence of Intra-abdominal Adhesion 1 Week and 1 Month after Laparotomy in Rats.
۵۸Evaluation of miR-21 Inhibition and its Impact on Cancer Susceptibility Candidate 2 Long Noncoding RNA in Colorectal Cancer Cell Line.
۵۹The Efficacy of Internet-based Cognitive Behavioral Therapy on the Anxiety Disorders among Adolescent Girls.
۶۰The Role of Mas Receptor on Renal Hemodynamic Responses to Angiotensin 1-7 in Both Irreversible and Reversible Unilateral Ureteral Obstruction Rats.
۶۱Prevalence of
۶۲Effect of Patellar Electrocautery Neurectomy on Postoperative Pain among Patients Referred for Total Knee Arthroplasty.
۶۳A Case of Tyrosinemia Type III with Status Epilepticus and Mental Retardation.
۶۴Epidemiologic and Demographic Features, Therapeutic Intervention and Prognosis of the Patients with Cerebral Aneurysm.
۶۵Respiratory Viruses in Febrile Neutropenic Patients with Respiratory Symptoms.
۶۶Evaluation of Outcomes of Open Reduction and Internal Fixation Surgery in Patients with Type C Distal Humeral Fractures.
۶۷Preventive Effects of Pre- and Intra-operative Marcaine, Lidocaine, and Marcaine Plus Lidocaine on Pain Relief in Lumbar Disc Herination Open Surgery.
۶۸The Effect of Levothyroxine and Selenium versus Levothyroxine Alone on Reducing the Level of Anti-thyroid Peroxidase Antibody in Autoimmune Hypothyroid Patients.
۶۹Comparison of the efficacy of piascledine and transforming growth factor β1 on chondrogenic differentiation of human adipose-derived stem cells in fibrin and fibrin-alginate scaffolds.
۷۰CRISPR/Cas9, a new approach to successful knockdown of ABCB1/P-glycoprotein and reversal of chemosensitivity in human epithelial ovarian cancer cell line.
۷۱Role of granulocyte colony-stimulating factor in human reproduction.
۷۲Does topical tranexamic acid reduce postcoronary artery bypass graft bleeding?
۷۳Colonization with hospital flora and its associated risk factors in neonates hospitalized in neonatal ward of a teaching center in Isfahan, Iran.
۷۴The effect of testosterone gel on fertility outcomes in women with a poor response in
۷۵Prevalence of lymph node and maximum short axis in traumatic patients.
۷۶The interplay of multiple sclerosis and menstrual cycle: Which one affects the other one?
۷۷Statistical comments on "Does player time-in-game affect tackle technique in elite level rugby union?"
۷۸A hierarchical Bayesian tri-variate analysis on factors associated with anthropometric measures in a large sample of children and adolescents: the CASPIAN-IV study.
۷۹Comparing the Effects of Education Using Telephone Follow-Up and Smartphone-Based Social Networking Follow-Up on Self-Management Behaviors among Patients with Hypertension.
۸۰Olive (Olea europaea) leaf extract alters the cytokine profile of Leishmania major-infected macrophages: New insight into the underlying mechanism.
۸۱Letters to the Editor.
۸۲Prevalence of Malocclusion in Permanent Dentition of Iranian Population: A Review Article.
۸۳Distribution and health risk assessment of natural fluoride of drinking groundwater resources of Isfahan, Iran, using GIS.
۸۴Revised Risk Priority Number in Failure Mode and Effects Analysis Model from the Perspective of Healthcare System.
۸۵Centre of pressure characteristics in normal, planus and cavus feet.
۸۶Risk and Age of Cardiovascular Event in Women with Metabolic Syndrome: Menopause Age in Focus.
۸۷Synthesis, in vitro characterization, and anti-tumor effects of novel polystyrene-poly(amide-ether-ester-imide) co-polymeric micelles for delivery of docetaxel in breast cancer in Balb/C mice.
۸۸Antihypertensive and antioxidant effects of protocatechuic acid in deoxycorticosterone acetate-salt hypertensive rats.
۸۹Evaluation of cellular immunogenicity of recombinant cytochrome p450 cyp141 protein of Mycobacterium tuberculosis in human and mouse model.
۹۰Potential Cardioprotective Effects of Sumac Capsule in Patients With Hyperlipidemia: A Triple-Blind Randomized, Placebo-Controlled Crossover Trial.
۹۱Optimization of ANFIS using a genetic algorithm for physical work rate classification.
۹۲Pulmonary delivery of triptorelin loaded in Pluronic based nanomicelles in rat model.
۹۳Dietary Intake of Thiamine in Migraine Patients and Healthy Subjects: a Case-Control Study.
۹۴Erythrocyte Membrane Unsaturated (Mono and Poly) Fatty Acids Profile in Newly Diagnosed Basal Cell Carcinoma Patients.
۹۵Development and psychometric properties of a Calcium Intake Questionnaire based on the social cognitive theory (CIQ-SCT) for Iranian women.
۹۶Spatio-seasonal variation of airborne asbestos concentration in urban areas of Shiraz, Iran.
۹۷Association of urinary phthalate metabolites concentrations with body mass index and waist circumference.
۹۸Meta-evaluation of published studies on evaluation of health disaster preparedness exercises through a systematic review.
۹۹The effect of religious-spiritual support on childbirth self-efficacy.
۱۰۰Factors influencing the results of faculty evaluation in Isfahan University of Medical Sciences.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۴۳۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.