لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی فارابی در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه آموزش عالی فارابی در سال ۱۳۹۴ کلا ۱۸۲ مقاله شامل ۱۸۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱مهندسی اجتماعی مخرب ضعیف ترین حلقه امنیتی کارت های الکترونیکی بانکی
۲بررسی تأثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر ابعاد عملکرد سازمانی (مورد مطالعه؛ سازمان تأمین اجتماعی شهر اردبیل)
۳بررسی عوامل موثر در موفقیت انتقال تکنولوژی و تجاری سازی
۴بررسی ارتباط میان سبک رهبری مدیران و سطح رضایتمندی کارکنان مطالعه موردی شرکت عمران شهر جدید گلبهار
۵تاثیر مهندسی مجدد فرایند کسب و کار بر چابکسازی سازمانها
۶تاثیر پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان در تبیین استراتژی شرکت های تولیدی
۷بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر ارتقاء کیفیت خدمات بانکی مطالعه موردی:بانک کشاورزی استان قم
۸مقایسه تطبیقی تکنیک های مدلسازی در کاوش معناگرای تصویر در وب جهان گستر
۹شناسایی موانع و چالشهای فعالیتهای شرکتهای خدمات انرژی(ESCO)
۱۰بررسی رابطه بین کارآفرینی سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت ساپکو)
۱۱بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری، توانمندسازی روانشناختی و بهرهوری منابع انسانی (مطالعه موردی کارخانه کارا بتن شهرستان مریوان)
۱۲بررسی رابطه ابعاد جذابیت وظیفه ای بر رضایت شغلی کارکنان مطالعه موردی: یکی از سازمانهای دولتی
۱۳بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری مطالعه موردی: بانک صادرات سرپرستی مرکز تهران
۱۴شناسایی عوامل کاهش مقاومت کارکنان در پیاده سازی مدیریت دانش
۱۵سنجش کیفیت خدمات پس از فروش نمایندگی های ایران خودرو از دیدگاه مشتریان
۱۶نقش داده های اطلاعاتی در مدیریت فضای سبز شهری
۱۷نقش مدیریت منابع انسانی در موفقیت پروژه های فناوری اطلاعات
۱۸تاثیر فرهنگ سازمانی بر خلاقیت کارکنان(مطالعه موردی : شرکت لاستیک بارز)
۱۹روشهای پیاده سازی REP در سازمان
۲۰رتبهبندی عوامل مؤثر بر ایمنی کارکنان در صنعت نفت
۲۱تعیین زیرساختهای کلیدی استقرار بیمه الکترونیکی در ایران
۲۲نقش پورتالهای وب درموفقیت تجارت الکترونیک
۲۳شناسایی ومقایسه روشهای مختلف محافظت از حریم خصوصی در تکنیکهای دادهکاوی
۲۴رابطه بین سبک تفکر مدیران و بهره وری آن ها(مطالعه موردی در سازمان ثبت احوال استان تهران)
۲۵پیش بینی ارزیابی شاخص تمایلات اقتصادیبرای اقتصاد کره
۲۶روشهای انتخاب و اجرایERP در سازمانها
۲۷مطالعه تاثیر مدیریت دانش بر تصمیم گیری مدیران پروژه های فناوری اطلاعات
۲۸چشم انداز سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ( ERP ) و حرکت به سوی رایانش ابری
۲۹تاریخچه حمل و نقل و ترانزیت، سیر تکاملی آن و کنوانسیونهای مرتبط
۳۰مقایسه تطبیقی مزیت رقابتی پایدار سازمانی منبع محور و سازمان صنعتی با رویکردفناوری های اطلاعاتی و ارتباطی
۳۱چالشهای انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمانERP در سازمانهای کوچک و متوسط SME’s
۳۲بررسی تاثیر فرایند اجرایی نظام مدیریت دانش بر کارافرینی
۳۳نقش پورتال های اطلاعات سازمانی در زنجیره تامین
۳۴بررسی ضرورت مهندسی مجدد فرآیندها برای ایجاد یک سازمان یادگیرنده
۳۵تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر روابط خریدار تأمینکننده در سازمانهای صنعتی موردمطالعه: صنایع-تولیدکننده قطعات خودروهای دیزل استان اصفهان
۳۶نقش و تاثیر مدیریت دانش درایجاد مزیترقابتی پایدار در سازمانها
۳۷چالشهای استقرار تجارت الکترونیک در ایران
۳۸موانع استقرار نرم افزارهای یکپارچه در امور مالی سازمان های دولتی ایران
۳۹تاثیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین بر عملکرد سازمانی مورد مطالعه: شرکت فرآورده های لبنی مانیزان شهرستان اسلام آباد غرب
۴۰مسیر آینده سازمان های موفق و مدیریت آنها
۴۱سنجش رابطه توانمندسازی روانشناختی با تعهد سازمانی کارکنان مورد مطالعه: اداره کل کمیته امداد استان اردبیل
۴۲سنجش رابطهی بین ابعاد سیستم اطلاعاتی مدیریت و کارآفرینی سازمانی مورد مطالعه: سازمان قطار شهری شیراز
۴۳تاثیر ابعاد سرمایه ی فکری بر تولید محصولات جدید مورد مطالعه : شهرک های صنعتی رشت و انزلی
۴۴بررسی تاثیر پیاده سازی دستاوردهای مدیریت دانش بر کارایی تجارت الکترونیک
۴۵داده کاوی در شبکه های اجتماعی
۴۶تاثیر عدالت سازمانی بر موفقیت سازمان مطالعه موردی: اداره امور مالیات شهرستان کوهدشت
۴۷تاثیر نظام تشویق بر بهره وری نیروی انسانی در فروشگاههای زنجیره ای مورد مطالعه : باما
۴۸سنجش بلوغ سازمانی در اجرای مدیریت دانش مورد مطاله: سازمان توسعه برق ایران
۴۹جایگاه خلاقیت ،نوآوری و نوآوری سازمان در مدیریت دانش
۵۰مطالعه جرم و بیمه امنیت در فضای مجازی
۵۱بررسی تأثیر جوسازمانی بر عملکرد کارکنان
۵۲بهبود فرایندهای کسب و کار (تجارت الکترونیک) با استفاده از پورتال تجارت الکترونیک
۵۳نقش اساسی مدیریت منابع انسانی در مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
۵۴نقش و کاربرد امنیت اینترنتی پورتال ها در خرید اینترنتی
۵۵تأثیر رابطه سیستم مدیریت کیفیت با بهره وری در صنایع هوایی(مطالعه موردی: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران)
۵۶رتبه بندی موانع پیاده سازی مدیرت دانش در صنایع با استفاده از تکنیک تاکوچی (مطالعه موردی: شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا)
۵۷بررسی تاثیر وضعیت استخدامی بر رضایت شغلی کارکنانمورد مطالعه: امور آب و فاضلاب شهرستان نهاوند
۵۸بررسی رابطه کیفیت ارائه خدمات و رضایتمندی مشتریان(مطالعه موردی : شرکت مخابرات گیلان)
۵۹بررسی تاثیر یادگیری الکترونیک بر تحول سازمانی(مطالعه موردی: شرکت نفت استان گیلان)
۶۰تاثیر الگوی رفتار سازمانی بر فرایند گرایی سازمان مورد مطالعه: گروه صنعتی لاستیک بارز
۶۱بررسی رابطه بین فرهنگسازمانی و بهرهوری
۶۲بررسی تأثیر شایسته سالاری بر رضایت مندی کارکنان(مطالعه موردی:اداره منابع طبیعی استان کرمانشاه(شهرستان سنقر))
۶۳برنامه ریزی استراتژیک و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان
۶۴بررسی تاثیر سبک تفکر مدیران مدارس بر ارتقاء عملکرد انها( مطالعه موردی مدیران مدارس منطقه احمد اباد مشهد)
۶۵بررسی تاثیر انگیزه کارکنان در تحقق اهداف سازمانیمطالعه موردی دادگستری کل استان گیلان(کارکنان مرکز استان)
۶۶مدیریت ارتباط با مشتری و نقش فنآوری اطلاعات در پیشبرد آن
۶۷بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان و کیفیت محصولات تولیدی)مطالعه موردی ؛ شرکت خودروسازی سایپا(
۶۸بررسی نقش توسعه شخصیت فردی کارکنان و مدیران درموفقیت سازمان
۶۹بررسی مولفه های تاثیر گذار بر عملکرد کارکنان
۷۰بررسی نقش مدیریت دانش در بهبود فرایند اموزش دانشجویان دوره روزانه دانشگاه های مادر
۷۱بررسی تاثیر نگرش کارافرینی در عملکرد صنایع تولیدی کوچک
۷۲تعیین سیاستها و استراتژیهای کلان امنیتی در پروژههای بانکداری الکترونیکی و تبادلاتمالی آنلاین
۷۳نقش استراتژی مدیریت دانش بر پتانسیل خلاقیت و نوآوری سازمان
۷۴بررسی نقش برنامه ریزی منابع سازمان ( ERP) بر هوشمندی کسب و کار (BI)
۷۵بررسی نقش فرهنگ در بهبود عملکرد فرآیندهای مدیریتی
۷۶رابطه اعتیاد به کار با ویژگی های رفتاری کارکنان مطالعه موردی شرکت پا تی کا پوشاک
۷۷تاثیر فشارهای شغلی بر رضایت شغلی در بین کارکنان
۷۸بررسی رابطه سبک مدیریت با موفقیت سیستم های اطلاعاتیدر سازمانهای صنعتیمطالعه موردی:کارخانه شیر پگاه لرستان
۷۹بررسی رابطه بین نارضایتی شغلی و سلامت عمومی کارکنانمطالعه موردی: شرکت سیمرغ واحد خراسان
۸۰بررسی تأثیر ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر بر نوآوریمطالعه موردی: شرکت سیمان دورود
۸۱بررسی تأثیر استراتژی کسب و کار بر برنامه ریزی منابع سازمانی (مطالعه موردی: شرکت هایپلاستیک سازی استان کرمانشاه)
۸۲بررسی رابطه بین ماهیت شغل ورضایت شغلی
۸۳بررسی تاثیر تکنولوژی اطلاعات در کیفیت خدمات درمانی بخش های بالینی
۸۴بررسی موانع و مشکلات فضای کسب و کارمطالعه موردی: شرکتهای خدمات انرژی(ESCO)
۸۵بررسی جایگاه مدیریت پروژههای فناوری اطلاعات در برنامههای استراتژیک سازمان های دولتی
۸۶تفکر استراتژیک، اهمیت و جایگاه آن در مدیریت پروژه هایERP
۸۷شناسایی و تعیین راهکارهای پیادهسازی موفق مدیریت دانش در سازمانها
۸۸فناوری RFID در فروشگاه های خرده فروشی و راه کارهای مقابله با آنها
۸۹نقش پرتالها در چرخه حیات مدیریت دانش در سازمانها
۹۰کاربرد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در کاهش ریسک برونسپاری پروژههای فناوری اطلاعات
۹۱تاثیر پیادهسازی اصولی فازهای پروژههای فنآوری اطلاعات بر کارایی آنها؛ مطالعه موردی سازمانصدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- رادیو
۹۲Role of Enterprise Information Portals (EIP) as a Strategic Tactic in EnterpriseResources Planning (ERP)
۹۳چالشها و راهکارهای مدیریت پروژههای ERP در نظام آموزش عالی ایران
۹۴بررسی عوامل موفقیت و شکست پیادهسازی سیستم یکپارچه برنامه ریزی منابع سازمان ERP در سازمانهای ایرانی
۹۵مطالعه تاثیر استراتژیک ریسکها بر روی کارایی پروژههای داخلی و بیرونی فناوری اطلاعات
۹۶چالشهای استقرار مدیریت دانش( KM )در بانکهایایرانی
۹۷پورتال آموزشی؛ تعاریف، اهداف ، طراحی و استانداردهای آن
۹۸چالشهای استقرار مدیریت دانش( KM ) در بانکهایایرانی
۹۹پورتال یکپارچهسازی؛ تعاریف، اهداف و معماری آن
۱۰۰داده کاوی تکنیکی برای مدیریت دانش

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۸۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.