لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی تابناک در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران موسسه آموزش عالی تابناک در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۳ مقاله شامل ۲۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی عملکرد لرزه ای اتصال دیوار برشی بتنی به ستون با میراگر ویسکوزبا تحلیل دینامیکی غیر خطی
۲بررسی رفتار غیر خطی دینامیکی لرزه ای پل های باکسی پیش تنیده قوسی با نامنظمی در ارتفاع
۳بررسی عملکرد لرزه ای سد های بتنی وزنی با تغییر عرض پاشنه سد با تحلیل دینامیکی غیر خطی به روش اجزاء محدود
۴بررسی تاثیر چیدمان میراگر های ویسکوز درمقاومت پیچشی و عملکردلرزه ای سازه های فولادی با تحلیل دینامیکی غیر خطی
۵بررسی عملکرد لرزه ای پل های کابلی مقاوم سازی شده با میراگرویسکوزباتحلیل دینامیکی غیر خطی
۶بررسی نظریه دیکانستراکشن و جایگاه آن درمعماری باارایه( نمونه موردی موزه یهود برلین)
۷واکاوی رابطه توسعه پایداردر معماری معاصر با رویکرد بومی برای تقویت ×حقوق شهروندی
۸تعیین معیارهای شناخت وارزیابی هویت کالبدی شهرها (درسرزندگی سیمای شهری)
۹تحلیلی بر ویژگیهای معماری ارگانیک و نقش آن در معماری پایدار(نمونه موردی خانه کافمن)
۱۰تحلیل ارتباط بین وزن PPE آتش نشانی و متابولیسم و تدثیر آن بر شاخص های PMV و PPD
۱۱تاثیرمفهوم هویت بخشی در کالبد مکان و فضا بارویکرد معماری هماهنگ با اقلیم
۱۲آلودگی نفت در خلیج فارس و تاثیرات آن بر محیط زیست
۱۳مروری بر هیدروکربن های آروماتیک چند حلقوی در محیط زیست: منابع، سرنوشت و خصوصیات فیزیکی- شیمیایی آنها
۱۴مروری بر آلایندگی گاز فلر و پیامدهای آن بر محیط زیست
۱۵بررسی حقوق شهروندی وجایگاه آن درشهرایرانی اسلامی
۱۶بررسی ارتباط رضایت شغلی و میزان بروز حوادث در یکی از صنایع سیمان جنوب کشور در سال 1396
۱۷بررسی آزمایشگاهی و عددی تقویت برشی تیر لانه زنبوری در محل تکیه گاه
۱۸هویت مکانی فضا با رویکرد معماری
۱۹بررسی و تحلیل مشارکت مردم در امر نوسازی بافت فرسوده
۲۰بررسی عملکرد، مدل سازی و اساس کنترلDPFC
۲۱کاهش تلفات با بازآرایی بهینه شبکه های توزیع به روش الگوریتم زنتیک
۲۲مدل سازی و تحلیل عملکرد سیستم زمین دربرخورد صاعقه
۲۳استقرار مدیریت سیستم حفاظتی (Barrier Management) در سکوهای دریایی پارس جنوبی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.