لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان در سال 1395 (2016)

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان در سال 1395 کلا 102 مقاله شامل 39 مقاله در کنفرانسهای داخلی و 55 مقاله در ژورنالهای داخلی و ۸ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر مشخصات حداکثر 100 عنوان مقاله عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

undraw-business
 • undraw-business
  درخواست گزارش کامل مقالات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

  کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان شامل 102 مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.

لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان در سال 1395 (2016)

نمایش لیست:

سال :

 • عنوان مقاله ISI
  سال انتشار
  نویسنده*
  سمت
  زبان
  دانلود مقالات
 • Comparison of the effects of acupressure and touch on the headache caused by spinal anesthesia after cesarean section
  2016
  Maedeh Tourdeh
  Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
  انگلیسی
 • Replacement of lemon juice wastes instead of strong inorganic acids in production of silica from rice husk and efficiency of produced adsorbents in removal of cadmium from aqueous solutions
  2016
  Tayyabeh Rastgou
  Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
  انگلیسی
 • Nuclear magnetic resonance -based metabolomics analysis of patients exposed to sulfur mustard in different stages using random forest method
  2016
  Hossein Ali Sahakhah
  Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
  انگلیسی
 • Evaluation of health and hydrogeochemical parameters of Karst water resources in Golestan Province (Iran)
  2016
  Nassehinia
  Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
  انگلیسی
 • Effects of whole body vibration on concentric torque of ankle invertor and evertor muscles in people with functional ankle instability
  2016
  Atefe Aminian Far
  Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
  انگلیسی
 • The importance of radiography after reduction of anterior shoulder dislocation
  2016
  Majid Kasaei
  Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
  انگلیسی
 • Measurement of surface dose in external radiotherapy of brain frontal lobe: A study on patient and phantom
  2016
  Hamide Nazemi Gelyan
  Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
  انگلیسی
 • 2016
  Maryam Nourelahi
  Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
  انگلیسی
* در لیست فوق فقط نام یکی از نویسندگان که دارای سمت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان است نمایش داده شده است.
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران