لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه صنعتی سهند در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه صنعتی سهند در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۴۶ مقاله شامل ۸۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۵ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۶۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱تعیین نرخ رهایی انرژی کرنشی در فولادهای ساختمانی عملیات حرارتی شده
۲بررسی ریولوژیکی نانوکامپوزیت PVC/PMMA/Nanoclay
۳مکان یابی چاه های تولیدی به کمک روش خطوط جریانی با استفاده از ماژول فرانت سیم
۴تحلیل آماری تاثیر متقابل پاارمترهای ورودی فرآیند ماشین کاری تخلیه الکتریکی بر روی مشخصه های خروجی
۵ارتباط ویژگی های شخصیتی با انگیزه مشارکت ورزشی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند
۶بررسی انواع مدل های دوخطی و چندخطی در فرآیند جداسازی غیرخطی تصاویر فراطیفی
۷مقطع بهینه برای تیر پیوند در مهاربند واگرا
۸بررسی تاثیر روش های مدل سازی و انتخاب چشمه های لرزه ای درتحلیل خطر زلزله برای شمال غرب ایران
۹بررسی پتانسیل بهره گیری از انرژی خورشیدی در طراحی ساختمان (مطالعه موردی: اقلیم سرد و کوهستانی ارومیه)
۱۰مطالعه رفتار ژنراتور القایی دو سو تغذیه حین انواع خطای شبکه
۱۱ارزیابی عملکرد شاخص های مبتنی بر خطوط انتقال در تشخیص وضعیت پایداری ولتاژ سیستم های قدرت
۱۲بررسی تاثیر شرایط حمام آبکاری بر ترکیب شیمیایی و ساختار سطحی پوشش کامپوزیتی مس-فسفر-کاربید سیلسیم الکترولس
۱۳بهینه سازی مدل شبکه عصبی جهت پیش بینی توان اصطکاکی در یک موتور احتراق داخلی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و ازدحام ذرات
۱۴تحلیل تجربی و عددی شکست پلیمر PMMA تحت مود مرکب
۱۵Security architecture of the Internet of Things
۱۶ایجاد و ارزیابی خواص پوشش های آلیاژی Zn-Ni ایجاد شده در حمام قلیایی با درصد های متفاوت Ni
۱۷طراحی وساخت فرآیند سنتز نانوذرات نیتریدآلومینیوم به روش سایش لیزری
۱۸بررسی نظریه تابع دانسیته بر روی جذب گازهای سبک بر سطح کاتالیست
۱۹مدلسازی و بررسی برداشت انرژی گرمایی از مخازن انرژی پر شده با مواد تغییر فازدهنده کپسوله با دو چیدمان مختلف با استفاده از نرم افزار کامسول مولتی فیزیکس
۲۰بررسی راهکا رهایی برای ساخت مجموعه تفریحی , فرهنگی و گردشگری در شهر ارومیه با بهره گیری از پتانسیل های دریاچه
۲۱تاثیر استفاده بهتر از انرژی در خانه های مسکونی
۲۲نقش بهسازی مسکن در بافت فرسوده، چالش های پیش رو
۲۳بررسی کیفیت مسکن در سکونتگاه های غیر رسمی
۲۴بررسی آزمایشگاهی تاثیر درصد تراکم بر نشست ناشی از تونل سازی تمام مقطع در ماسه
۲۵تاثیر دما و زمان حرارت دهی سطحی بر خواص فیزیکی-مکانیکی لنت ترمز نیمه فلزی
۲۶مطالعه اثر ضد قارچی اسانس روغنی گیاه زنجبیل بر روی قارچ عامل فساد سیب
۲۷Alginate / Gelatin / Nano-Silica Hydrogel Microcapsules for Bone Tissue Engineering Applications
۲۸Effect of Gelatin on Characteristics of Enzymatically-Gellable Alginate Hydrogels for Cartilage Tissue Engineering Application
۲۹Influence of Collagen on Characteristics of Enzymatically-Gellable Pectin Hydrogels for Tissue Engineering Applications
۳۰ژیوشیمی وپترولوژی گرانیتویید آق درق- شاهدی برماگماتیسم آداکایتی در اواخر ادیاکارن-اوایل کامبرین
۳۱مروری بر ادبیات برای جدا سازی و تشخیص سلول های سرطانی در حال گردش (CTC) از خون با استفاده از روش های هیدرودینامیکی و میکروفیلتراسیون
۳۲مروری بر مدل هپکه و حالات اصلاح یافته آن در فرآیندجداسازی غیرخطی اختلاط ذاتی تصاویر دورسنجی
۳۳بررسی تاثیر بتن با الیاف فولادی در رفتار لرزه ای تونل بتنی سگمنتی
۳۴Surface modification of OEM brake pad by scorching process
۳۵حل عددی و مدل سازی ریاضی یک و دو بعدی تزریق دی متیل اتر به عنوان یک روش جدید ازدیاد برداشت
۳۶مروری بر پلیمرهای رسانا
۳۷عملکرد رله های دیستانس در برابر اثرات ناشی از قرار گرفتن ادوات FACTS موازی در شبکه
۳۸تعیین مد بهینه عملکرد منابع تولید پراکنده جهت بهبود شاخص ECOST با درنظر گرفتن منحنی بار ساعتی
۳۹Classical p-median location problem under uncertain random environment
۴۰الگوریتم های بهینه با زمان اجرای O(nlogn) برای مدل های مکان یابی p- ماکسین معکوس روی درخت ها تحت نرم های چبی شف و همینگ
۴۱Upgrading selective obnoxious p-median location problems ontree networks
۴۲The interval type-2 fuzzy 1-median location problem on tree networks
۴۳تحلیل تجربی و عددی شکست پلیمر PMMA تحت مود مرکب
۴۴طراحی و ساخت پمپ ضربانی با کاربرد آزمایشگاهی در شبیه سازی سیستم گردش خون
۴۵ارایه مدل جدید شرط مرزی خروجی برای شبیه سازی جریان خون و بررسی روند تغییرات موج فشار با استفاده از این مدل در آیورت
۴۶The Strain Effect on Electronic Structure of Phosphorene
۴۷Theoretical Investigation of the Sensing of Fluorouracil Using Graphene Nano-Oxide
۴۸Theoretical Study of the Three Dimensional Potential Energy Surface of Valine
۴۹Nanoemulsions; preparation, characterization and applications
۵۰La1-xZnxMnO3 (x = 0 to 0.6) perovskite catalysts used in plasma-catalytic oxidation of volatile organic compounds
۵۱Application of plasma technology with different voltage in the removal of BTX using treated used battery powder as nano-catalyst
۵۲Novel Insights in Cell Microencapsulation Technology for Mass Production of Stem Cells and Modular Tissue Formation
۵۳Alginate-Gelatin Encapsulation of Endothelial Cells Induces Angiogenesis in In Vivo and In Vitro Milieu
۵۴Effect of Gelatin Modification on Enzymatically-Gellable Pectin-Gelatin Hydrogel Scaffold for Soft Tissue Engineering Application
۵۵Alginate Based Microcapsules Containing Galactosylated Chitosan as a Synthetic Matrix in 3D Culture of Hepatocytes
۵۶Effect of Gelatin on Characteristics of an Enzymatically-Gellable Alginate Hydrogel Scaffold for Cartilage Tissue Engineering
۵۷Microencapsulated Hematopoietic Stem Cell Model Proliferation in a Small Scale Stirred Tank Bioreactor: Influence ofMixing Rate
۵۸Influence of Gelatin on Characteristics of Enzymatically Cross-Linkable Alginate as a Promising Injectable Hydrogel for TissueEngineering Applications
۵۹A Novel Stirred Tank Bioreactor with Sequencing Batch Aeration System for Mass Production of Stem Cells: Conceptual Design,Modeling and Performance Analysis
۶۰REDUCING HEAVE RESPONSE AMPLITUDE OPERATOR OF A SEMI-SUBMERSIBLE PLATFORM USING PORO-ELASTIC PLATES
۶۱DEVELOPING A MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION ALGORITHM FOR PREDICTING HULL DIMENSIONS OF SEMI-SUBMERSIBLE PLATFORM
۶۲NUMERICAL MODELING of LOCAL SCOUR BELOW a PIGGYBACK PIPELINE in CURRENTS
۶۳NUMERICAL SIMULATION OF THE TIDAL DISPERSION OF CONTAMINATION IN A MODEL OF ESTUARY
۶۴DAMAGE DETECTION IN JOINTS LOCATION OF OFFSHORE JACKET PLATFORMS
۶۵NUMERICAL STUDY OF SEDIMENTATION IN ANZALI HARBOR DUE TO NORTHWESTERN AND NORTHEASTERN WAVES WITH RESPECT TO THE EXTENDED BREAKWATERS
۶۶شبیه سازی عددی امواج بندرانزلی با استفاده از مدل عددی MIKE21 قبل و بعد از توسعه موج شکن ها
۶۷ایتریوم آلومینیوم گارنت (یگ): کاربردها، خواص و سنتز
۶۸سرامیک شفاف: خواص و کاربردها
۶۹رسم نمودار فازی توسط معادله حالت پنگ رابینسون و پتل تجا
۷۰استخراج مدل شبکه حفره-گلوگاه سه بعدی از تصاویر سی تی اسکن دوبعدی
۷۱تاثیر خواص پشت پوشی روی میزان سفیدی کاغذ
۷۲اثر براقیت روی مشخصه های رنگی پوشش های پلی یورتان مشکی
۷۳مدیریت کسب و کار شرکت های دانش بنیان در حوزه فناوری نانو
۷۴Anomalous All-Angle Negative Refraction in High Dielectric Photonic Crystals
۷۵Large Angle 1 D Self-collimating Photonic Crystals for Si Solar cells
۷۶Self-collimated Slow Light in Square Lattice Photonic Crystals
۷۷جایابی و اندازه بهینه منابع DG و ادوات FACTS در شبکه توزیع با مدل های مختلف بار جهت کاهش تلفات توان و بهبود پروفیل ولتاژ با الگوریتم های هوشمند
۷۸پیشرفت های جدید در کارخانه های تغلیظ مولیبدن
۷۹بررسی پایداری سازه های فضاکار فرم آزاد سه گنبدی شبکه ای تک لایه با نوانش مثلثی و بارگذاری متقارن
۸۰بررسی پایداری خط انتقال نیرو تحت اثر نیروی باد
۸۱An Investigation on the Accuracy of Pushover Analyses for Predicting the Seismic Responses of Double-Layer Barrel Vault Roof with Vertical Double-Layer Walls
۸۲بررسی تاثیر انفجار در داخل تونل بر نشست و آسیب پذیری تونل
۸۳بررسی تاثیر اندرکنش جداره ی فولاد داخلی و هسته ی بتنی در مقاومت ستون های دو جداره ی فولادی پرشده از بتن در برابر آتش
۸۴ارزیابی عدالت فضایی در توسعه مجدد فضاهای شهری مورد پژوهی: طرح موضعی عتیق شهر تبریز
۸۵Sulfur dioxide emissions in Iran and environmental impacts of sulfur recovery plant in Tabriz Oil Refinery
۸۶Kinetic study of the regeneration of spent caustic via the genetic algorithm method

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۴۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.