لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه صنعتی سیرجان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه صنعتی سیرجان در سال ۱۳۹۷ کلا ۴۶ مقاله شامل ۳۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۴ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱مطالعه مورفولوژی سطح مس در شرایط بازی و اسیدی
۲بررسی تکنولوژی های زیستی در تولید انرژی های تجدیدپذیر به عنوان جایگزین سوخت های فسیلی
۳آسیب شناسی اقتصادی خودکشی در ایران 1362-1390
۴نقش تجارت الکترونیک در دست یابی به توسعه پایداردر ایران2005-2016
۵بررسی تاثیر مقاومت مصالح بنایی برآسیب پذیری سازه های بنایی کلاف دار با رعایت دیوار نسبی
۶شبیه سازی انتشار آلاینده خروجی از دودکش کارخانه سیمان صوفیان تبریز با استفاده از نرم افزار Screen view
۷تولید همزمان آب تصفیه شده و آب گرم خانگی با استفاده از ترکیب گرمای خورشیدی و سیستم تقطیر غشایی
۸مروری بر روش های انجام شده مدیریت پسماند در ایران
۹مروری بر روشهای نوین مدیریت پسماند، مطالعه موردی: کرمان
۱۰ارزیابی چرخه عمر یک ایستگاه بزرگ تصفیه ی فاضلاب در بارسلونا (اسپانیا) از دیدگاه انرژی
۱۱ارزیابی زیست محیطی سناریوهای پیشنهادی برای تصفیه و دفع لجن فاضلاب شهری
۱۲کنترل بهینه فرکانس بار با پیشنهاد استفاده ترکیبی از ادوات FACTS در سیستم های قدرت چند ناحیه ای
۱۳پیش بینی سرعت جریان بر روی شیب شکن های مانع دار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از نرم افزار متلب
۱۴روش انتگرال تکمیلی برای اعمال شرایط مرزی اساسی در روش گالرکین بی المان و کاربرد آن در حل مسایل استاتیکی ی دیىامیکی
۱۵بررسی ارتعاشات آزاد و اجباری پوسته مخروطی FGM با استفاده از روش المان محدود ونرم افزارتحلیلی ABAQUS
۱۶بررسی نقش انحراف دهنده ها در کم کردن آثار نامطلوب ناشی از برخورد مستقیم با استفاده از روش المان محدود ونرم افزار تحلیلی ABAQUS
۱۷بهینه سازی توالی جوشکاری در پنل تقویت شده آلومینیومی AA5083-H321 ، جهت کاهش تغییر شکل های ناشی از جوشکاری، به روش اجزاء محدود
۱۸استفاده از امکانات گوشی هوشمند جهت بررسی و تحلیل حرکت اجسام متحرک
۱۹ارزیابی مقایسه ای کیفی رواناب رودخانه های ایران به روش شاخص NSFWQI
۲۰Removal of Aliphatic Hydrocarbons from Gas Oil Contaminated Clay Soil via Soil Vapor Extraction
۲۱قیاس روش های عددی حجم محدود تطابقی و اجزاءمحدود تطابقی در محاسبه ضرایب شدت تنش
۲۲شبیه سازی عددی میدان جریان در اطراف گروه صفحات مستغرق
۲۳یک رابطه تجربی برای تخمین نقطه جوش مایعات هیدروکربنی
۲۴Geometric and Electronic Structure of CNTs
۲۵مدل سازی عملکرد سرریز کلید پیانویی با تاج مثلثی و ذوزنقه ای
۲۶بررسی عددی تاثیر گروه صفحات مستغرق بر میزان آبشستگی پایه پل با استفاده از نرم افزارSSIIM
۲۷برآورد نیاز آبی زیست محیطی تالاب ها به روش بهینه سازی چند هدفه (مطالعه موردی تالاب هورالعظیم)
۲۸تحلیل ارتعاشات آزاد تیر جدار نازک دوار تقویت شده با نانولوله های کربنی تحت میدان حرارتی یکنواخت
۲۹مطالعه آزمایشگاهی چند نوع فولاد تجاری ضد سایش با هدف مقایسه ویژگی های مرتبط با مقاومت سایشی
۳۰EFFECTS OF LOCAL VIBRATION ON SILO DISCHARGE AND JAMMING;EMPLOYING EXPERIMENTAL APPROACH
۳۱EXPERIMENTAL STUDY OF AIR PULSE AND MECHANICAL IMPACT TO PREVENT SILO BLOCKAGE
۳۲استفاده از GIS در ارتقای صنعت گردشگری شهر کرمان

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.