لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۵۷۰ مقاله شامل ۳۲۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۹ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۲۳۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Corrigendum to "Liposome-based drug co-delivery systems in cancer cells" [Mater. Sci. Eng. C 71 (2017) 1327-1341].
۲Anxiolytic- and antidepressant-like effects of Silymarin compared to diazepam and fluoxetine in a mouse model of mild traumatic brain injury.
۳Inhibition of tumor growth by mouse ROR1 specific antibody in a syngeneic mouse tumor model.
۴Corrigendum to "Development of a new microextraction method based on elevated temperature dispersive liquid-liquid microextraction for determination of triazole pesticides residues in honey by gas chromatography-nitrogen phosphorus detection" [J. Chromatogr. A 1347 (2014) 8-16].
۵platelet-lymphocyte ratio in prediction of outcome of acute heart failure.
۶Canine vaccination: Bridging the rabies knowledge gap.
۷Suppression of p53R2 gene expression with specific siRNA sensitizes HepG2 cells to doxorubicin.
۸Work-related physical, psychosocial and individual factors associated with musculoskeletal symptoms among surgeons: Implications for ergonomic interventions.
۹Analysis of CTLA-4+49A/G gene polymorphism in cases with leprosy of Azerbaijan, Northwest Iran.
۱۰Association between FTO gene polymorphisms and type 2 diabetes mellitus, serum levels of apelin and androgen hormones among Iranian obese women.
۱۱Label-free biosensors in the field of stem cell biology.
۱۲Genetic variability and transcontinental sharing of Giardia duodenalis infrapopulations determined by glutamate dehydrogenase gene.
۱۳Development of salt and pH-induced solidified floating organic droplets homogeneous liquid-liquid microextraction for extraction of ten pyrethroid insecticides in fresh fruits and fruit juices followed by gas chromatography-mass spectrometry.
۱۴Carvacrol promotes angiogenic paracrine potential and endothelial differentiation of human mesenchymal stem cells at low concentrations.
۱۵Thermo-sensitive chitosan copolymer-gold hybrid nanoparticles as a nanocarrier for delivery of erlotinib.
۱۶Type-specific human papillomavirus prevalence in cervical intraepithelial neoplasia and cancer in Iran.
۱۷Comments on "Malondialdehyde: A novel predictive biomarker for post-stroke depression".
۱۸Rancidity development of refrigerated rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillets: comparative effects of in vivo and in vitro lycopene.
۱۹CDK9 Regulates Apoptosis of Myoblast Cells by Modulation of microRNA-1 Expression.
۲۰Multiple Functions of Long Non-Coding RNAs in Oxidative Stress, DNA Damage Response and Cancer Progression.
۲۱Angiogenic and Restorative Abilities of Human Mesenchymal Stem Cells Were Reduced Following Treatment With Serum From Diabetes Mellitus Type 2 Patients.
۲۲Adenosine and adenosine receptors in the immunopathogenesis and treatment of cancer.
۲۳Modulating tumor hypoxia by nanomedicine for effective cancer therapy.
۲۴Sleep quality and its relationship with quality of life among high-risk pregnant women (gestational diabetes and hypertension).
۲۵Curcumin as a potential candidate for treating hyperlipidemia: A review of cellular and metabolic mechanisms.
۲۶The hypothetical roles of arsenic in multiple sclerosis by induction of inflammation and aggregation of tau protein: A commentary.
۲۷Facile fabrication and characterization of a novel oral pH-sensitive drug delivery system based on CMC hydrogel and HNT-AT nanohybrid
۲۸The Role of Lipids in the Pathogenesis of Metabolic Syndrome in Adolescents
۲۹PD-1 and cancer: molecular mechanisms and polymorphisms
۳۰Molecular engineering of the electronic, structural, and electrochemical properties of nanostructured 1-methyl-4-phenyl 1,2,4 triazolium-based [PhMTZ][X1–10] ionic liquids through anionic changing
۳۱Sphingosine kinase-2 Inhibitor ABC294640 Enhances Doxorubicin-Induced Apoptosis of NSCLC Cells via Altering Survivin Expression
۳۲Solubility and preferential solvation of phenacetin in methanol + water mixtures at 298.15 K
۳۳Evaluation of different statistical methods using SAS software: an in silico approach for analysis of real-time PCR data
۳۴Sleep quality and its relationship with quality of life among high-risk pregnant women (gestational diabetes and hypertension)
۳۵Diabetic retinopathy pathogenesis and the ameliorating effects of melatonin; involvement of autophagy, inflammation and oxidative stress
۳۶Stabilization of calcareous sand dunes using phosphoric acid mulching liquid
۳۷MicroRNAs as novel biomarkers for colorectal cancer: New outlooks
۳۸The effect of foot reflexology massage on breast milk volume of mothers with premature infants: A randomized controlled trial
۳۹Nrf2 overexpression is associated with P-glycoprotein upregulation in gastric cancer
۴۰The effect of ketorolac and triamcinolone acetonide on adipogenic and hepatogenic differentiation through miRNAs 16/15/195: Possible clinical application in regenerative medicine
۴۱Angiogenic and Restorative Abilities of Human Mesenchymal Stem Cells Were Reduced Following Treatment With Serum From Diabetes Mellitus Type 2 Patients
۴۲Thermo-sensitive chitosan copolymer-gold hybrid nanoparticles as a nanocarrier for delivery of erlotinib
۴۳Aberrant DNA methylation of key genes and Acute Lymphoblastic Leukemia
۴۴Type-specific human papillomavirus prevalence in cervical intraepithelial neoplasia and cancer in Iran
۴۵Food grade nanostructured lipid carrier for cardamom essential oil: Preparation, characterization and antimicrobial activity
۴۶Effect of choline chloride/ethylene glycol or glycerol as deep eutectic solvents on the solubility and thermodynamic properties of acetaminophen
۴۷HDACis (class I), cancer stem cell, and phytochemicals: Cancer therapy and prevention implications
۴۸Recent trends in rapid detection of influenza infections by bio and nanobiosensor
۴۹Attributes of Iranian new nurse preceptors: A phenomenological study
۵۰The Wnt/β-catenin signaling in endometriosis, the expression of total and active forms of β-catenin, total and inactive forms of glycogen synthase kinase-3β, WNT7a and DICKKOPF-1
۵۱Curcumin as a potential candidate for treating hyperlipidemia: A review of cellular and metabolic mechanisms
۵۲Urinary versus plasma neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) as a predictor of mortality for acute kidney injury in intensive care unit patients
۵۳Antioxidant, Antimicrobial and Physicochemical Properties of Turmeric Extract-Loaded Nanostructured Lipid Carrier (NLC)
۵۴Genetic variability and transcontinental sharing of Giardia duodenalis infrapopulations determined by glutamate dehydrogenase gene
۵۵Inhibition of tumor growth by mouse ROR1 specific antibody in a syngeneic mouse tumor model
۵۶Multiple Functions of Long Non-Coding RNAs in Oxidative Stress, DNA Damage Response and Cancer Progression
۵۷Thyroglossal duct cyst coexisting with a fistulous tract: A rare case report and literature review
۵۸Deleterious effects of prenatal exposure to morphine on the spatial learning and hippocampal BDNF and long-term potentiation in juvenile rats: Beneficial influences of postnatal treadmill exercise and enriched environment
۵۹CDK9 Regulates Apoptosis of Myoblast Cells by Modulation of microRNA-1 Expression
۶۰Developing functional white chocolate by incorporating different forms of EPA and DHA - Effects on product quality
۶۱Chemical composition and biological activities of extracts from three Salvia species: S. blepharochlaena, S. euphratica var. leiocalycina, and S. verticillata subsp. amasiaca
۶۲Anxiolytic- and antidepressant-like effects of Silymarin compared to diazepam and fluoxetine in a mouse model of mild traumatic brain injury
۶۳Comments on “Malondialdehyde: A novel predictive biomarker for post-stroke depression”
۶۴Development of salt and pH–induced solidified floating organic droplets homogeneous liquid–liquid microextraction for extraction of ten pyrethroid insecticides in fresh fruits and fruit juices followed by gas chromatography-mass spectrometry
۶۵Synthesis, spectroscopic characterization and in vitro cytotoxicities of new organometallic palladium complexes with biologically active β-diketones; Biological evaluation probing of the interaction mechanism with DNA/Protein and molecular docking
۶۶The hypothetical roles of arsenic in multiple sclerosis by induction of inflammation and aggregation of tau protein: A commentary
۶۷Suppression of p53R2 gene expression with specific siRNA sensitizes HepG2 cells to doxorubicin
۶۸The inhibitory effects of nano-encapsulated metformin on growth and hTERT expression in breast cancer cells
۶۹Work-related physical, psychosocial and individual factors associated with musculoskeletal symptoms among surgeons: Implications for ergonomic interventions
۷۰Measurement of transcranial magnetic stimulation resolution in 3-D spaces
۷۱Corrigendum to “Liposome-based drug co-delivery systems in cancer cells” (Mater. Sci. Eng. (2017) C 71 (1327–1341)(S0928493116322871)(10.1016/j.msec.2016.11.073))
۷۲Optimizing the concentration of colloidal suspensions in convective assembly of centimeter-sized uniform monolayer colloidal crystals
۷۳Label-free biosensors in the field of stem cell biology
۷۴Spectroscopic profiling and computational study of the binding of tschimgine: A natural monoterpene derivative, with calf thymus DNA
۷۵Aptamer based assay of plated-derived grow factor in unprocessed human plasma sample and MCF-7 breast cancer cell lysates using gold nanoparticle supported α-cyclodextrin
۷۶Adenosine and adenosine receptors in the immunopathogenesis and treatment of cancer
۷۷Modulating tumor hypoxia by nanomedicine for effective cancer therapy
۷۸Kinetic and thermodynamic studies of bovine serum albumin interaction with ascorbyl palmitate and ascorbyl stearate food additives using surface plasmon resonance
۷۹Application of the ultrasonic-assisted extraction and dispersive liquid-liquid microextraction for the analysis of AFB1 in egg
۸۰The effect of prebiotic vaginal gel with adjuvant oral metronidazole tablets on treatment and recurrence of bacterial vaginosis: a triple-blind randomized controlled study
۸۱Preparation of Reinforced poly (BisGMA-UDMA) Graphene-Based Nanocomposites Via Moderate in Situ SET-LRP
۸۲Effects of beta-glucan and resistant starch on wheat dough and prebiotic bread properties
۸۳Synthesis of azo dyes possessing N-heterocycles and evaluation of their anticancer and antibacterial properties
۸۴Graphene based scaffolds on bone tissue engineering
۸۵Barriers to Remarriage Among Older People: Viewpoints of Widows and Widowers
۸۶Study of PM10, PM2.5, and PM1 levels in during dust storms and local air pollution events in urban and rural sites in Tehran
۸۷pH- and thermo-sensitive MTX-loaded magnetic nanocomposites: synthesis, characterization, and in vitro studies on A549 lung cancer cell and MR imaging
۸۸Prevalence of asthma and associated factors among male late adolescents in Tabriz, Iran
۸۹Effects of cinnamon supplementation on antioxidant status and serum lipids in women with polycystic ovary syndrome
۹۰Protective effects of coenzyme Q10 nanoparticles on dichlorvos-induced hepatotoxicity and mitochondrial/lysosomal injury
۹۱Ultrasensitive electrochemical immunosensing of tumor suppressor protein p53 in unprocessed human plasma and cell lysates using a novel nanocomposite based on poly-cysteine/graphene quantum dots/gold nanoparticle
۹۲The association between hematological parameters and metabolic syndrome in Iranian men: A single center large-scale study
۹۳Corrigendum to “Development of a new microextraction method based on elevated temperature dispersive liquid–liquid microextraction for determination of triazole pesticides residues in honey by gas chromatography-nitrogen phosphorus detection” [J. Chromatogr. A 1347 (2014) 8-16] (S0021967314006578) (10.1016/j.chroma.2014.04.067))
۹۴Risk factors for neck and shoulder pain among schoolchildren and adolescents
۹۵Positive Association Between Serum 25-Hydroxy-Vitamin D and Liver Enzymes Levels in Healthy Individuals: A Population-Based Study from Iran.
۹۶Synthesis, characterization and in vitro evaluation of magnetic nanoparticles modified with PCL-PEG-PCL for controlled delivery of 5FU.
۹۷Dietary patterns and risk of ulcerative colitis: a case-control study.
۹۸Selenium-Enriched Saccharomyces cerevisiae Reduces the Progression of Colorectal Cancer.
۹۹Betanin reduces organophosphate induced cytotoxicity in primary hepatocyte via an anti-oxidative and mitochondrial dependent pathway.
۱۰۰Two Faces of LRBA Deficiency in Siblings: Hypogammaglobulinemia and Normal Immunoglobulin Levels.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۵۷۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.