لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه صنعتی شیراز در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه صنعتی شیراز در سال ۱۳۹۷ کلا ۵۷ مقاله شامل ۴۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۶ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Experimental and theoretical study of crude oil pretreatment using low-frequency ultrasonic waves.
۲Design, synthesis, and in silico studies of novel eugenyloxy propanol azole derivatives having potent antinociceptive activity and evaluation of their β-adrenoceptor blocking property.
۳Tuning ion channel mechanosensitivity by asymmetry of the transbilayer pressure profile.
۴Significant Enhancement of Hydrogen-Sensing Properties of ZnO Nanofibers through NiO Loading.
۵Robust fault-tolerant control for networked control systems subject to random delays via static-output feedback.
۶π-Hydrogen bonding and aromaticity: a systematic interplay study.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۵۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.