لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه شیراز در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه شیراز در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۱۲۵ مقاله شامل ۵۲۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۶۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۵۴۳ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Data of furfural adsorption on nano zero valent iron (NZVI) synthesized from Nettle extract.
۲Synthesis and biological evaluation of some novel diastereoselective benzothiazole β-lactam conjugates.
۳The feasibility study of 177Lu production in Miniature Neutron Source Reactors using a multi-stage approach in Isfahan, Iran.
۴Kinetics of biogas production and chemical oxygen demand removal from compost leachate in an anaerobic migrating blanket reactor.
۵Chiral recognition of tryptophan enantiomers using chitosan-capped silver nanoparticles: Scanometry and spectrophotometry approaches.
۶Electrooxidation and amperometric determination of vorinostat on hierarchical leaf-like gold nanolayers.
۷Evaluation of the efficacy and safety of β-d-mannuronic acid in patients with ankylosing spondylitis: A 12-week randomized, placebo-controlled, phase I/II clinical trial.
۸Temperament and character in patients with systemic lupus erythematosus.
۹Quality of Life and Its Influencing Factors of Couples Referred to An Infertility Center in Shiraz, Iran.
۱۰Role of CA1 GABAA and GABAB receptors on learning deficit induced by D-AP5 in passive avoidance step-through task.
۱۱Using Carboxy Fluorescein Succinimidyl Ester (CFSE) to Identify Quiescent Glioblastoma Stem-Like Cells.
۱۲Flood susceptibility mapping using novel ensembles of adaptive neuro fuzzy inference system and metaheuristic algorithms.
۱۳Investigating a probable relationship between microplastics and potentially toxic elements in fish muscles from northeast of Persian Gulf.
۱۴Structure, chaperone-like activity and allergenicity profile of bovine caseins upon peroxynitrite modification: New evidences underlying mastitis pathomechanisms.
۱۵Microbial, chemical, textural and sensory properties of coated rainbow trout by chitosan combined with pomegranate peel extract during frozen storage.
۱۶Essential oil composition of Rydingia michauxii (Briq.) Scheen & V.A. Albert endemic of Iran.
۱۷The Association of Poor Mental Health Status and Sociocultural Factors in Men: A Population-Based Study in Tehran, Iran.
۱۸Oral healthcare providers' viewpoints in crucial role of education in oral self-care behaviour
۱۹Virus-Induced Gene Silencing (VIGS) in Aegilops tauschii and Its Use in Functional Analysis of AetDREB2
۲۰Ameliorative Effect of VE, IGF-I, and hCG on the Fluoride-Induced Testosterone Release Suppression in Mice Leydig Cells
۲۱Host range and phylogenetic analysis of Xanthomonas alfalfae causing bacterial leaf spot of alfalfa in Iran
۲۲Change-aware community detection approach for dynamic social networks
۲۳Modeling and optimization of the parameters affecting the in-situ microencapsulation process for producing epoxy-based self-healing anti-corrosion coatings
۲۴A new PSO-based algorithm for multi-objective optimization with continuous and discrete design variables
۲۵Alexithymia influences craving through facets of emotion regulation in alcoholic patients
۲۶The evaluation of the serum level of IL-10 in OLP patients
۲۷Improved Estimation for Well-Logging Problems Based on Fusion of Four Types of Kalman Filters
۲۸Combination Therapy with Pirfenidone plus Prednisolone Ameliorates Paraquat-Induced Pulmonary Fibrosis
۲۹Alterations in epididymal proteomics and antioxidant activity of mice exposed to fluoride
۳۰Antioxidant ameliorating effects against H2O2-induced cytotoxicity in primary endometrial cells
۳۱Heterogeneity analysis of diffusion-weighted MRI for prediction and assessment of microstructural changes early after one cycle of induction chemotherapy in nasopharyngeal cancer patients
۳۲Enzyme Activity Regarding Sugar and Organic Acid Changes during Developmental Stages in Rainfed Fig (Ficus carica L.cv Sabz)
۳۳A comparison between ten advanced and soft computing models for groundwater qanat potential assessment in Iran using R and GIS
۳۴Comparative efficacy of curcumin and paromomycin against Cryptosporidium parvum infection in a BALB/c model
۳۵Prediction of surface tension of binary refrigerant mixtures using artificial neural networks
۳۶Polyacrylamide–b-copolypeptide hybrid copolymer as pH-responsive carrier for delivery of paclitaxel: Effects of copolymer composition on nanomicelles properties, loading efficiency and hemocompatibility
۳۷Investigating of the tensile mechanical properties of structural steels at high strain rates
۳۸Essential oil composition of Rydingia michauxii (Briq.) Scheen & V.A. Albert endemic of Iran
۳۹Scopolamine-induced passive avoidance memory retrieval deficit is accompanied with hippocampal MMP2, MMP-9 and MAPKs alteration
۴۰Q-factor of optical delay-line based cavities and oscillators
۴۱Effect of OH-treatment of PDMS on rejection in hybrid nanofiltration membranes for desalination
۴۲Kinetics of biogas production and chemical oxygen demand removal from compost leachate in an anaerobic migrating blanket reactor
۴۳Investigation of the mechanical properties and degradability of a modified chitosan-based scaffold
۴۴Role of fig rootstock on changes of water status and nutrient concentrations in 'sabz’ cultivar under drought stress condition
۴۵Non-conservative stability of spinning pretwisted cantilever beams
۴۶Race and the Aesthetics of Alterity in Mahshid Amirshahi’s Dadeh Qadam-Kheyr
۴۷Value stream mapping approach and analytical network process to identify and prioritize production system’s Mudas (case study: natural fibre clothing manufacturing company)
۴۸A comparative survey of the condition of tourism infrastructure in Iranian provinces using VIKOR and TOPSIS
۴۹Syngas production in chemical looping reforming process over ZrO2 promoted Mn-based catalyst
۵۰The friction theory for modeling the viscosities of deep eutectic solvents using the CPA and PC-SAFT equations of state
۵۱Modeling vapor-liquid equilibria of mixtures of SO2 and deep eutectic solvents using the CPA-NRTL and CPA-UNIQUAC models
۵۲An investment development framework in Iran’s seashores using TOPSIS and best-worst multi-criteria decision making methods
۵۳Effect of drying methods (electrospraying, freeze drying and spray drying) on survival and viability of microencapsulated Lactobacillus rhamnosus ATCC 7469
۵۴Promising horizon to alleviate Alzeheimer's disease pathological hallmarks via inhibiting mTOR signaling pathway: A new application for a commonplace analgesic
۵۵On the properties and structure of 2-hydroxyethylammonium formate ionic liquid
۵۶Temperament and character in patients with systemic lupus erythematosus
۵۷Fluid inclusion and stable isotope geochemistry of the orogenic–type Zinvinjian Cu–Pb–Zn–Au deposit in the Sanandaj–Sirjan metamorphic belt, Northwest Iran
۵۸2.5D coupled FEM-SBFEM analysis of ground vibrations induced by train movement
۵۹Structure, chaperone-like activity and allergenicity profile of bovine caseins upon peroxynitrite modification: New evidences underlying mastitis pathomechanisms
۶۰A review of solar chimney integrated systems for space heating and cooling application
۶۱Investigating a probable relationship between microplastics and potentially toxic elements in fish muscles from northeast of Persian Gulf
۶۲Effect of organic loading rates on biogas production and anaerobic biodegradation of composting leachate in the anaerobic series bioreactors
۶۳Potential role for selenium in the pathophysiology of crib-biting behavior in horses
۶۴Comparing the effect of listening to music during hemodialysis and at bedtime on sleep quality of hemodialysis patients: A randomized clinical trial
۶۵Assessment of renewable energy resources in Iran; with a focus on wave and tidal energy
۶۶An investigation about seismic behavior of piled raft foundation for oil storage tanks using centrifuge modelling
۶۷Microbial, chemical, textural and sensory properties of coated rainbow trout by chitosan combined with pomegranate peel extract during frozen storage
۶۸Evaluation of the mechanical properties, in vitro biodegradability and cytocompatibility of natural chitosan/hydroxyapatite/nano-Fe3O4 composite
۶۹Comparison of genotyping by sequencing and microsatellite markers for unravelling population structure in the clonal fungus Verticillium dahliae
۷۰Investigation of soil stabilization using chitosan biopolymer
۷۱Role of CA1 GABAA and GABAB receptors on learning deficit induced by D-AP5 in passive avoidance step-through task
۷۲Quantum Barro–Gordon game in monetary economics
۷۳Probabilistic energy consumption analysis in buildings using point estimate method
۷۴Nonfragile Fuzzy Output Feedback Synchronization of a New Chaotic System: Design and Implementation
۷۵Quality of life and its influencing factors of couples referred to an infertility center in shiraz, Iran
۷۶Microstructural characterization and mechanical properties of bottom ash mortar
۷۷Diversity, mitochondrial phylogeny, and ichthyogeography of the Capoeta capoeta complex (Teleostei: Cyprinidae)
۷۸On the rough hard-sphere-based model for transport properties of nanofluids
۷۹Mg/Cu bimetallic nanoalloys: Morphologies, electronic structures, and catalysis of O2 dissociation
۸۰Effect of pore formers characteristics and melt infiltration parameters on microstructure and electrical properties of BaCe0.7Zr0.1Y0.2O3−δ-carbonate composite electrolyte
۸۱Palladium (II) complexes based on Schiff base ligands derived from ortho-vanillin; synthesis, characterization and cytotoxic studies
۸۲Entanglement between atomic thermal states and coherent or squeezed photons in a damping cavity
۸۳Experimental investigation of dynamic swelling and Bond number of crude oil during carbonated water flooding; Effect of temperature and pressure
۸۴Enantioselective hydrolysis of ibuprofen ethyl ester by a thermophilic immobilized lipase, ELT, from Rhodothermus marinus
۸۵Flood susceptibility mapping using novel ensembles of adaptive neuro fuzzy inference system and metaheuristic algorithms
۸۶Metal endowment reflected in chemical composition of silicates and sulfides of mineralized porphyry copper systems, Urumieh-Dokhtar magmatic arc, Iran
۸۷Application of a novel magnetic nanoparticle as demulsifier for dewatering in crude oil emulsion
۸۸A facile and selective approach for enrichment of L-cysteine in human plasma sample based on zinc organic polymer: Optimization by response surface methodology
۸۹A new method based on state-estimation technique to enhance low-voltage ride-through capability of doubly-fed induction generator wind turbines
۹۰Presence of polycyclic aromatic hydrocarbons in sediments and surface water from Shadegan wetland – Iran: A focus on source apportionment, human and ecological risk assessment and Sediment-Water Exchange
۹۱Hot-pressed geopolymer: Dual effects of heat and curing time
۹۲Spatial modelling of gully erosion in Mazandaran Province, northern Iran
۹۳Geochemical sources, hydrogeochemical behavior, and health risk assessment of fluoride in an endemic fluorosis area, central Iran
۹۴Different slip systems controlling crystallographic preferred orientation and intracrystalline deformation of amphibole in mylonites from the Neyriz mantle diapir, Iran
۹۵A learning automata-based ensemble resource usage prediction algorithm for cloud computing environment
۹۶Data of furfural adsorption on nano zero valent iron (NZVI) synthesized from Nettle extract
۹۷Advances in Achaemenid brick manufacturing technology: Evidence from the monumental gate at Tol-e Ajori (Fars, Iran)
۹۸Estimation of two-dimensional velocity distribution profile using General Index Entropy in open channels
۹۹Electrooxidation and amperometric determination of vorinostat on hierarchical leaf-like gold nanolayers
۱۰۰Long-term groundwater-level forecasting in shallow and deep wells using wavelet neural networks trained by an improved harmony search algorithm

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۱۲۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.