لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی باختر ایلام در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه آموزش عالی باختر ایلام در سال ۱۳۹۴ کلا ۷۰ مقاله شامل ۶۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱اقتصاد اسلامی، الگویی نو در اقتصاد مقاومت
۲بررسی رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری
۳بررسی شاخص های کمی و کیفی مسکن در سکونتگاه های غیررسمی (مطالعه موردی: محلات غیررسمی شهر ایلام)
۴نقش مدیریت شهری در ساماندهی سکونت گاههای غیر رسمی (مطالعه موردی: محلات غیر رسمی در شهر ایلام)
۵بررسی اسکان غیررسمی به عنوان یک چالش دربرنامه ریزی شهری (مطالعه موردی بان برزشهر ایلام)
۶نقش جاذبه های گردشگری شهرستان پاوه در توسعه گردشگری منطقه
۷بررسی عوامل مؤثر در مهاجرت مردم شهرستان ایوان
۸جاذبه های مورفولوژیکی گردشگری منطقه هلیلان استان ایلام، ایران
۹سنجش کیفیت محیط بافت های بازسازی شده(مطالعه موردی بازار توپخانه کرمانشاه )
۱۰بررسی مطلوبیت فضاهای گذران اوقاتفراغت شهروندان ایلام (مطالعه موردی: فضاهای سبز شهری)
۱۱آثار و پیامد های منفی گردشگری مدرن از بعد اجتماعی و طبیعی
۱۲نقش فناوری اطلاعات بر مزیت رقابتی (مورد مطالعه : شعب بانک مهر اقتصاد استان ایلام
۱۳نقش فناوری اطلاعات در به دست آوردن اهداف استراتژیک سازمان (مورد مطالعه : شعب بانک تجارت شهرستان ایلام)
۱۴بررسی تاثیر سیستم های اطلاعات مدیریت بر رشد و بهره وری نیروی کار(مورد مطالعه : شرکت نفت استان ایلام)
۱۵بررسی انواع خرید و عوامل موثر بر خرید در هنگام گردشگری
۱۶باز زنده سازی عناصر هویت ساز در معماری ایرانی به کمک توسعه ی گردشگری
۱۷تحلیلی برنقش گردشگری بومی در توسعه روستای کلم استان ایلام
۱۸توسعه گردشگری روستایی(مطالعه موردی: روستای حیدرآباد ایلام)
۱۹حل مسئله کوتاهترین مسیر با استفاده از الگوریتم اصلاح شده زنبور عسل مصنوعی
۲۰نقش و جایگاه صنعت گردشگری و پدیده گرمایش جهانیدر تقابل با یکدیگر
۲۱بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر نگرش دانشجویان به کسب و کار (مورد مطالعه : دانشجویان دانشگاه باختر ایلام)
۲۲ارزیابی عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در سازمان
۲۳نقش سیاست گذاری و برنامه ریزی در توسعه گردشگری
۲۴تأثیر رهبری معنوی بر عملکرد کارکنان مورد مطالعه: آموزش و پرورش شهرستان ایلام
۲۵چگونگی تفسیرمردم ایلام ازاقدام به طبیعت گردی
۲۶بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و انتخاب نوع مقصدگردشگری درشهرستان ایذه
۲۷ارزیابی قابلیتهای توسعه گردشگری شهرستان ایلام و ارائه راهکارهای موثر بر رشد و توسعهآن
۲۸گردشگری مذهبی
۲۹پهنه بندی اقلیم آسایش گردشگری شهرهای لرستان
۳۰گردشگری فرهنگی و اهمیت آى در صنعت توریسم (مطالعه موردی: کشورایران)
۳۱بررسی نقش توسعه پایدار در گردشگری و موانع آن در کشور ایران
۳۲بررسی چالش ها و راهکارهای نظام آموزشی گردشگری در ایران
۳۳اهمیت گردشگری سواحل در صنعت توریسم (مطالعه موردی: سواحل بوشهر)
۳۴گردشگری مذهبی و آثار تربیتی و اخلاقی آن در صنعت توریسم
۳۵مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان های دولتی (مطالعه موردی سازمان آموزش و پرورش)
۳۶مدیریت توریسم در کشور ایران
۳۷بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر ایلام)
۳۸بررسی شدت همبستگی متغیرهای جمعیت شناختی شهروندان همدانی با رفتاراجتماعی آنها
۳۹ارزیابی و شناخت معیارهای محله ی پایدار براساس رویکرد اکولوژیکی
۴۰تحلیل نقش طرح مسکن مهر در توسعه مسکن شهر ایلام با تأکید بر شاخص های کالبدی
۴۱تحلیلی بر شبکه شهری استان ایلام با تاکید بر نقش شهرهای میانی در تعادل ناحیه ای
۴۲بررسی وضعیت عدالت اجتماعی در ساختار فضایی شهر ایلام با تاکید بر شاخص های اجتماعی
۴۳بررسی و تحلیل توزیع فضایی مکانی کاربری های ورزشی در شهر ایلام
۴۴تحلیل روش های تأمین مسکن گروه های کم درآمد در شهر ایلام
۴۵نوسازی بافت فرسوده و تاثیر آن بر کیفیت زندگی محله بان برز شهر ایلام
۴۶بررسی عوامل مؤثر در مهاجرت مردم شهرستان ایوان
۴۷بررسی و تحلیل کاربری اراضی با تاکید بر توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر کوهدشت)
۴۸بررسی و ارزیابی اثرات توسعه شهرهای جدید بر محیط زیست شهرجدید پرند
۴۹توسعه گزدشگری و تأثیر آن بر اقتصاد گردشگری
۵۰تحلیل مسیر عوامل روانشناختی بر سلامت روان(مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه ایلام و علوم پزشکی شهرایلام )
۵۱بررسی ارتباط استراتژی های منابع انسانی و هوشمندی کسب و کار (مورد مطالعه :بانک مهر اقتصاد استان ایلام)
۵۲بررسی و اولویت بندی عوامل استراتژیک موثر بر بهره وری نیروی انسانی در بانک مهر اقتصاد استان ایلام
۵۳شاخص ارزیابی عملکرد و پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی
۵۴عدم تقارن اطلاعاتی و عملکرد بازار سرمایه ایران
۵۵پیامدهای ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوط به پارکینگ در مجتمع های آپارتمانی ایلام
۵۶بررسی نقش معماری در صنعت گردشگری (مطالعه موردی شهر ایلام)
۵۷بررسی ابعاد ساختار پیچیدگی، رسمیت، تمرکز سازمانی در شرکت گاز ایلام
۵۸رابطه دیندارى و شناخت خود با شکل گیری هویت دینی
۵۹بررسی اثر جاذبه های گردشگری استان ایلام بر پویایی اشتغال
۶۰بررسی تأثیر تبلیغات شفاهی بر جذب گردشگری (نمونه موردی شهر همدان)
۶۱بررسی تأثیر توریسم تاریخی فرهنگی بر توسعه پایدار شهری (نمونه موردی شهر ایلام)
۶۲بررسی رابطه جهانی شدن با توسعه گردشگری (نمونه موردی شهرکرمانشاه)
۶۳بررسی عوامل مؤثر در گردشگری بر اساس ادراکات و انتظارات گردشگران (نمونه موردی شهرکرمانشاه)
۶۴بررسی نقش عامل اجتماعی رسانه های جمعی بر گردشگری (نمونه موردی شهر ایلام)
۶۵تأثیر هتل ها و رستوران ها بر رضایت گردشگران با نگاهی به توسعه پایدار گردشگری (مطالعه موردی: شهر ایلام)
۶۶تحلیل نقش دفاتر (آژانس) خدمات مسافرتی شهر ایلام در جذب گردشگر
۶۷نقش ابعاد کیفیت خدمات در رضایتمندی گردشگران (نمونه موردی شهر ارومیه)
۶۸نقش نور پردازی در توسعه گردشگری (نمونه موردی شهر اهواز)
۶۹بررسی مکانی کاربری درمانی(بیمارستان) شهر پاوه و چالش و مشکلات آن
۷۰معناشناسی واژه لعن در قران کریم

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۷۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.