لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی عطار در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران موسسه آموزش عالی عطار در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۲ مقاله شامل ۱۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی تاثیر پیچیدگی هویت اجتماعی و نیاز به تایید اجتماعی بر میزان تاثیر اطرافیان
۲بررسی تاثیر نوآوری و کارایی مصرف کننده بر میزان تناسب شخصیت
۳بررسی تاثیر عوامل موثر بر میزان تاثیر اطرافیان و میزان تناسب شخصیت بر وفاداری به برند گوشی های تلفن همراه هوشمند به واسطه ارزش درک شده
۴بررسی تاثیر انواع رسانه های تبلیغاتی برجذب مشتری در پروژه های ساختمانی (مطالعه موردی: پروژه برج بازار مشهد)
۵تاثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر عملکرد مرتبط با شغل، تعهد به کیفیت خدمات و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده سبک مدیریتی
۶شناسایی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران از دیدگاه سرمایه گذاران افغانستان
۷عوامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران
۸بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام قبل و بعد از اعلان آیین نامه نظام راهبری شرکتی
۹بررسی اثر یادگیری سازمانی بر ابعاد چابکی سازمان در سازمان امور مالیاتی مشهد
۱۰بررسی تاثیر ابعاد هویت اجتماعی بر خریداران و کاربران فضای مجازی
۱۱تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی با نقش میانجی تعهد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان نواحی آموزش و پرورش مشهد)
۱۲بررسی مدیریت زنجیره تامین و اهمیت آن در سازمان ها
۱۳تاثیر سرمایه روانشناختی مثبت بر روی رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی رضایت شغلی در میان هنرآموزان آموزش و پرورش ناحیه 2 شهر مشهد

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.