لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه علامه محدث نوری در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران دانشگاه علامه محدث نوری در سال ۱۳۹۴ کلا ۴۸ مقاله شامل ۴۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱کارکرد مقایسه کننده ها به همراه سیستم تزریق جریان هارمونیک سوم درروش مدولاسیون عرض پالس به منظور کنترل دور موتورهای القایی
۲کنترل توان راکتیو جاری در خط انتقال جهت بهبود کیفیت توان در شبکه های متصل به ژنراتورهای القایی با استفاده از STATCOM
۳طراحی تقویت کننده تفاضلی توان پایین و ولتاژ پایین با استفاده از بایاس وفقی
۴طراحی و شبیه سازی یک انتگرالگیر با استفاده از آپامپ تفاضلی دو طبقه در تکنولوژی 180 نانومتری
۵ارائه راهکار مناسب برای پردازش سیگنال دستگاه MRI
۶بررسی تأثیر ساختار مالی، اهرم مالی و سودآوری بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۷بررسی میزان تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر محدودیت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۸پیش بینی قصد سرمایه گذاران فردی از سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادلات ساختاری
۹بررسی اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر ارائه مجدد صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۱۰بررسی اثر رشد درامد وریسک بر ارائه مجدد صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۱۱تاثیر سرمایه گذاری و ساختار مالکیت بر ارتباط بین مخارج سرمایه ای و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران
۱۲بررسی تاثیر محافظه کاری مشروط و نامشروط بر فعالیت تامین مالی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
۱۳اثرکیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۱۴مقایسه کارائی الگوریتم های RIPv.1,RIPv.2
۱۵تحریم اقتصادی و فضای کسب و کار،کارآفرینی،بنگاههای کوچک و متوسط،سازمانهاو شرکت های بین المللی
۱۶Experimental Study on the Effect of Replacing Fines by PET Particles on the Behavior of Concrete
۱۷ارزیابی اثر کاهش یارانه کود و سموم شیمیایی بر تولیدات زراعی و باغی بخشکشاورزی ایران
۱۸تاثیر مالکیت خانوادگی وغیر خانوادگی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۱۹بررسی تأثیر مالکیت نهادی و هزینه نمایندگی بر سیاست تقسیم سوددر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۲۰Investigation and ranking of effective factors on delay inbridge construction projects using the AnalyticHierarchy Process (AHP)
۲۱طراحی لباس ایرانی براساس فرهنگ جامعه یا واردات مد جهانی؟
۲۲ZPD and ZAD Enhancement of L2 Learners in Reading Comprehension via Video Chat Synchronous Computer-mediated Communication
۲۳The Effect of Planned Preemptive vs. Reactive Focus on Form on Iranian English Learners' Written Accuracy: The Case of Third Person Singular Marker -S
۲۴The Effect of Peer Scaffolding on Iranian EFL Learners’ Listening Comprehension
۲۵بررسی تاثیر ویژگی های شرکت بر روی کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران
۲۶معماری پایدار، فرصتی برای صرفهجویی در مصرف آب با مدلسازی اطلاعات ساختمان دو گزینه آب باران و آب خاکستری
۲۷بررسی تطبیقی شرکتهای تک نفر در حقوقایران ی بحرین
۲۸حسابداری اعمال بر اساس مبانی نظری علم حسابداری وآموزه های قرآنی
۲۹شبیه سازی رفتار الکترونیکی نانوسیمهای ZnO با روش اجزای متناهی
۳۰محاسبه ی نرخ انتقال الکترون در نقاط کوانتومی کروی CdSe انوسیم های ZNO
۳۱بررسی مسیریابی دریایی با استفاده از ناوبری نجومی به کمک پردازش تصویر
۳۲مسجد امام ،قلب بازار سنتی تهران
۳۳آزمون علیت غیر خطی رابطه ی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران
۳۴The Study of Varieties among Different Dialects of KurdishLanguage of Ilam: The Case of Greeting Routines
۳۵RC-attachment Ambiguity Resolution inPersian Sentences
۳۶Applications of Vygotsky's Sociocultural Approach for Teachers'Professional Development
۳۷The Impacts of Cognitive Diagnostic Assessment on ElicitingStudents’ Reading Comprehension Skills and Strategies
۳۸Humanizing L2 Instruction: ZPD Progression of L2 Learners’Writing Development in Transcendence Tasks
۳۹Iranian EFL Teachers’ Attitude toward Integrating EducationalTechnology into L2 Classrooms
۴۰The Impact of Teachers’ Use of Humor-based InstructionalVideos on Iranian Students’ Perceptions and Language Learning
۴۱Tracing the Group of L2 Learners’ ZPD Performance viaHuman-computer Collaboration Context of ReadingComprehension
۴۲Capturing L2 Learners’ Microgenetic ZPD Modification atthe Level of Transcendence during Reading ComprehensionTasks
۴۳Maximizing the Potential of Intermediate EFL Learners' Formal Style of the WrittenLanguage through Dialogic Interaction
۴۴مسجد امام اصفهان، تبلور هندسه طلایی ایرانی
۴۵بررسی تاثیر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران بر میزان اشتغال و ارزش افزوده این بخش
۴۶هوشمند سازی ساختمان با استفاده از نرم افزار LABVIEW و مقایسه قیمت و قابلیت با برنامه های دیگر
۴۷بررسی آزمایشگاهی تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر خواص مکانیکی بتن سبک مقاومت بالا
۴۸Tracing the Group of Students ZPD in Cohesion and Formality from Socio-cultural Perspective

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.