لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه صنعتی شاهرود در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه صنعتی شاهرود در سال ۱۳۹۷ کلا ۴۰۰ مقاله شامل ۲۱۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۷۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Boehmite nano-particles functionalized with silylpropylamine-supported Keggin-type heteropolyacids: Catalysts for epoxidation of alkenes
۲Optimum Design of Perforated Orthotropic and Laminated Composite Plates under in-plane loading by genetic algorithm
۳A catalyst-free and green method for synthesis of 9-substituted-9H-diuracilopyrans in magnetized water: experimental aspects and molecular dynamics simulation
۴Almond Oil Quality as Related to the Type of Pollen Source in Iranian Self Incompatible Cultivars
۵Thermoelastic damping in microbeam resonators based on modified strain gradient elasticity and generalized thermoelasticity theories
۶Performance analysis of the preliminary test estimator with series of stochastic restrictions
۷One-pot palladium-catalyzed synthesis of functionalized 10H-pyrido[1,2-a]quinoxalin-10-ones under copper-free conditions
۸Electromagnetic and gravitational form factors by using the modified Gaussian ansatz for Hq(x,t)
۹Low power dynamic circuit for power efficient bit lines
۱۰Development of Mashhad driving cycle for passenger car to model vehicle exhaust emissions calibrated using on-board measurements
۱۱Drop formation of ferrofluid at co-flowing microcahnnel under uniform magnetic field
۱۲Lie symmetry analysis, conservation laws and exact solutions of the time-fractional generalized Hirota–Satsuma coupled KdV system
۱۳Structural features of a new water-soluble polysaccharide from the gum exudates of Amygdalus scoparia Spach (Zedo gum)
۱۴Synthesis and development of a vinyltoluene-based plastic scintillator
۱۵Pulsatile flow of non-Newtonian blood fluid inside stenosed arteries: Investigating the effects of viscoelastic and elastic walls, arteriosclerosis, and polycythemia diseases
۱۶Chromatic number of random Kneser hypergraphs
۱۷Uncertainty assessment of porosity and permeability by clustering algorithm and fuzzy arithmetic
۱۸The concern of emergence of multi-station reaction pathways that might make stepwise the mechanism of the 1,3-dipolar cycloadditions of azides and alkynes
۱۹Thermally stable polymers for advanced high-performance gas separation membranes
۲۰Exact analysis of heat convection of viscoelastic FENE-P fluids through isothermal slits and tubes
۲۱Effect of Annealing Temperature on Structural, Optical, and Electrical Properties of Sol–Gel Spin-Coating-Derived Cu2ZnSnS4 Thin Films
۲۲A Cascaded Part-Based System for Fine-Grained Vehicle Classification
۲۳TiO2-grafted cellulose via click reaction: an efficient heavy metal ions bioadsorbent from aqueous solutions
۲۴Preparation, characterization and properties of PMMA/NiO polymer nanocomposites
۲۵Finite-time H∞ stability analysis of uncertain network-based control systems under random packet dropout and varying network delay
۲۶A numerical study on nonlinear dynamics of three-dimensional time-depended viscoelastic Taylor-Couette flow
۲۷Design of the free-air ionization chamber, FAC-IR-150, for X-ray dosimetry
۲۸CFD simulation of copper(II) extraction with TFA in non-dispersive hollow fiber membrane contactors.
۲۹Application of nano-perlite as a new natural sorbent in preconcentration of three organophosphorus pesticides by microextraction in packed syringe coupled with GC-MS.
۳۰Phytoremediation of a petroleum-polluted soil by native plant species in Lorestan Province, Iran.
۳۱Calculation of the exposure buildup factors for x-ray photons with continuous energy spectrum using Monte Carlo code.
۳۲Physical and antimicrobial properties of starch-carboxy methyl cellulose film containing rosemary essential oils encapsulated in chitosan nanogel.
۳۳Structural features of a new water-soluble polysaccharide from the gum exudates of Amygdalus scoparia Spach (Zedo gum).
۳۴Pulsatile flow of non-Newtonian blood fluid inside stenosed arteries: Investigating the effects of viscoelastic and elastic walls, arteriosclerosis, and polycythemia diseases.
۳۵Diaphragm correction factors for the FAC-IR-300 free-air ionization chamber.
۳۶A locally modified single-phase model for analyzing magnetohydrodynamic boundary layer flow and heat transfer of nanofluids over a nonlinearly stretching sheet with chemical reaction
۳۷Bounds on the locating Roman domination number in trees
۳۸Performance analysis of a combined cooling, heating and power system with PEM fuel cell as a prime mover
۳۹XFEM analysis of a 2D cracked finite domain under thermal shock based on Green-Lindsay theory
۴۰Redesign strategies of a comprehensive robust relief network for disaster management
۴۱An analytical model of harmonic content no-load magnetic fields and Back EMF in axial flux PM machines regarding the iron saturation and winding distribution
۴۲A new larval species of the genus Collemboerythraeus (Acariformes: Erythraeidae) ectoparasitic on Collembola from Iran
۴۳CFD simulation of seawater purification using direct contact membrane desalination (DCMD) system
۴۴Electrical and Mechanical Properties of Zirconia Based Cubic/Tetragonal Composite Electrolytes Prepared by Solution Coating Method
۴۵Zagreb energy and Zagreb Estrada index of graphs
۴۶A new semianalytical method for analysis of the disc-type permanent magnet hysteresis motor in steady-state operational conditions
۴۷Statistical properties of the q -deformed relativistic Dirac oscillator in minimal length quantum mechanics
۴۸Stability analysis of a class of nonlinear fractional-order systems under control input saturation
۴۹A multi-stage stochastic program for supply chain network redesign problem with price-dependent uncertain demands
۵۰Experimental investigation of graphene oxide nanofluid on heat transfer enhancement of pulsating heat pipe
۵۱Effect of seed layer thickness on optoelectronic properties of ZnO-NRs/p-Si photodiodes
۵۲Efficiency enhancement of perovskite solar cells using structural and morphological improvement of CH3NH3PbI3 absorber layers
۵۳A comparative analysis of alpha-decay half-lives for even–even 178Pb to 234U isotopes
۵۴Physical and antimicrobial properties of starch-carboxy methyl cellulose film containing rosemary essential oils encapsulated in chitosan nanogel
۵۵Complete mechanical behavior analysis of FG Nano Beam under non-uniform loading using non-local theory
۵۶MILP approach for optimal coordination of directional overcurrent relays in interconnected power systems
۵۷Diaphragm correction factors for the FAC-IR-300 free-air ionization chamber
۵۸Experimental analysis of energy absorption capability of thin-walled composite cylindrical shells by quasi-static axial crushing test
۵۹Higher derivative mimetic gravity
۶۰Design of an asymmetric capped biconical antenna for constant beam direction over a desired range of frequencies
۶۱Phytotoxic effects of several essential oils on two weed species and Tomato
۶۲Structural characterization of a new water-soluble polysaccharide isolated from Acanthophyllum acerosum roots and its antioxidant activity
۶۳Response of natural gas distribution pipeline networks to ambient temperature variation (unsteady simulation)
۶۴An immersed boundary-lattice Boltzmann method combined with a robust lattice spring model for solving flow–structure interaction problems
۶۵On generalized power series rings with some restrictions on zero-divisors
۶۶Fabrication and characterization of CuO/ZnO:Al photo-diode prepared by spray pyrolysis method
۶۷MCD-finite Domains and Ascent of IDF Property in Polynomial Extensions
۶۸Alpha-decay half-lives for isotopes of even-even nuclei: A temperature-dependent approach with Woods-Saxon potential
۶۹New morphological data and new host record of Lasioerythraeus saboorii (Trombidiformes: Erythraeidae) from Iran
۷۰Optimal Thermal Placement and Loss Estimation for Power Electronic Modules
۷۱q-deformed superstatistics of the Schrödinger equation in commutative and noncommutative spaces with magnetic field
۷۲Investigation of DKP equation for spin-zero system in the presence of Gödel-type background space-time
۷۳New bivariate gamma types with MIMO application
۷۴Incoherent dictionary pair learning: Application to a novel open-source database of Chinese numbers
۷۵Synthesis and ethanol sensing characteristics of nanostructured MoO3:Zn thin films
۷۶Synthesis and characterization of n-type lightly doped mesoporous silicon nanowires through 1-MACE, influence of etching solution temperature
۷۷An Efficient Algorithm for Solving Fuzzy Linear Programming Problems
۷۸Symmetry properties, conservation laws and exact solutions of time-fractional irrigation equation
۷۹Self-focusing and defocusing of Gaussian laser beams in collisional inhomogeneous plasmas with linear density and temperature ramps
۸۰Electromagnetic Coupling of Negative Parity Nucleon Resonances N (1535) Based on Nonrelativistic Constituent Quark Model
۸۱Resonance absorption of intense short laser pulse in near critical inhomogeneous plasma
۸۲Physico-chemical induced modification of seed germination and early development in artichoke (Cynara scolymus L.) using low energy plasma technology
۸۳Properties and corrosion behavior of Al based nanocomposite foams produced by the sintering-dissolution process
۸۴Sweet Sorghum Response to Magnesium Fertilization and Top Removal
۸۵Multi layer spectral decomposition technique for ERD estimation in EEG μ rhythms: An EEG–fMRI study
۸۶Phytoremediation of a petroleum-polluted soil by native plant species in Lorestan Province, Iran
۸۷Task-space control of robots using an adaptive Taylor series uncertainty estimator
۸۸Optimal and fair energy efficient resource allocation for energy harvesting-enabled-PD-NOMA-based hetnets
۸۹Relativistic effects in the study of weakly bound 17 F and 11 Be nuclei
۹۰Analytical expression for variance of homogeneous-position quantum walk with decoherent position
۹۱The neuro-dynamic scheme for solving general form of discrete time optimal control problems
۹۲Preparation and characterization of micro-spherical poly-organo-silsesquioxane immobilized ligand systems to support MoO2(acac)2 and investigation of their catalytic properties in epoxidation of alkenes
۹۳Theoretical information measurement in nonrelativistic time-dependent approach
۹۴Pomegranate Growth Affected by Arbuscular Mycorrhizae, Phosphorus Fertilizer, and Irrigation Water Salinity
۹۵New design method for multi-stack disc-type hysteresis motors based on analytical calculations
۹۶Preliminary test estimation in system regression models in view of asymmetry
۹۷Effects of cosmic-string framework on the thermodynamical properties of anharmonic oscillator using the ordinary statistics and the q-deformed superstatistics approaches
۹۸The DKP oscillator with a linear interaction in the cosmic string space-time
۹۹A new model for evaluation of cavity shape and volume during Underground Coal Gasification process
۱۰۰Analytical study on motion and shape of creeping Boger drops falling through viscoelastic media

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴۰۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.