لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی کوشیار در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه آموزش عالی کوشیار در سال ۱۳۹۴ کلا ۴۳ مقاله شامل ۴۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱تاثیر ویژگیهای خاص شرکت بر ساختار سرمایه ی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در حضور متغیرهای اقتصادی
۲عوامل و پیش شرط های لازم برای حرکت به سمت حسابداری تعهدی دربخش دولتی
۳مروری بر مدل های پذیرش تکنولوژی و سیستم های CRM موبایل
۴بررسی رابطه بین مدیریت ریسک با کنترل و حسابداری مدیریت
۵بررسی شکاف بین استهلاک حسابداری و ذخیره سرمایهای مالیات
۶بررسی راه های اخلاقی برون رفت از تقلبات حسابداری و حسابرسی
۷بررسی تأثیر خصوصی سازی بانکها بر کیفیت سود های گزارش شده ( بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
۸نقش حسابداری و حسابرسی در مالیات بر ارزش افزوده و چالش های موجود دراجرای این قانون
۹بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود و رشد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۱۰نقش قانون بنفورد در رابطه بین محافظهکاری حسابداری، سرمایهگذاران نهادی و مدیریت سود؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
۱۱راهکارهای صرفه جویی و آثار آن بر بازارهای مالی
۱۲مطالعه ای بر مبانی نظری و اصول بازار یابی سبز
۱۳ارائه عملیات آمیخته های بازاریابی سبز و معیار های سنجش آن
۱۴بررسی جایگاه بازاریابی سبز بر تمایل به خرید و رفتار مصرف کننده ازطریق شهرت شرکت
۱۵بررسی تاثیر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی بر پایداری سودو نسبت قیمت به سود هر سهم
۱۶بررسی تأثیر احساسات سرمایه گذار در تصمیم گیری های سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۱۷بررسی نقش فرهنگ فاصله قدرت بر اخلاق کار حسابداران
۱۸بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی در کاهش عوارض نامطلوب احساسات سرمایه گذار در تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت
۱۹بررسی وجود تفاوت رابطه نسبت های مالی و قیمت سهام، در شرکت های دارویی و غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۲۰تعیین رابطه بین ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی با میزان رضایت الکترونیکی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
۲۱بررسی مکانیزم های حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران
۲۲مروری بر اصول اخلاقی بازاریابی
۲۳رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران
۲۴تبیین عملکرد مالی با تأکید بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها درقالب مدل علی (مطالعه موردی: شرکت های تولیدی استان گیلان)
۲۵مطالعه اثر نوع حسابرس بر مدیریت انتظارات
۲۶بررسی رابطه مکانیزم های حاکمیت شرکتی و محافظه کاری حسابداری
۲۷بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران
۲۸بررسی رابطه بین عملیات خارجی و کیفیت سود
۲۹رقابتدر بازار، مدیریت سود و تداوم سودآوری شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۳۰تاثیر آگاهی مشتری از نام تولید کننده بر وفاداری به برند ملی
۳۱بررسی ابعاد و عملکرد مسئولیت اجتماعی
۳۲شناسایی و روش های موثر بر مدیریت سود
۳۳بنیانهای رفتاری مسئولیت اجتماعی و بانکداری اجتماعی
۳۴تاثیبر آگاهی مشتری از نام تولیدکننده بر نگرش نسبت به برندهای خرده فروشی
۳۵نقش دانشگاه در رشداقتصادی
۳۶توجیه اقتصادی سرمایه گذاری در آموزش عالی
۳۷بررسی تاثیر مولفه های SP بر میزان تمایل به شرکت در کنفرانس های علمی ازطریق تصویر برند
۳۸تأثیر آگاهی مشتری از نام تولیدکننده بر نگرش نسبت به برندهای خرده فروشی
۳۹بررسی تاثیر صادرات بر نقدشوندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۴۰ارائه رویکرد تلفیقی برای ارزیابی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار بر موفقیت ایمنی پروژه ها
۴۱بررسی رابطه بین شکاف قیمت خرید و فروش و خطر سقوط قیمت سهام
۴۲محافظه کاری شرطی، محافظه کاری غیرشرطی و اعتبار تجاری: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
۴۳تأثیر تمرکز مالکیت بر ریسک پذیری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.