لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی عطار در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه آموزش عالی عطار در سال ۱۳۹۴ کلا ۲۲ مقاله شامل ۲۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱واکاوی موانع پیشروی توسعه معماری پایدار در صنعت ساختمان با استفاده از روش ماتریس SWOT
۲بررسی چالش های پیش روی استفاده صنعتی سازی در ساخت و ساز با استفاده از ماتریسswot
۳بررسی نقش واسط عدالت سازمانی ادراکشده در رابطه ی تناسب فرد- سازمان با تعهد سازمانی ( مورد مطالعه: دبیران مرد مدارس متوسطه ناحیه 4 مشهد)
۴بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت ها
۵شناسایی دوراهی های اخلاقی در مدیریت منابع انسانی
۶بررسی رابطه بین سرمایه فکری و معیارهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران
۷بررسی رابطه بین عملکرد ارزش افزوده اقتصادی ( ،)EVAارزش افزوده بازار ( )MVAباسطح معاملات با اشخاص وابستهدر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۸بررسی رابطه ساختار دارایی های قابل وثیقه و ساختار سرمایه
۹بررسی تاثیر عوامل درون سازمانی بر سطح نگهداشت وجه نقد با توجه به چرخه عمر رشد، بلوغ و افول و اندازه شرکت
۱۰شناسایی عوامل موثر برتوسعه کارآفرینی سازمانی مطالعه موردی : اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
۱۱بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در مدیریت منابع انسانی سازمانهای یادگیرنده
۱۲مدیریت منابع انسانی سبز
۱۳مدل مدیریت اسلامی و حسابداری مدیریت اسلامی
۱۴مدیریت عمومی نوین و حسابداری تعهدی
۱۵تعارض کار-خانواده و تمایل به ترک شغل(مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان های خصوصی شهرستان مشهد)
۱۶بررسی نقش تعدیل گر عدالت سازمانی در رابطه میان اعتماد سازمانی و درگیری شغلی
۱۷بررسی رابطه میان اعتماد سازمانی و درگیری شغلی مطالعه موردی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی
۱۸نقش مدیریت منابع انسانی در آینده پژوهی سازمانهای یاد گیرنده
۱۹تحلیل چالشهای توسعه صنعت بتن ایران با استفاده از ماتریس SWOT
۲۰بررسی تأثیر افسردگی و وسواس بر رفتار خرید مصرف کننده
۲۱بررسی تأثیر شناسه سازی از طریق حسهای بویایی و شنوایی بر وفاداری مشتریان
۲۲بررسی عوامل موثر بر تمایل به ترک خدمت با در نظر گرفتن نقش میانجی گری رضایت شغلی ( مورد مطالعه: اساتید و اعضای هییت علمی یک موسسه آموزش عالی )

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.