لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه صنعتی شیراز در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه صنعتی شیراز در سال ۱۳۹۷ کلا ۳۰ مقاله شامل ۲۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۶ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱تحلیل حرارتی شناور به منظور شناسایی و کاهش اثرات فروسرخ
۲Reliability assessment of dynamic soil properties
۳Prediction of cement grout penetration by geostatistical method
۴چگونه توانستم با استفاده از بازدید هنری وپوشه کار انگیزه ایجاد فعالیتهای توسعه ای وخلاقانه در هنرجویان رشته گرافیک افزایش دهم
۵PT -Symmetric Nonlinear directional Fiber Couplers with gain and loss for ultrashort optical pulses
۶بررسی پایداری سالیتون روشن زمانی تحت تاثیر فاز نسبی در مزدوج موازی PT-Symmetric
۷Extract effective factors Incidence of coronary artery disease using association rules
۸استفاده از ساختار متخلخل بر روی سطح یک مانع دوبعدی در یک کانال باز جهت کاهش شدن شوک ناشی از تراکم پذیری جریان سیال
۹بررسی پدیده برخورد دو گونه جسن جامد با آب
۱۰بررسی پدیده برخورد قطره در محیط دوفازی
۱۱طراحی و بهبود عملکرد شبکه مخابرات نوری فضای آزاد با استفاده از سامانه تسهیم کننده تقسیم طول موج متراکم
۱۲ارایه چارچوب و ابزاری جهت پیاده سازی و ارزیابی روش های مکان یابی خطای مبتنی بر طیف
۱۳Infant Brain Head Modelling for EEG Source Localization
۱۴Fatigue Analysis of an Ethane Gas Drier Pressure Vessel Regarding ASME SEC VIII, Div. 2, Ed. 2017
۱۵Effect of Sintered Metal Powder Process Parameters on Strength of Alumina-Kovar Joint
۱۶مطالعه تجربی اثر المان های زبری گسسته بر مرحله گذار لایه مرزی
۱۷مکانیابی بهینه فرهنگسراها در سطح شهر شیراز: یک برخورد فازی
۱۸بررسی آزمایشگاهی تقویت تیرهای آسیب دیده بتنی با ورق های خمشی و برشی فولادی
۱۹بررسی آزمایشگاهی رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح ترمیم شده با ورق های FRP تحت بارهای رفت و برگشتی
۲۰تاثیر مقدار و نوع الیاف فولادی بر مشخصات مکانیکی بتن های الیافی
۲۱بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری بتن سبک سازه ای با فوق روان کننده بر پایه نفتالین (SN150)
۲۲ارایه روش چند مرحله ای و تلفیقی AHP با MOORA و COPRAS ، VIKOR در مسیله مکانیابی تسهیلات نامطلوب
۲۳بکارگیری یک رویکرد چندمرحله ای برای مساله انتخاب تامین کننده پایدار
۲۴رتبه بندی شهرهای ایران جهت احداث استادیوم های جام جهانی فوتبال با روش AHP و AHP-TOPSIS
۲۵اریه یک مدل ریاضی ترکیبی مبتنی برای مساله انتخاب تامین کننده پایدار در شرایط عدم قطعیت
۲۶طراحی شبکه زنجیره تامین استراتژیک و عملیاتی بر اساس پارامترهای زیست محیطی
۲۷ارایه یک مدل بهینه سازی استوار برای طراحی شبکه زنجیره تامین خون در شرایط عدم قطعیت
۲۸حل تحلیلی خمش و کمانش نانو ورق مدرج تابعی با استفاده از تیوری های مرتبه بالای برشی و تغییر شکل عمودی بسط تیلور
۲۹حل دقیق تحلیل ارتعاشی نانو ورق هوشمند با استفاده از تیوری تغییر شکل برشی و عمودی مرتبه بالا
۳۰بررسی اثر تغییر پارامترهای فیزیکی یک کوادروتور بر پایداری وضعیت آن
۳۱مطالعه پارامتریک یک موتور هوای گرم پیستون آزاد فعال
۳۲بررسی اثر جرم و مکان عملگر بر حرکت یک میکرو ربات مجهز به عملگر ارتعاشی
۳۳Prediction of carbon dioxide hydrate formation conditions in the presence of cyclopentane using the CPA equation of state
۳۴Atomic Scale Molecular Dynamics Simulation of Glycine Receptor in a Mixed Lipid Bilayer

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.